Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

 ÑYE’ELANE 10

Yésus a nga bo mewôk éyoñ ése

Yésus a nga bo mewôk éyoñ ése

Ye é ne tyi’ibi na ô bo pepa ba mema mewô’ô éyoñ ése?— A ne fo’o ayaé biyoñe biziñ. Ve ye wo yeme fo’o na Yésus a mbe a bo’o Yéhôva a bebiaé bé mewôk?— Éve’ela jé é ne volô wo na wo fe ô bo éso ba nyua mewôk, ja’a éyoñe nalé a ne ayaé. Bi tame tate ke nlañe te ôsu.

Ôsusua na a zu si, Yésus a mbe a taté tabe yôp a Ésa wé, Yéhôva. Ve a mbe a bili ésa mfe a nyia mfe e si va. Éyôlé ésa é mbe Yôsep, éyôlé nyia ki Marie. Ye wo yem aval avé é nga kui na be bo bebiaé be Yésus?—

Yéhôva a nga nyoñ ényiñe Yésus e yôp a futi je abume Marie, asu na Yésus a zu bialé a nyiñe si va. Jamete é mbe fo’o asimba! Ane Yésus a nga taté na a yaé abume Marie, fo’o ve avale bongô bese ba yaé abume benyia bap. Mvuse bengon ébul, ane Yésus a nga bialé. Avale te nde ñhe Yôsep ba Marie be nga bo bebiaé be Yésus e si va.

Éyoñe Yésus a mbe a bili ve mimbu 12, a nga bo jôm éziñ é nga liti na a nye’e Ésa wé Yéhôva nya nye’ane. Jamete é nga boban éyoñe nda bôte Yésus é nga ke Jérusalem asu Pâque. Éyoñe be mbe be nga bulan, Yôsep ba Marie ve teme na, Yésus a nji bo nsamba wop. Ye wo yeme vôm a mbe?—

Amu jé Yésus a mbe e temple?

Nde Yôsep ba Marie be nga bulane Jérusalem avôl avôl na ba ke jeñe Yésus. Be nga koo mbia woñ amu be nji kui na be yene nye vôm éziñ. Éyoñe melu melale me lôteya, nde be nga ke koone nye a to temple. Ye wo yem amu jé Yésus a mbe a too wôé?— Amu a mbe a yeme na a ne yé’é abui mam me lat a Ésa wé Yéhôva e temple. A mbe a nye’e Yéhôva, a yi fe na a yem aval avé a ne ve nye nleme mvaé. Ja’a éyoñ a mbe a ntoo nya môtô, Yésus a nga ke ôsu a bo Yéhôva mewôk. A nga bo Yéhôva mewôk ja’a minju’u été. Ye Yésus a nga bo fe Yôsep ba Marie mewôk?— Ôwé! Kalate Zambe a jô na a nga bo be mewôk.

Éve’ela Yésus é ne ye’ele wo jé?— Wo yiane bo éso ba nyua mewôk, ja’a éyoñe nalé a ne ayaé. Ye wé fo’o bo de nga?—