Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Ye wo kômbô yeme benya mejôô?

Ye wo kômbô yeme benya mejôô?

BENYA mejôô ya jé? Benya mejôô ya minfañe minsili bôte be wô’ô zu b’a sili. Éko éziñ wo sili womien avale minsili di:

  • Ye Zambe a nyoñe fo’o bia ngap?

  • Ye bita a minjuk bi a ye fo’o man?

  • Jé j’a kui be bia éyoñe bi a wu?

  • Ye ndi nlem éziñ é ne asu bewu?

  • Avale meye’elan avé me ne bo na Zambe a vô’ôlô ma?

  • E ne me ne bi mvome ya ényiñ aya?

E ne wo ye koone biyalane ya minsili mi vé? Nge wo ke bevôme b’a kuane nge bevôme b’a ba’ale bekalate, wo ye yen abui bekalate b’a tametane na, be ne ve wo biyalan. Ve jame da, biyoñe b’iziñ, wo ye yene na, kalate nyi a fetan a nyi mbok. Bevok be ne bo mfi den; ane mon’éyoñ a lôté, mame me ne été me ntoo minnôm, be nga tyendé me nge jibi fole ngumba kalate.

Ve jame da, kalate éziñ a ne; nyô a ne ve wo biyalane bi ne betotyi. A ne kalate ya benya mejôô. Yésus Krist a nga ye’elane Zambe a jô nye na: “Mejô môé me ne benya mejôô.” (Jean 17:17) Den, bi a yeme mejô mete ane Kalate Zambe. Mefebe m’a tôñe di, b’a ze jia’a faé wo éfufube ya Kalate Zambe, betotyi biyalane ya minsili mi ne yôbe le.

 Ye Zambe a nyoñe fo’o bia ngap?

JÔME J’ABO NA NSILI ÔTE Ô BÔMBÔ: Bi a nyiñe émo é ne njalan a njet a ékotekot. Abui miñyebe d’a ye’ele na minju’u mise mi a kui be bia mi ne nkômbane Zambe.

JÔME KALATE ZAMBE A YE’ELE: Zambe a se ngule ya bo tine ya mbia be mam. Job 34:10 a jô na “E bo’o Zambe ôyap na a bo abé A bo Nyô a ne Ngule ése ôyape na, a bo mbia jam!” Nsoñane ya édiñe ñwô Zambe a bili mfa’a ya bôt. Ajô te nde Yésus a nga ye’ele bia na bi ye’elane na: “A tate wongan ô ne yôp, . . . éjôé jôé é za’ak; nkômbane wôé ô bo’ok, aval ane yôb été, nalé fe si nyô.” (Matthieu 6:9, 10) Zambe a wô’ô bia angôndô ya mintaé, ajô te nde a nga yem a ngul ése na, bengaka’a a nga mane bia ve be bo mebôm ane koé.Jean 3:16.

Beta’a fombô Metata’a 1:26-28; Jacques 1:13; a 1 Pierre 5:6, 7.

Ye bita a minjuk bi a ye fo’o man?

JÔME J’ABO NA NSILI ÔTE Ô BÔMBÔ: Bita bi a wôé abui bôt. Minju’u mi a nambe môt ase ya be bia.

JÔME KALATE ZAMBE A YE’ELE: Zambe a ka’ale ngumba éyoñ a ye bo na mvo’é é yametane si ése. Éjôé jé si, Éjôé é tele yôb été, bôte b’aye ke fe “yé’é bita a zen éziñ”. Ve jame da b’a ye “lui minkpwaté mekôn miap a bo mie bikpwelé ya bé bidi.” (Isaïe 2:4) Zambe a ye mane jôm ése é ne ékotekot a njuk. Kalate Zambe a ka’ale na: “[Zambe] a ye fimi jôm ése é ne dilik e mise map, a awu d’aye ke fe bo, nalé fe mintaé ya awu mi aye ke fe bo nge ñyôn nge zezé mintaé: minnôm mi mam (bikotekot a minju’u ya melu ma) mi lôteya.”Nlitan 21:3, 4.

Beta’a fombô Besam 37:10, 11; 46:9; a Mika 4:1-4.

Jé j’a kui be bia éyoñe bi a wu?

JÔME J’ABO NA NSILI ÔTE Ô BÔMBÔ: Abui miñyebe ya émo d’a ye’ele na, jôm éziñ é too nyule môt été, a éyoñ a wu j’a ke ôsu a nyiñ. Bôte b’éziñ b’a buni na, bewu be ne bo bevevee jôm é ne abé nge na, Zambe a fonosô mbia be bôt a toé be minkôme nnôm éto ébé nduan été.

JÔME KALATE ZAMBE A YE’ELE: Éyoñe môt a binam a wu, ényiñe jé j’a tebe. Ecclésiaste 9:5 a jô na “Ñwu . . . a nji yeme jôm”. Amu bewu be ne te yeme jam, nge wô’ôtan, nge bo jame si jame ka, be se ngule ya bo bevevee jôm é ne abé —nge volô— be.Besam 146:3, 4.

Beta’a fombô Metata’a 3:19 a Ecclésiaste 9:6, 10.

 Ye ndi nlem éziñ é ne asu bewu?

JÔME J’ABO NA NSILI ÔTE Ô BÔMBÔ: Bi a kômbô nyiñ, a bi a kômbô vôman a ényiñ a bôte bi a nye’e. É ne fo’o zôsôô na bi wô’ô évé ya beta yene bôte bi a nye’e be nga mane wu.

