1. Lañe nsili ô bili nombo ô ne ntilane ne viu asu na ô volô môt a yé’é na a fas ñye’elane wo dañe mfi.

  2. Lañ abeñ da tôñe nsili ôte.

  3. Lañe bifuse bi ne ntilan aval éziñ (italique), a belane mbamba minsili asu na môt a yen aval avé bifuse bite bi ave éyalane ya nsili ô bili nombo.

  4. Nge abeñ afe é ne asu nsili ôte, beta bo avale ba te lebe wo benombo 2 a 3. Nge vidéo éziñe ya anjeñe mefoé jw.org a kobô ajô nsili ôte, bo’o na môte mia nye mia yé’é a yene vidéo ate nté mia laan.

  5. Asu na ô yeme nge môt a yé’é a wô’ô ñye’elane wo dañe mfi, sili’i nye na a ve éyalane ya nsili ô bili nombo.