Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Biyalane ya minsili 10 bisoé bia sili bebien

 NSILI 6

Jé me ne bo nge bongô bevok ba tindi ma abé?

Jé me ne bo nge bongô bevok ba tindi ma abé?

AMU JÉ NSILI ÔTE Ô NE MFI?

Éyoñe wo yeme kamane womien, wo liti na womien wo yeme belan ényiñe jôé, a na, sa ke bôte befe mbe ba kate wo jame wo yiane bo.

NGE A MBE WO, Ô NGA YE BO AYA?

Tame simesane jame di: Nté bongô besikôlô bebaé ba subu nye bebé, Brian a wô’ô nlem ô kute nye. Sondô nyi, be jeñeya na ba nyuu nye sika biyoñe bibaé. Dene ki, a ne éyoñe lale.

Mongô ôsu a jô nye na:

“Ye ô ne kom ése ve étame nga? Me soya wo mfefé mvôé.”

A yemete éfia “mvôé,” a bo’o asu aval éziñ; éyoñe te nje a vaa mfaé sika wua mfek, a kalane wô Brian.

Brian a fombô mfaé sika te ne tôéññ. Nlem ô beta taté na wo kute nye abui.

Éyoñe te Brian a jô na: “Teké’é, me kateya wo na me ne étyi te. . .”

Éyoñe te mongô baa a jô nye na: “Ô ne nwôwoñe nga?”

Brian a jeñe ngule ya jô nye na: “Me nji bo nwôwoñ!”

Éyoñe te mongô baa a bôône nye wo étul, a jô nye ôte’ete’e na: “Tame nyoñ.”

Mongô ôsu a sulu sika bebé asu Brian, éyoñe te nje a jô nye na: “Bia ye ke de kate môt. Môt a ye de yem.”

Nge wo ô mbe Brian, ô nga ye bo aya?

 TEBE MONE JÔM, Ô TAME FAS!

Ye bongô ba tindi Brian na a nyu sika ba yeme fo’o jôm ba bo? Ye bebien ba te nyoñe ntyi’ane wop? Teké’é. Bongô bevok be’ fe mbe be nga yiane tindi be na be nyu sika. Be mbe be yii na bongô bevok be wô’ô be mvaé, nde be nga jô’é na, mbe be kate be jôm ba yiane bo.

Nge wo ô nga ye tebe aval été te, jé ô mbe ngule ya bo asu na, te bongô bevok ba tindi wo na ô bo jam ô nji kômbô bo?

 1. KÔMESA’AN

  Kalate Zambe a jô na: “Môt a ne ntye a yen mbia jam, ve a sobô; bedimi mam b’alôt ôsu, a tôban njuk.”Minkana 22:3.

  Biyoñ biziñ, ô ne yene mbia jam a za’a ôyap. Bi tame nyoñ éve’ane na, wo yene bongô be sikôlô bevok be za’a wo ôsu, be nya’a sika. Nge ô kômesan avale wo ye bo, wo ye yeme sa’ale nju’u ôte, nge yeme yalan.

 2. FASEK

  Kalate Zambe a jô na: “Mi bii’ mbamba mone môte ya nlem.”1 Pierre 3:16.

  Sili’i womiene na: ‘Ma ye wô’ôtan aya nge ma bo jam amu na abui bongô da bo jam ete? É ne bo na, bongô bevok be taté na ba nye’e wo. Ve, mvuse ya valé wé wô’ôtan aya? Ye wo ye ndaman éyôlé jôé e mis me Yéhôva, fo’o ve amu wo yi na, bongô be sikôlô bevok be wô’ô wo mvaé?Nkôlan 23:2.

 3. NYOÑE NTYI’AN

  Kalate Zambe a jô na: “Mfefe’e môt wo ko abé woñ.”Minkana 14:16, Mfefé Nkôñelan.

  Bebo bisaé be Zambe bese ba yiane su’ulane top abo dulu dap, a mame abo dulu te da ye soo be. Kalate Zambe a kobô ajô bôte be nga nyoñe mbamba mintyi’an: Joseph, Job, Yésus. A kobô fe ajô ya bôte be nji nyoñe mbamba mintyi’an: Ésaü, Judas, a Caïn. Wo wo ye bo aya?

Kalate Zambe a jô na: “Nyô a ne zôsôô e biôme bi ne tyôtyoé, a ne fe zôsôô e biôme bi ne anen.” (Luc 16:10) Nge éyoñ ése wo kômbô bo jam éziñ, wo tate fase mame jam ete é ne so wo, wo ye yene na, da ye bo tyi’ibi na ô nyoñe mbamba mintyi’an, a nalé a ye so wo bibotan.

Te ko woñ, ô nji bo ntindane ya ve bôte ba yi na ô bo jam é ne abé beamu ya ntyi’ane wôé. Nge ô jôya be na TEKÉ’É, abime te da yian. Nge wo kômbô liti be na, ntyi’ane wo te nyoñ ô yeme ne bip, ô ne beta jô be na:

 • “Me nji bo valé!”

 • “Me nji bo avale mame te!”

 • “Aya? Me mbe me buni na wo kôme ma yem!”

Jam é ne mfi é ne na, ô ji’a yalan, a na, ô liti na wo buni mame wo jô. Nge ô bo nalé, ô ne kame na bôte ba tindi wo na ô bo jam é ne abé ba ye jô’é wo ne séé!

 JAM Ô NE BO ÉYOÑE BA KPWE’ELE WO

Nge ô jô’é na bôte bevok be tindi wo na ô bo avale ba yi, wo ye bo ve ane berôbôt bôte ba belane be avale ba yi

Ô ne bo aya nge bongô bevok ba kpwe’ele wo? Nge ba jô wo na: “Jé é ne abé été? Ye ô ne nwôwoñe nga?” Nyoñ avale minkobô te fo’o ve ane bikpwe’ele. Jé nje ô ne ngule ya bo? Ô ne bo mame ma mebaé:

 • Ô ne belane bifia biap asu na ô yalan. (“Wo bele, ma ko fo’o woñ!” Éyoñe te nje ô ne timin éyalane jôé mone jôm.)

 • Ô ne liti be na be bili étune mfasan. Kate be amu jé ô vo’o bo jame ba jô wo na ô bo. Mvuse ya valé, bo’o be na be fas. (“Ma kame na wo nyu sika! Me mbe me buni na ô ne fek!”)

Nge be kele ôsu a kpwe’ele wo, kele vôme mfe! Te vuane na, nge ô kele ôsu a vô’ôlô be, da ye bo ayaé na ô nyoñe mbamba ntyi’an. Éyoñe wo kôlô vôme be ne, wo liti na, wo kamane bôte bevo’o na be kate wo jame wo yiane bo.

É ne été na, ô vo’o tu’a sa’ale bikpwe’ele. Ve, ô ne ngule ya tyik avale wo ye bo; ô ne ngule ya nyoñe mbamba ntyi’an; ô ne ngule ya liti na womiene wo jôé éyiñe jôé. Nde ñhe, womien wo yiane top avale wo ye bo!Josué 24:15.