Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Jé Kalate Zambe a tu’a ye’ele?

Kalate nyi a ne ane ékpwele bia belane je na bi yeme jôme Kalate Zambe ajô mfa’a ya mame ma : Amu jé bia tôbane minjuk, éyoñe môte awu jé j’akui be nye, nne bi ne bi ényiñe ya nda bôt é ne abeñ aya?

Ye ana nye Zambe a nga kômbô?

Eyoñe éziñ ô ne sili na amu jé minjuk mi ne abui den. Ye ô nga too ô yeme na Kalate Zambe ajô na mbamba be mam m’azu a na wo fe ô ne yene mfi ya été?

KABETÔLÔ ÔSU

Nya ñye’elane mbé a ne mfa’a Zambe?

Ye wo simesane na Zambe a bisi bia? Yene avale mote a né a avale avé bi ne subu nye bebé

KABETÔLÔ BAA

Kalate Zambe—Kalate a so be Zambe

Nne Kalate Zambe a ne volô wo na ô dañe minju’u miôé ya ényiñ aya?

KABETÔLÔ LALE

Nsôñane Zambe asu si nyi ô ne ôvé?

Ye ngaka’a Zambe na si j’aye bo Paradis j’aye fo’o tôéban? Nge éyalane é ne na ôwé, jame te d’aye boban éyoñe évé?

KABETÔLÔ NYINI

Za a ne Yésus Krist?

Yenek amu jé Yesus a ne Messi be nga kak. Nne a so so vé, a amu jé a ne atyi’i mon Zambe.

KABETÔLÔ TANE

Ntañ—Beta mveane Zambe

Ntañ ô ne jé? Nne ô ne bu’ubane wô aya?

KABETÔLÔ SAMANE

Bewu be ne vé?

Yene jôme Kalate Zambe a jô mfa’a ya mame ma : Nne bewu be ne vé? Amu jé bôte b’awu?

KABETÔLÔ ZANGBWALE

Nya ndi nlem asu bôte bangan bia nye’e be nga wu

Ye môt wé wo nye’e a nga wu? Ye ô ne fo’o beta yene be? Yene jôme Kalate ZAmbe a jô mfa’a ya ñwômane mimbim

KABETÔLÔ MUOMÔ

Jé é ne Éjôé Zambe?

Abui bôt d’ayeme meye’elane me tate. Éfia ji ‘éjôé jôé é za’ak’ j’atinane aya?

KABETÔLÔ ÉBULU

Ye bi nga nyiñe “melu me asu’ulan”?

Fase mame bôte b’abo, a nsisim be be’e bi aliti na bi nga nyiñe melu ya asu’ulan , Kalate a nga ka’a den

KABETÔLÔ AWÔMÔ

Bitétéa bi ne minsisim—Ngule fé bi bili be bia

Kalate Zambe a kobo ajô ya beéngele e mimbia minsisim

KABETÔLÔ AWÔM A WUA

Amu jé Zambe a kañese na minju’u mi kui?

Abui bôte d’asimesane na Zambe nnye a be’e ayeme ya minju’u mise mia kui si se. Wo simesane aya? Yene jôme Zambe ajô mfa’a ya beamu bôte ba tôbane minjuk.

KABETÔLÔ AWÔM A BAA

Ényiñ j’ ave Zambe nlem avak

Bine nyiñe avale enyine Yéhôva a nyée. Nale’a tiname na, ô’ni bu mvôé jé

KABETÔLÔ AWÔM A LALE

Ôsimesane Zambe mfa’a ya ényiñ

A avale Zambe a yene mvaane abum, ndôndo metyi, a ényiñe bit

KABETÔLÔ AWÔM A NYINI

Aval avé ô ne bo na nda bôte jôé é nyiñ mevak été?

Nye’an Yésus a nga liti ô ne beta éve’ela asu na beyôm, bebiaé, a bongo ba yiane tôñ

KABETÔLÔ AWÔM A TANE

Ékaña’a Zambe a kañese

Fase mame mesaman ma volô na ô yemelane za ave Zanmbe nya ékaña’a.

