Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Vô’ôlô’ô Zambe ndemben wo ye nyiñe nnôm éto

 NYE’ELAN 3

Ényiñ é mbe aya afube y’Éden?

Ényiñ é mbe aya afube y’Éden?

Yéhôva a nga ve Adam ba Ève mam mese me ne mvaé. Metata’a 1:28

Éyoñe Yéhôva a maneya té minga ôsu Ève, ane ñhe a nga ve nye Adam na a bo minga wé.Metata’a 2:21, 22.

Yéhôva a nga té be mvo’é; nyôl a asimesane dap é mbe teke nsem.

Be nga too afube y’Éden, angôndô y’abeñe vôm; betit, asôé, a bilé bi bili bibuma bi mbe été ne vôô.

Yéhôva a mbe a kobô’ô a be, a ye’ele fe be. Nge be nga vô’ôlô nye, be nga ye nyiñe nnôm éto e Paradis si va.

 Zambe a nga jô na be bo te di ébuma y’élé jia. Metata’a 2:16, 17

Yéhôva a nga liti Adam ba Ève élé jia ya afup a jô be na, nge be dii ébuma y’été, b’aye wu.

Éngele wua a nga bo Zambe éngana’a. Mbia éngele ate a ne jôé na Satan Diable.

Satan a nji kômbô na Adam ba Ève be bo Yéhôva mewôk. Ane a nga belane nyo é ke jô Ève na ‘nge a di ébuma y’élé te, a ye ke tu’a wu, a ye bo ane Zambe.’ Nde a nga du’u nye.Metata’a 3:1-5.