Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Nta’ane mam asu beta étôkan ya mbu 2017

Mame bôte ba so ba yiane yem

Mame bôte ba so ba yiane yem

BIKÔAN BI NE NGUMBA AVAL

ÉSAÉ YA BÉTHEL Bengaa be Yéhôva be ngenane teke lôte mimbu 35, a be bili mefebe ma liti na, be ne bôte ba yiane nyiñe Cameroun ba kômbô saé Béthel, ba yiane tabe ékôane ja ye bobane môse nkul éwônga. Foé ja ye kat awolo, a vôm ékôan éte ja ye boban.

SIKÔLÔ BEKAÑETE MBAMBA FOÉ YA ÉJÔÉ Bekpwa’a mefan be ne zañe mimbu 23 a 65, ba kômbô nene ésaé nkañete jap, be ne tabe ékôan asu sikôlô bekañete mbamba foé ya Éjôé, môse sondô. Foé ja ye kat awolo, a vôm ékôan éte ja ye boban.

 MAME BÔTE BA SO BA YIANE YEM

BENYOÑE BÔT Mingumba mi bôt mi bili na mia volô wo. Bia ye’elane wo na, ô bo mam ba ye jô wo mewôk, mfa’a ya vôme wo yiane telé metua, avale wo yiane nyiin a kui, nge ajô ya mba’alane bito, a ke ke.

BIÔM BIA TE JAÑ Ngumba wofis ô ne asu biôm bia te jañ. Nge wo jeñe jôm éziñ, kelek wofis ôte, ô ke yemelane ji é ne énjôé. Bebiaé be ne ke wôé, a jeñe bone bap ba te jañ. Ve yeme na, vôm ate a nji bo éba’ale bon. Bia ye’elane wo na ô kôme ba’ale bone bôé fefele jôé.

BITO Bia ye’elane wo na ô semé bôte bevok. Te vuane na, ô ne ba’ale bito ve asu bôte mia be be mia te so metua wua, bôte mia be be mi to nda jia, nge ki bôte mia be be mia yé’é Kalate Zambe. Éngôngole te, te bôé biôm bito nge wo ye ke tabe.

MBATIZÔ Bito y’ôsu, nnoñe ya ézezañ, bi ne asu bôte ba ye duban. Bôte bete ba yiane tabe bito bite mame tyé ya môs éwônga ôsusua na, nkañete ya mbatizô wo taté. Môt ase a yiane so tawôlô wé, a biyé bi ne éjijin asu mbatizô.

MIMVEAN Beta étôkane nyi a te sili abui moné asu nkômane bito, biko mezik, a abui mam mefe ma ye volô na étôkan é bo abeñ, a na é volô bia na bi subu Yéhôva bebé. Mimveane miôé mia so nlem, mia ye su’u beta étôkane nyi, a ésaé nkañete ya si ése. Minkobe mi tele mingumba mefôla asu mimveane mite. Bia ve akéva asu mimveane mite mise. Tin Ékôan ja ve wo akéva asu mbamba nleme wôé ya suk Éjôé Zambe.

MVOLAN MINKÔKON Ba’ale’e na, mvolan ôte ô ne fe asu AKON DA KUI WO ATEMETEM.

WOFISE YA BÔT BA SAÉ A MBAMBA NLEM Nge wo kômbô volô bisaé biziñ beta étôkane nyi, jeñe na ô yene bôte ya wofise wo tebele bôt, a wofise ya bôte ba saé a mbamba nlem.

Tin Ékôan Bengaa be Yéhôva nje ja te kômesane je