Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

 ÑYE’ELAN 20

Bibubua bisamane bi nga tôñ

Bibubua bisamane bi nga tôñ

Moïse ba Aaron be nga beta ke be Pharaon, nde be nga kate nye na: ‘Yéhôva a jô na, nge wo bene jô’é bôte bam, ma zu lôm asun e si ése y’Égypte. Ane asun é nga taté na da nyiine menda b’Égyptien mese, menda minkukum a menda minzôzoé. Si ése é nga mane jaé a asun. Ve asun é nji be si ya Goshen, vôm b’Israélite be mbe be too. Ébubua nyini, a bi bi nga tôñe je, bi nga nambe fo’o ve b’Égyptien. Nde Pharaon a nga ye’elane Moïse na: ‘Éngôngol, sili’i Yéhôva na a vaa bia asune di. Mé jô’é mia mi ke.’ Ve éyoñe Yéhôva a nga vaa asun, Pharaon a nji tyendé. Ye wo buni na Pharaon é su’ulane tyendé nga?

Ane Yéhôva a nga jô na: ‘Nge Pharaon a ke ôsu a bene na bôte bam be ke, ma zu lume betite y’Égypte ôkone wé wôé be.’ Môs ô nga tya’a valé, betite be nga taté na ba wu. Ve betite b’Israélite be nji wu. Ve nalé a nji bo na Pharaon a tyendé. Éyoñ éte nje ñhe Yéhôva a nga jô Moïse na, a bulane be Pharaon, a ke wua asube yôp. Ane asup é nga veñesane mot; mote mete me mbe me kui b’Égyptien bese nyul, me nga kui fe biyeme biabe nyul. Ja’a nalé, Pharaon a nga kee éngana’a jé ôsu.

Ane Yéhôva a nga beta lôme Moïse, a ke kate Pharaon na: ‘Ye wo ke ôsu a bene jô’é bôte bam be ke? Akiti meta’a mé noñ e si y’Égypte ése.’ Tyé  kpwaa, Yéhôva a nga lôme meta’a, zo’oyañ a nduane si y’Égypte. Avale meta’a te e mbe e ngenane teke tame bobane si y’Égypte. Bilé bise a mefube mese me nga mane ndaman, ve meta’a mete me nji noñe si ya Goshen. Ane Pharaon a nga jô Moïse na: ‘Ye’elane Yéhôva na a telé ébubua ji! Ma ke ma zu jô’é mia mi ke.’ Ve nné ane mveñe meta’a é nga man, Pharaon a beta tyendé tyiñ.

Ane Moïse a nga jô nye na: ‘Éyoñe ji bitandak bia zu mane di mekaé bilo’o mese mveñe meta’a ja te lik.’ Nde bemillion bitandak be nga nyiine mefube y’Égypte. Bi nga di mekaé bilok, a mekaé bilé bise. Nde Pharaon a nga beta ye’elane Moïse na: ‘Éngôngo te, kate Yéhôva na a vaa bia bitandak bite.’ Ve nné ane Yéhôva a nga vaa bitandak, Pharaon a beta tyendé tyiñ.

Ane Yéhôva a nga jô Moïse na: ‘Bete’e wo wôé yôp.’ Ve nné ane Moïse a nga bete wo yôp, nde yôp ô nga mane bo évindi ne viuu, tañe melu melal. Nté ôte ôse, b’Égyptien be nji be ngule ya yene jôm éziñ. Ve b’Israélite be mbe be bili éfufube menda map.

Nde Pharaon a nga jô Moïse na: ‘Nyoñe bôte bôé mi ke. Ve li’ané bia biyeme bienan.’ Ane Moïse a nga yalane nye na: ‘Bia yiane ke a biyem biangan, amu bi ve bie Yéhôva metuna’a.’ Pharaon ve zu wô’ô mbia ôlun, ane a nga jô nye na: ‘Kôlané ma mis! Nge me beta yene môte wua ya be mia va, mé wôé nye.’

“Éyoñe te, [mi aye yen nsela’ane a ne] zañe bôt be ne zôsô a bôt be ne abé, zañe nyô a bo Zambe ésaé a nyô a ne te bo nye ésaé.”​—Malachie 3:18