Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

 ÉFAS 13

Mbamba Bejô bôt a mbia Bejô bôt

Mbamba Bejô bôt a mbia Bejô bôt

Israël a kandan. Bebé éyoñ ése bejô bôte ya Israël b’abo mbia be mam. Nkane bita ya Babylone wo tyame Jérusalem

ANE Yéhova a nga jô ôsusua, Israël a nga kandébane éyoñe Salomon a nga jô’é mfuban ékaña’a. Éjiane Salomon, Rehabam, a nga to mbia ayok. Amu jamete, menda me bôt awôme ya Israël me nga ke ngabe jia a té éjôé ya nord. Nda bôte David é nga ke ôsu a jôé Menda me bôte mebaé mevo’o ya me nga ke ngame jia Jérusalem. Ane be nga té éjôé ya Juda.

Jo’ojo’o a nga kui bijôé bite bibaé amu bejôé bap benga bili ate’e mbunan a melô. Israël a nga bi angôndô ya abui minjuk a dañe Juda. É nga kui nalé amu bejô bôte ya Israël be nga wumulu nkañan atété. Akôsa bo ngule ésaé bekulu mejô ane Éliya a Élisha be nga bo, Israël a nga ke ôsu a jômôsô mbia mezen. Asu’ula su’ulan, Zambe a nga kañese na éjôé ya Assyrie é mane zu tyam Israël.

Juda a nga beta li’i a to fili a lôte ntete mimbu mvuse ntyamane Israël, ve nye’fe, ayaa Zambe é nga tele nye mbé. Bone bejô tyotyôé ya Juda be nga wulu ba’aba’a a bekulu mejô be Zambe. Be nga bo fe na ayoñ é bulane be Yéhova. Njô Josias, a nga vos évuse nkañane Juda, a beta mane kôme temple Yéhova. Éyoñe be nga yene mvulekane kalate ô mbe ô bili metiñe Zambe a nga ve Moïse, Josias a nga beta yeme ngul ésaé a nga taté na a fubu nlam.

Jam é ne abé été é ne na, bijiane bi Josias bi nji tôñe mbamba ntabane wé. Nde Yéhova a nga jô’é na Babylone a wosane Juda, a tyame Jérusalem a temple wé ase. Bôte be nga nyiñe mewosane mete be nga ke minkôme Babylone. Zambe a nga jô na éto nkôme te j’ aye bo tañe mimbu 70. Nté ôte ôse, Juda a to bili’i bilik. Ve jame da, aval ane Yéhova a nga jô, bôte ya Juda be nga bulane jale dap.

Nté ôse Juda a nga to minkôme Babylone, teke môt éziñe ya nda David a nga nyoñ éjôé fo’o ve Messie Nyii bôte Zambe a nga ka’ale je. Bebé bejô bôte bese be nga tabe éto njôane David Jérusalem be nga bo mbia be mam. Nalé a tinane na mbo abé a se ngule ya bo mbamba njô. Fo’o ve Messie étame nye a ye bo mbamba njô. Mfa’a bejô ya nda bôte David, Yéhova émien a nga jô na: “Va’ ôzomezom ntôm, . . . Jam ete fe d’ aye fe beta bo, akekui nyô a bili ngule ya été a ye so; a m’ aye ve nye de.”​—Ézéchiel 21:26, 27.

—Nkañete ôte wo so kalate 1 Bejô bôt; 2 Bejô bôt; 2 Minkañete kabetôlô 10 akekui 36; Jérémie 25:8-11.