Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Miñye’elane ya Bible asu bongô

 ÑYE’ELAN 47

Yéhôva a nga ve Élie ngule nyul

Yéhôva a nga ve Élie ngule nyul

Éyoñe Jézabel a nga wô’ô jam e nga kui bekuli mejô be Baal, a nga wô’ô mbia ôlun. Nde a nga lôm Élie foé nyi: ‘Akiti, wo fe wo ye wu ane bekuli mejô be Baal.’ Ane Élie a nga ko mbia woñ, nde a nga tup, a ke nkôte si. Ane a nga jô Yéhôva na: ‘A Yéhôva, abim ete e yianeya. Jô’é ma me wu.’ Ane a nga bili atek, a su’ulane ke ôyo élé si.

Ane ange a nga vele nye, a jô nye ôte’ete’e na: ‘Kôlô’ô si ô di.’ Élie a nga yene belet é bete meko’o yôp, a nde’e mendim. Nde a nga di a nyu, a beta ke ôyo. Ane ange a nga beta vele nye, a jô nye na: ‘Ja’ak. Wo yiane nyoñe ngul.’ Ane Élie a nga beta di. Nde a nga wulu mimôse mewôm menyin a melu mewôm menyin, ane a nga ke kui Nkôle Horeb. Nye ve nyiin mbas akok, a ke ôyo. Ane Yéhôva a nga jô nye na: ‘Élie, jé wo bo va?’ Ane Élie a nga jô nye na: ‘Bone b’Israël be tyameya élat a wo. Be maneya tyam beautel bôé, a wôé bekuli mejô bôé. Éyoñe ji ba kômbô ma wôé.’

Nde Yéhôva a nga jô nye na: ‘Kele’e tebe nkôle yôp.’ Ane beta évuñulu a nga lôt a sale minkô, si é taté na ja fô’ôsan, a nduan é nga bo. Mvuse ya valé, évôvoé é nga bo. Ane Élie a nga buti éyé jé asu, a kui atan. Yéhôva a nga sili nye amu jé a nga tup. Ane Élie a nga jô na: ‘Amu me li’iya étam.’ Ve Yéhôva a nga jô nye na: ‘Ô nji bo étam. Bôte 7 000 ayoñ Israël be ngenane be kañe ma. Kele’e telé Élisé nkuli mejô señe jôé.’ Été été, Élie a nga bo avale Yéhôva a nga jô nye. Ye wo simesane na Yéhôva a ye fe volô wo na ô bo mam a yi? Ôwé, teke vaa nge beté. Bi tame zu yene mam me nga boban nté ésep é mbe.

“Te tyelane minleme yôp a jam éziñ; ve mfa’a ya jam ese, mam mi asili me kateba’an be Zambe a meye’elan a nja’an a mvean akéva.”​—Bephilippien 4:6