JÔME KALATE ZAMBE A YE’ELE: Bôt abui be nga mane wu b’a ye wômô minwuan. Yésus a nga ka’ale na “bôte bese ya mesoñ be ne ôsimesane Zambe b’a ye. . . kui.” (Jean 5:28, 29) Aval ane nsôñane Zambe ô nga too metata’a, bôte bese b’a ye wômô a nyule minsôn b’a ye bi fane ya nyiñ e si é too nkômane Paradis. (Luc 23:43) Ngaka’a nyi é ne mbaman a nyô é ne na bôte bese be ne mewôk b’a ye bo nya mvo’é minsôn a nyiñe nnôm éto. Kalate Zambe a jô na: “Bôte bene zôsô b’aye nyoñe si, a tabe été nnôm éto.”Besam 37:29.

Beta’a fombô Job 14:14, 15; Luc 7:11-17; a Mam minlôman 24:15.

Avale meye’elane avé me ne bo na Zambe a vô’ôlô ma?

JÔME J’ABO NA NSILI ÔTE Ô BÔMBÔ: Bôt ya miñyebe mise b’a ye’elan. Ve, abui y’été d’a yene na Zambe a ne te yalane meye’elan map.

JÔME KALATE ZAMBE A YE’ELE: Yésus a nga ye’ele bia na, bi bo te ta’a bifia ya meye’elan a ba’alane bie a nlô. A nga jô na: “Éyoñe wo ye’elan, te ba’alan avale mame da éyoñe ya éyoñ ése.” (Matthieu 6:7) Nge bi a yi na Zambe a vô’ôlô meye’elane mangan, bi a yiane ye’elane nye aval a nye’e. Nge bi a kômbô bo nalé, bi a yiane yé’é yeme jé é ne nkômbane Zambe, a ye’elan aval ane ô né. Jean ôsu 5:14 a ye’ele na: “Avale jam ése bi ne sili é too a ne nkômbane Zambe ô né, a vô’ôlô bia.”

Beta’a fombô Besam 65:2; Jean 14:6, 14; a 1 Jean 3:22.

E ne me ne bi mvom y’ényiñ aya?

JÔME J’ABO NA NSILI ÔTE Ô BÔMBÔ: Abui bôt d’asimesane na moné, duma, nge abeñ bi ne ve be mvom y’ényiñ. Ajô te b’a jeñ aval biôme te—fo’o ve na be bi mvom é tele be ôyap.

JÔME KALATE ZAMBE A YE’ELE: Yésus a nga liti zene mvom y’ényiñ éyoñ a nga jô na: “Ébotan a bôte b’a yemelane na be ne azoé mfa’a ya nsisim.” (Matthieu 5:3) Nya mvomô a ne yéné fo’o ve nge bi a jeñe na bi jalé minkômbane miangan — nkômbane bi bili na bi yeme benya mejôô ya nsisim mfa’a ya Zambe a nkômbane wé mfa’a wongan. Nya ajôô ate a ne Kalate Zambe été. Ñyemane ya benya mejôô ôte ô ne volô bia na bi yeme j’é ne nya mfi, nge te mfi. Éyoñe bi a kañese na benya mejôô be wulu bia mintyi’an mi mam a mimboane miangan, nalé a ye ve bia mbamba asuu ényiñ.Luc 11:28.

Beta’a fombô Minkana 3:5, 6, 13-18 a 1 Timothée 6:9, 10.

 Nyili a ne fo’o ve mon ôsimesane ya biyalane Kalate Zambe a ve asu minsili misaman. Ye wo kômbô yem abui mam a dañe valé? Nge ô ne môte wua ya ba b’a “yemelane na be ne azoé mame ya nsisim,” bi too ndi nlem na, wo ye kômbô. Ô ne bi minsili mife ane mi: ‘Nge Zambe a nyoñe bia ngap, amu jé a nga kañese na mbia be mam a minjuk mi bo a za’a kui den? Aval avé me kôme na ényiñe ya nda bôte jam é bo abeñ?’ Kalate Zambe a ve abui benya biyalane ya minsili mite a mife.

Ve jame da, abui bôt d’asi’ibi nlañane Kalate Zambe den. B’a yene nye anen abui, biyoñe b’iziñe nju’u ya wôk. Ye wo yi mvolane na ô yene biyalane e Kalate Zambe été? Bengaa be Yéhova b’a ve biôme bibaé bi ne volô wo.

Jôm ôsu, nsoé kalate b’a loene na Mbamba mefoé m’aso be Zambe! Ô ne mbamba kalate ya volô bôte be bili abui mame ya bo na be bindi benya biyalane Kalate Zambe a ve asu benya minsili y’ényiñ. Jôme baa é ne ngumba ayé’é Kalate Zambe e nda teke ya’an. Môt a too wo bebé, nyô a yeme ye’ele kalate Zambe, a ne so nda jôé aval ane nyô mvôé nge ke vôme mfe a yiane, na mi nyoñe mon éyoñe sondô ase asu ayé’é e zezé. Betoyini be bôt y’émo be yeneya mfi ya ayé’é te. Abui y’été be nga su’ulane jô a meva’a mese na: “Me yeneya benya mejôô!”

Jôm éfe éziñ ô ne yen é nji bo édima a kui ane jili. Benya mejôô ya Kalate Zambe b’a toé bia fili mfa’a ya bikañekañé, fulufulu miñye’elan a mbia nkoane woñ. Benya mejôô b’a ve bia ndi nlem, jame ya sôñ ényiñ, a avak. Yésus a nga jô na: “Mi a ye yeme benya mejôô, a benya mejôô b’a ye télé mia beti.”Jean 8:32.