Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Besita ba belane Mbamba Mefoé e Madagascar

ÉNYIÑE KRISTEN A ÉSAÉ NKAÑETE JANGAN–KALATE ÉSAÉ ASU BISULAN Ngon ôsu 2016

Bive’ela ô ne tôñ

Mam ô ne bo asu na ô ve môte Nkume mmombô a Mbamba mefoé m’aso be Zambe! Belane bive’ela bite asu na, ô fas avale womien ô ne ve môte nsoé kalate.

BIDIMA BI MAME YA KALATE ZAMBE

Nya ékaña’a a sili na bi ve mengul

Yen ane Ézéchias a beta telé nya ékaña’a a ayo’o ése. Belane diagrame, nkpwas, a tableau a liti biyoñe mame ya kalate 2 Minkañete 29-30 me nga boban.

BO’OK ÉSAÉ NKAÑETE NYA NBOANE

Aval avé bi ne belane Mbamba mefoé éyoñe bia ye’ele môte Bible

Mame metane bi ne bo asu na, bi nambe nleme môte bia ye’ele mejô me Zambe, a zene ya nsoé kalate ba loone na, Mbamba mefoé m’aso be Zambe.

ÉYIÑE BEKRISTEN

Beta ma’a bi bili na bia lôñ a ba’ale Meba m’Éjôé mfuban

Aval avé bi ne liti na bi ne ayôñe nsisim, a na bia nye’e ésaé Yéhôva a bevôme bia bo nye ésaé?

BIDIMA BI MAME YA KALATE ZAMBE

Yéhôva a nye’e éyoñe njôbane wo so môt e nlem

Yéhôva a nga nye’e njôbane Manassé, amu ô mbe ô so’o nye nlem. Yene nsela’ane a ne zañ éjôé jé ôsusa na a ke minkôm, a éjôé jé éyoñ a soya minkôm e Babylon. (2 Minkañete 33-36)

BIDIMA BI MAME YA KALATE ZAMBE

Yéhôva a jalé bengaka’a bé

Bive’ela bia liti biyoñe mam kalate Edras 1-5 a kañete me nga boban. Akusa bo na, Bejuif be nga tôban abui mewosan, be nga kôlô Babylon, be nga beta telé nya ékaña’a, a, be nga beta lôñe temple.

BIDIMA BI MAME YA KALATE ZAMBE

Yéhôva a nye’e bôte ba bo nye ésaé a nlem ôse

Esdras a bôte be nga ke Jerusalem nsamba be mbe be yiane bi ngule mbunan, ayôñ asu nya ékaña’a, a ayok. Belane tableau a nkpwas asu na ô yen avale be nga wulu.

ÉNYIÑE BEKRISTEN

Enjeñané na bi bo atyeñ ésaé nkañete—Bi yeme bôône nsili ô ne volô bia na bi bo ngule ya zu bo mfefé njoman

Mame melale bi ne bo asu na bi bo minjomane mia nambe bôte ba nye’e mejô me Zambe minlem.