Valé ngon ébaé é lôteya nté ane be nga kôlô Égypte, bone b’Israël be nga zu kôm étaba’a Nkôle Sinaï. Yéhôva a nga jô Moïse na a ke koone nye nkôle yôp. Ane a nga jô nye na: ‘Me kôtéya bon b’Israël. Nge ba bo ma mewôk a ba’ale metiñe mam, ma ye bo na be bo ngum aval ayoñ, ayoñe dam mamien.’ Nde Moïse a nga sis, a ke kate bone b’Israël mame Yéhôva a nga jô. Ye wo yem avale be nga yalane nye? Be nga jô nye na: ‘Bia ye bo mam mese Yéhôva a ye jô na bi bo.’

Moïse a nga beta bulane nkôle yôp. Ane Yéhôva a nga jô nye na: ‘Den melu mela, Ma ye laan a wo. Kate’ ayoñe na, é bo te ve’ele subu Nkôle Sinaï bebé.’ Ane Moïse a nga sise nkôl, a kat ayoñe na, é tabe nkômesane ya vô’ôlô mame Yéhôva é jô de.

Mvuse melu mela, bone b’Israël be nga yene feleves a afibe nkut e nkôle yôp. Be nga wô’ô fe éduñe zo’oyañ a tyiñe toñ. Éyoñ éte nje Yéhôva a nga sise nkôl, e nduan été. Ayoñ é nga ko woñ aval é ne na bôt be nga taté na ba nyeñeban. Nkôle ve taté na wo fô’ôsan, ôtita ô taté fe na wo vam été. Tyiñe toñ é mbe é nga bo ngul abui. Ane Zambe a nga jô na: ‘Me ne Yéhôva. Mi nji yiane kañe bezambe befe.’

Ane Moïse a nga beta bete nkôl; éyoñ éte Yéhôva a nga ve nye metiñ asu ayoñe dé, metiñe mete me mbe me liti’i avale ba yiane kañe Nye, a mefulu ba yiane bi. Moïse a nga tili metiñe mete, a lañe fe me bôte y’ayoñ. Ane bese be nga jô na: ‘Bia ye bo mam mese Yéhôva a jô bia na bi bo.’ Yaa, ngaka’a be nga bo Yéhôva le. Ve, ye be nga tôé fo’o je?

“Nyeke’e Éso Zambe wôé a nleme wôé ôse, a nsisime wôé ôse, a nlô wôé ôse.”​—Matthieu 22:37