Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

 NYE’ELAN 7

Za a ne Yésus?

Za a ne Yésus?

Yéhôva a nga lôme Yésus si va. 1 Jean 4:9

Nge bia kômbô ve Yéhôva nleme mvaé, bia yiane fe vô’ôlô mone wôé. Te yen a za té Adam, ngungul éngele te ñwô Yéhôva a nga taté té yôp été.

Mbamba éyoñ, Yéhôva a nga lôme mon ate na a ke bialé Bethléhem, e be éndune ngone minga é too jôé na Marie. Mon ate a mbe jôé na Yésus.Jean 6:38.

Yésus, a too môt a binam, a nga tu’a liti mefulu me Zambe. A mbe mbamba nlem, a nye’e bôt, a too fe ébu’ubu. Teke ko bôte woñ, a nga kate bôte benya mejôô ma lat a Yéhôva.

 Yésus a mbe mbamba môt, ve da be nga vini nye. 1 Pierre 2:21-24

Betebe ôsu ya bamiñyebe be nga vini Yésus amu a nga mane kulane mbia miñye’elan a mbia mimboane miap.

Yésus a nga saé minkôkon a wômôlô fe mimbim.

Betebe ôsu ya bamiñyebe be nga tindi Beromain na be bôme Yésus mbia ébôm a wôé nye.