KABETÔLÔ AWÔM A SAMANE

Teba’ane ngame ya mfuban ékaña’a

Avale minju’u avé ô ne tôbane de éyoñe wo kômbô kate bôte mejô me Zambe? Nne ô ne kate be mejô me Zambe aya teke bo na be wôk ôlun?

KABETÔLÔ AWÔM A ZANGBWALE

Subu’u Zambe bebé meye’elan été

Ye Zambe a vô’ôlô wo éyoñe wo ye’elane nye? Asu na bi yalane nsili te, wo yiane taté yeme jôme Kalate Zambe ajô mfa’a ya meye’elan.

KABETÔLÔ AWÔM A MUOM

Été évé nduan ô bili minkañe mi ne zañe mia Zambe?

Jé môt a yiane bo na a bo kristene a ntoo nduban? Yene atinane ya nduan, a avale bia yiane duban

KABETÔLÔ AWÔM A ÉBULU

Ba’ala’ane miabebien e nye’ane Zambe été

Nne bi ne liti Zambe na bia nye’e nye ,na bi ave nye akéva aya mfa’a yam am mese a boya bia?

APPENDICE

Éyôlé Zambe—Mbelan a atinane dé

Bekôñelane Kalate Zambe be nga vaa éyôlé Zambe été. Amu jé? Y’ajô ya éyôlé Zambe é ne mfi abui?

APPENDICE

Aval avé nkulan ajô Daniel ô nga liti nzuane Messie

Mimbu 500 ôsusua, Zambe a nga kate mbu Messi a yiane kui. Fase étua jam ya nkulane ajô te!

APPENDICE

Yésus Krist—Messie be nga kak

Yésus a nga tôé minkulane mejô mise ya Kalate Zambe. Fase Kalate Zambe été; ô yene na minkulane mejô mise ya Kalate Zambe me nga tôéban

APPENDICE

Ye Kalate Zambe a ye’ele do’oten ya zambe wua bôte bela

Abui bôt d’asimesane na ñye’elane Zambe a ne bôte belal ô bili mbôka’a e Kalate Zambe été. Ye jame te é ne nalé?

APPENDICE

Amu jé benya Bekristen be nji belane croix éyoñ ba kañe Zambe

Ye Yésus a nga wu e kôlôs? Lañe éyalane e Kalate Zambe été.

APPENDICE

Tawôlô a Tate—Ésulan ja ve Zambe duma

Bekristen be bili atiñe na be simesane awu Yésus. Nne b’asimesane de éyoñe évé, avale avé b’asimesane de?

APPENDICE

Ye môt a bili jôm éziñ nyôle jé été é ne te wu?

Abui bôt d’asimesane na jôme éziñe bi ne te yen j’ake ôsu a nyiñe mvuse awu môt. Jé Kalate Zambe a jô bia?

APPENDICE

Shéol ba Hadès be ne jé?

Minkôñelane ya Kalate Zambe mia belane éfia “soñ” nge “hell” a hades. Bifia bite bia tinane jé?

APPENDICE

Môse ya Ntyi’ane Mejô—Ô ne jé?

Yene avale avé môse ya ntyi’ane mejô wo ye bo môse bbibotan mfa’a bôte be ne zôsô mise me Zambe

APPENDICE

1914—Beta mbu mfa’a ya minkulane mejô ya Kalate Zambe

Mam mevé m’aliti na mbu 1914 ô ne beta mbu mfa’a minkulane mi mam ya Kalate Zambe

APPENDICE

Za a ne Archange Michel?

Kalate Zambe a kate za a ne ngungul Archange. Yene abui mam d’afombô nye a jé nje a bo éyoñe ji

APPENDICE

Yemela’ane “Beta Babylone”

Kalate nlitan a kobo a jô ya minga ba loene na “beta Babylone.” Ye minga ate a ne minga avale ba bevok be né? Jé nje Kalate Zambe a jô mfa’a wé?

APPENDIX

Ye Yésus a nga bialé Ngon awôm a baa?

Éyoñe wo fas biyoñe ya mbu Yésus a nga bialé, mfasane te wok ate bia jé?

APPENDICE

Ye bia yiane jeme mebôk?

Abui mebô’ô ya bôte b’adañe jeme vôm ôtoo ma so so vé? Éyalane ya nsili ôte é ne wo toé ve’e ne vema