Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Miñye’elane ya Bible asu bongô

Atata’a ya ngabe 5

Atata’a ya ngabe 5

Mvuse ngon ébaé, valé bone b’Israël be dañeya évele mañ, be nga zu kui Nkôle Sinaï. Valé nnye Yéhôva a nga bo élat a be, asu na bone b’Israël be bo ngum aval ayoñ, ayoñe Yéhôva émien. A nga kamane be, a ve be jôm ése é mbe é sili’i be, manne asu bidi, aval biyé é nji ndaman, a mbamba vôme ya tabe. Nge ô ne mbiaé, volô’ô mone wôé na, a yem amu jé Yéhôva a nga ve bone b’Israël Metiñ, tabernacle, a beprêtre. Ngôné’é mfi ya tôé bengaka’a bia bo, mfi ya sulu biabebiene si, a mfi ya ba’ale élate jangan a Yéhôva éyoñ ése.

NGABE NYI

Ba bo Yéhôva ngaka’a

Éyoñe be nga too Nkôle Sinaï, bone b’Israël be nga bo Yéhôva beta ngaka’a.

Ba biasé ngaka’a jap

Nté Moïse a mbe a nyoñe metiñ awôm, ayoñ Israël é mbe é bo’o mbia nsem.

Tabernacle asu ékaña’a

Be nga naan éwolo élat e tabernacle été.

Beloé si awôm a bebaé

Josué ba Caleb be mbe be sela’an a beloé si bevok.

Be nga bo Yéhôva éngana’a

Qorah, Dathan, Abiram, a bôte 250 befe, be nga kôme yeme za a ne Yéhôva.

Éjakas Balaam ja kobô

Éjakas é nga yen jôme Balaam a nji kui na a yen.