Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Jé Kalate Zambe a tu’a ye’ele?

 APPENDICE

Yemela’ane “Beta Babylone”

Yemela’ane “Beta Babylone”

KALATE Nlitan a bili abui bifia bi ne mendeme ya mam m’aye boban, bifia bite bi bili atinan. Bi tame nyoñ éve’an, a kobô ajô ya minga éziñ, a bili éyôlé “Beta Babylone” é too nye ntilane mvom asu. Minga ate a too “mendim abui yôp.” (Nlitan 17:1, 5, 15) Zézé minga é se ngule ya bo nalé, ajô te, Beta Babylone a yiane bo ndeme ya ngumba jam. Nde minga nyi a ne ndeme ya za jame?

Nlitan 17:18 a kañete na minga wuwua ate a ne ‘beta nlam, nye a jôô bejô bôte ya si.’ Éfia “nlam” ja liti na a ne ékôane bôt é bili ngumba nta’ane mam. Mbôle fe  “beta nlam” ate a “joé bejô bôte ya si”, minga be a loene nyi na Beta Babylone a yiane bo beta ékôane bôte b’ ayeme si se. Beta ékôane ate a fombô mame ya ñyebe, a nji fombô mame ya pôlitik nge mame ya makit. Bi tame zu yen avale bifuse biziñe ya kalate Nlitan bi avolô bia na bi yeme na é ne nalé.

Minga ba loene nyi na Beta Babylone a nji bo bikôane bi pôlitik, amu Mejô me Zambe ma jô na “bejô bôte ya si,” nge ki bijôé bi pôlitik ya émo, “be nga bo mejian” a nye. Éfia mejian é ne ndeme ya bilat a nga bo a bejôé ya émo, je a tu’a fe faé éfufup mfa’a ya yem amu jé be a loene nye na “minga bijabô”.—Nlitan 17:1, 2; Jacques 4:4.

Beta Babylone a se ngule ya bo ékôane bebo makit, amu, ñyenane wo jô na, “bekuane mebom ya si,” mbe bete be ne ndeme ya bebo makit, b’aye yône nye éyoñe ya ntyamane wé. Ajô te, to’o bejô bôt, to’o bebo makit, bese b’aye ‘tebe ôyap’ be fombô’ô Beta Babylone. (Nlitan 18:3, 9, 10, 15-17) Nde, da yiane fo’o na bi jô na Beta Babylone a nji fombô mam me pôlitik nge bikôane bebo makit, a fombô mame ya ñyebe.

Bia tu’a yemelane na Beta Babylone a ne fo’o ékôane bamiñyebe amu kalate Nlitan a beta jô na a du’u meyoñ mese ya si a zene ya ‘bemvi’i bé.’ (Nlitan 18:13) Ve bia yeme na mam mese ma fombô bemvi’i me tii a ñyebe a mimbia minsisim, ajô te é nji bo jame ya semé nge Kalate Zambe a loene Beta Babylone na “asoé vôme ya nsisim ôse ô ne mvin.” (Nlitan 18:2; Deutéronome 18:10-12) Ékôane bamiñyebe te é tele nya ñyebe ngame yat, ja tibili “bekuli mejô” a “bôte ya Zambe.” (Nlitan 18:24) Beta Babylone a bili mbia ngul ayaa mfa’a ya nya ñyebe, nde da tindi nye na a tibili a wôé ba ba kañese wu “amu ajô Yésus.” (Nlitan 17:6) Nde asuu é ne na Beta Babylone a ne ndeme ya bivuse miñyebe mise ya émo ji bi tele Yéhôva Zambe ngame yat.