Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Atata’a ya ngabe 5

Atata’a ya ngabe 5

Mvuse ngon ébaé, valé bone b’Israël be dañeya évele mañ, be nga zu kui Nkôle Sinaï. Valé nnye Yéhôva a nga bo élat a be, asu na bone b’Israël be bo ngum aval ayoñ, ayoñe Yéhôva émien. A nga kamane be, a ve be jôm ése é mbe é sili’i be, manne asu bidi, aval biyé é nji ndaman, a mbamba vôme ya tabe. Nge ô ne mbiaé, volô’ô mone wôé na, a yem amu jé Yéhôva a nga ve bone b’Israël Metiñ, tabernacle, a beprêtre. Ngôné’é mfi ya tôé bengaka’a bia bo, mfi ya sulu biabebiene si, a mfi ya ba’ale élate jangan a Yéhôva éyoñ ése.

NGABE NYI

ÑYE’ELAN 23

Ba bo Yéhôva ngaka’a

Éyoñe be nga too Nkôle Sinaï, bone b’Israël be nga bo Yéhôva beta ngaka’a.

ÑYE’ELAN 24

Ba biasé ngaka’a jap

Nté Moïse a mbe a nyoñe metiñ awôm, ayoñ Israël é mbe é bo’o mbia nsem.

ÑYE’ELAN 25

Tabernacle asu ékaña’a

Be nga naan éwolo élat e tabernacle été.

ÑYE’ELAN 26

Beloé si awôm a bebaé

Josué ba Caleb be mbe be sela’an a beloé si bevok.

ÑYE’ELAN 27

Be nga bo Yéhôva éngana’a

Qorah, Dathan, Abiram, a bôte 250 befe, be nga kôme yeme za a ne Yéhôva.

ÑYE’ELAN 28

Éjakas Balaam ja kobô

Éjakas é nga yen jôme Balaam a nji kui na a yen.