Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

 ÉFAS 26

Si é bulaneya Paradis!

Si é bulaneya Paradis!

A zene ya Éjôé Krist, Yéhova a fubu jôé Dé. A yemete na nye étam A bili ngule ya jôé bôt, a man abé ése

KALATE Nlitan nye a dibe kalate Zambe. A ve bôte bese ndi nlem. Kalate nlômane Jean a nga tili a bili abui miñyenan. Miñyenane mite mi ne mame m’aye boban éyoñe nsôñane Yéhova w’aye tôéban.

Ñyenan ôsusua, wo liti na Yésus, éyoñ a wômôya minwuan, a nga komekan a mekônda méziñ, a se’e ke ma mevok. Ñyenane baa wo ke bia vôme éto njôane Yéhova é ne, vôme beéngele b’ave nye duma a nleme wop ôse.

Bibubua bi mame bi nga tôban ôte’ete’e ôte’etek avale fe nsôñane Zambe ô nga jaléban. Mone ntômba, Yésus Krist a nga nyoñe mvulukane kalate ô bili bifeta’a zangbwal. Éyoñ a nga kui bifeta’a binyine bi ôsu, ane bikabela binyine bi nga kuu, bôte benyine be bete été. Môt ôsusua a ne Yésus, a bete éfumulu ékabela, a be’e ntôm, a funa’ane Njô bôt. Bikabela bivo’o bi nga kuu valé bi mbe be menyôle mevale meval. Bi mbe bi liti’i na melu ya asu’ulan, zaé, bita, a bibubua bi akon bi aye bo abui. Éyoñ a nga kui éfeta’a zangbwal, ane metoñe zangbwal me nga loñ. Metoñe mete me mbe me liti’i na minkulane mejô mi Zambe mi aye kateban. Mame mete m’ake bia ébubua jame zangbwal, nge na ayaa Zambe.

Éjôé Zambe, é funa’an a nkeñele mona fam, é nga tebe yôp. Bita bi nga bobane yôp bi nga wua Satan ba mbia beéngele bé si. Éngele a nga kobô a beta tyiñe na “angônda jam mfa’a ya si” amu Diable a maneya sise si a zu be mia, a bili beta ayaa, a yeme na, a bili ve ôyôme nté.​—Nlitan 12:12.

Jean a nga yene fe Yésus yôp été a funane mone ntômba ba be bôte 144 000 be so’o si. Mbe bete “be aye jôé ane bejô.” Ajô te kalate Nlitan a liti na bôte bese ya mvoñe minga be ne 144 000.​—Nlitan 14:1; 20:6.

Bejô bôte ya si se b’akôane vôme ba loane nkobô Hébreu na Harmaguédon, “mewosane ya beta môse ya Zambe, nyô a ne Ngul Ése.” B’ abo mewosan a nyô ane mbetan efumulu ékabela yôp—Yésus, nyô a jôô nsamba bita ô so’o yôp été a mane wôé bejô bôte bese ya si, a fete fe Satan. Yésus a bôt 144 000 b’ ajôé si se tañe “mimbu toyini wua.” Éyoñe mimbu toyini jia mi maneya, Satan a ye wu.—Nlitan 16:14; 20:4.

Jé nje Éjôé Krist ya Toyini Mimbu a bobenyañe bé j’aye so bôte be ne mewôk? Jean a liti na: “A [Yéhova] a ye fimi mili’i mese mise map; a awu de aye fe bo; nalé fe ôlun vi aye fe bo, nge ñyôn, nge mintaé: mame ya ôsu me lôteya.” (Nlitan 21:4) Si j’aye mane bo paradis!

Kalate Nlitan a jalé foé ya Kalate Zambe. Éjôé Messie j’ afubu éyôlé Yéhova, a yemete fe éto njôane jé nnôm éto a nnôm éto!

—Nkañete ôte wo so kalate Nlitan.