Nkañete Jonas wo liti na, Yéhôva a nji lume bia mvus éyoñe bia bo bikop. Ve da, a yi na bi nyoñe miñye’elane ya bikobe biangan, a na, bi bo mintyéndane mia yian.

Jon 1:3

Ékob évé Jonas a nga bo éyoñe Yéhôva a nga ve nye ésaé?

Jon 2:1-10

Jonas a nga ye’elan ajô avé, a aval avé Yéhôva a nga yalane nye?

Jon 3:1-3

Aval avé Jonas a nga liti na, a nga nyoñe ñye’elane ya bikobe bié?