Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Bekañete mbamba foé ba ve nsoé kalate Mbamba mefoé si ya Azerbaïdjan

ÉNYIÑE KRISTEN A ÉSAÉ NKAÑETE JANGAN–KALATE ÉSAÉ ASU BISULAN Ngone muomô 2017

Bive’ela ya tôñ

Bive’ela ô ne tôñ asu mveane ya Réveillez-vous! a asu ya na ô yé’é nya ajôô a fombô amu jé Zambe a nga té bôt. Bela’ane bive’ela bite asu ya na, ô fas avale womien ô ne ve môte kalate.

BIDIMA BI MAME YA KALATE ZAMBE

Yéhôva a nga ve ayoñ é nji kañe nye ma’an

Yéhôva a nga ve Babylone ma’an e zu koone na, a bômaneya Tyr tañe mimbu 13. Aval avé Yéhôva a liti na, a wô’ô ésaé bia bo mvaé, a na a nye’e ñyumane bia nyume biabebiene mam?

ÉNYIÑE BEKRISTEN

Jeñe na ô bi mefulu me môta Zambe​—Éjôté nyul

Amu jé fulu éjoté nyul é ne mfi? Aval avé ô ne liti na ô bili je? Aval avé meye’elan a éve’ela Yésus bi ne volô bia na bi bi fulu éjoté nyul?

BIDIMA BI MAME YA KALATE ZAMBE

Adite mbe’e mmombô a be’e

Mmombô a bili beta mbe’e ya ve tison abendé éyoñ mbia jam a ne ôsu. Jé nje Yéhôva a mbe a kômbô liti éyoñ a nga telé Ézéchiel ane mmombô mfa’a nda bôt Israël??

ÉNYIÑE BEKRISTEN

Jeñe na ô bi mefulu me môta Zambe​—Ayo’o nlem

Amu jé bia yiane dañe woñe ya bôt? Aval avé e bindi, e ye’elan, a e futi ndi ése be Yéhôva ja volô bia na bi bi fulu ayo’o nlem?

BIDIMA BI MAME YA KALATE ZAMBE

Gog, môte ya si ya Magog a mbeme zu jañ

Kalate Zambe a kañete mame ma ye bôban, ôsusua, a mvuse ntyamane Gog, môte ya si ya Magog.

ÉNYIÑE BEKRISTEN

Jeñe na ô bi mefulu me môta Zambe​—Mbunan

Fo’o v’ane Abraham, bia yiane liti na bi bili mbunane be Yéhôva Zambe, to’o éyoñ bia tebe meve’ele été. Aval avé bi ne bi beta mbunane a wulu ba’aba’a a Zambe?

BIDIMA BI MAME YA KALATE ZAMBE

Temple Ézéchiel a nga yene ñyenan a tinane jé mfa’a wongan

Temple Ézéchiel a nga yen a bo na bi simesane metiñ me Yéhôva Zambe asu nya ékaña’a. Aval avé ñyenan ôte wo ve bia ngule nyul?

ÉNYIÑE BEKRISTEN

Ma ye beta nyoñ ésaé nkpwa’a mefane ya étun éyoñ éyoñ évé?

Mbamba zene ya bo mimveane mia ve Yéhôva duma a ne ésaé nkpwa’a mefane ya étun éyoñ. Ye ô ne kô’ôlane ésaé jôé a zene te?