Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Mbamba mefoé m’aso be Zambe!

Mbamba mefoé mevé m’aso be Zambe? Amu jé bi ne bi ndi nlem a me? Nsoé kalate wu wo ve biyalane ya minsili ya Kalate Zambe bôt abui ba zu ba sili.

Aval ô ne bi mfi ya nsoé kalate wu

Nsoé kalate wu wo ye volô wo na ô bi mvaé ya yé’é miñye’elane mia tu’a aso e Kalate Zambe été. Yene aval avé ô ne belane Kalate Zambe wôé na, ô yeme vôme bifuse bi ne été.

Mbamba mefoé mevé bi bili?

Yeké’é jôme mbamba mefoé m’aso be Zambe me né, amu jé mbamba mefoé me ne avôl avô, a Jé bia yiane bo.

Za a ne Zambe?

Ye Zambe a bili éyôlé, ye a nyoñe bia ngap?

Ye mbamba mefoé m’aso fo’o be Zambe?

Aval avé bi ne tu’a yeme na foé é ne Kalate Zambe été é ne benya mejôô?

Za a ne Yésus Krist?

E yé’é amu jé Yésus a nga wu, ntañ ô ne jé, a jé Yésus a bo éyoñe ji.

Nsôñane Zambe ô ne ôvé mfa’a ya si?

Kalate Zambe a timin amu jé Zambe a nga té si, éyoñe évé minjuk mi aye man, a aval avé si j’aye bo melu m’a zu, a beza b’aye nyiñe été.

Ndi nlem fé bi ne bi mfa’a ya bewu?

Jé j’akui be bia éyoñe bia wu? Ye bi aye beta yene bewu bangan bia nye’e?

Éjôé Zambe é ne jé?

Za a ne Njô y’Éjôé Zambe, a jé Éjôé Zambe j’aye bo?

Amu jé Zambe a jô’é na abé a minjuk mi kui?

Abé é nga taté aya, a Amu jé Zambe a nga jô’é na minjuk mi ke ôsu? Ye minjuk mi aye fo’o man môse éziñ?

Aval avé nda bôte jôé é ne nyiñe meva’été?

Yéhôva, Zambe ya mevak a kômbô na menda me bôte me tabe meva’été. Yene mbamba melep kalate Zambe a ve asu beyôm, beyal, bebiaé a bongô.

Aval avé ô ne yemelane nya ñyebe?

Ye nya ñyebe a ne ve wuwua? Yene mendeme metane ya nya ékaña’a.

Aval avé metiñe ya Kalate Zambe me ne bia mfi?

Yésus a nga timin amu jé da sili na Zambe a liti môt a binam zen a metiñe mebaé mevé ma dañe mfi.

Aval avé ô ne subu Zambe bebé?

Yene nge Zambe a vô’ôlô meye’elane mese, aval avé bia yiane ye’elan, a jé éfe bi ne bo na bi subu Zambe bebé.

Mbamba foé mfa’a ya miñyebe a ne mbé?

Ye môs éziñe bôte bese b’aye fo’o kañe ve nya Zambe nsamba?

Amu jé Zambe a bili ékôane bôt é too nta’an?

Kalate Zambe a kate bia amu jé a aval avé benya bekristene be ne nta’an.

Amu jé wo yiane ke ôsu?

Ô ne bo aya na bôte befe be bi mfi ya ñyemane wo yeme Zambe a Kalate Zambe? Aval élat avé é ne bo zañe mia Zambe?