Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

 ÑYE’ELAN 6

Bôte muom ba nyiine mfefé si

Bôte muom ba nyiine mfefé si

Noé a nga nyiin arche été a nda bôte jé, a nga nyiñeli fe betit. Ane Yéhôva a nga fet mbé ya arche; mveñ é taté na ja noñ. É nga noñ nya abuii, arche a taté na a yeñe mendime yôp. Mendime ve mane jaé si ése. Bôte bese be nji be arche été be nga mane wu. Ve Noé a nda bôte jé be nji wu, amu be mbe arche été. Be mbe be wô’ô abui mevak amu be nga bo Yéhôva mewôk.

Mveñ éte é nga noñ tañe melu 40. Ane mendim me nga taté na ma sis ôte’ete’e ôte’etek. Nde arche a nga ke tebe nkôle yôp. Ve si é mbe é ngenan njalan a mendim, aval é mbe na, Noé a nda bôte jé be nji be ve kôlô arche été.

Ane mendim me nga taté na ma sé’éban ôte’ete’e ôte’etek. Noé a nda bôte jé be nga tabe arche été tañe mbu wua a mvuk. Nde Yéhôva a nga jô be na, be ntoo ve kui nseñ, a nyiine mfefé si. Be nga ve Yéhôva abui akiba amu a nga nyii be, be nga ve fe nye metuna’a na be liti nye na, ba wô’ô mvaé amu a nga nyii be.

Yéhôva a nga wô’ô das éte mvaé. A nga ka’ale fe be na a ye ke beta tyame si a zene ya ndône mendim. Ane Yéhôva a nga liti be ndeme ya ngaka’a éte, a nga futi ndutum e yôp. Ye ô yeneya ndutum e yôp môs éziñ?

Mvuse ya valé, Yéhôva a nga jô Noé a nda bôte jé na be ntoo ve biaé bon.

“Noé a nga ke arche été, be nji yem [akekui] éyoñ ndôn é nga kui, a jiane be bese.”​—Matthieu 24:38, 39