Mvuse melu awôm, e zu koone Yésus a wômôya, beyé’é bé be nga nyoñe mbamba nsisim. E Pentecôte 33 ya É.J., bôte abui be nga so bevôm bevôm, be za’a Jérusalem na ba zu jem abô’ô ete. Beyé’é 120 be nga sulane nda éziñ. Étua jam ve ze kui. Jôm éziñ é funane nkaba’a nduan é mbe é yené’é nlô nlôman ôse; ane minlôman mi nga taté na mia kobô abui minkobô mife. Beta éduñ ane beta évuñulu a nga yandane nda ése.

Bôte ya mesi mefe be nga zu Jérusalem, be nga wô’ô éduñ éte; ane be nga bume mimbil, a ke yene jam é nga boban. Be mbe fe’e ne vema éyoñe be nga wô’ô beyé’é be kobô’ô abui minkobô. Ane be nga jô na: ‘Bôte ba be ne bôte ya Galilée. Aval avé ba kui na be kobô minkobô miangan?’

Ane Pierre a minlôman mivok mi nga tebe nsamba bôt ôte ôsu. Pierre a nga kate be avale Yésus a nga wu, a avale  Yéhôva a nga wômôlô nye. Ane Pierre a nga jô be na: ‘Éyoñe ji, Yésus a ntoo yôp, mbo nnôme Zambe, a tôéya fe ngaka’a a nga bo na a ye ve bia mbamba nsisim. Jôm ete nje mia te yen, a wô’ô mesimba ma.’

Mejô me Pierre me nga nambe bôte bete abui, ane be nga sili nye na: “Jé bia yiane ñhe bo?” Pierre a nga jô be na: ‘Kôñelané minlem, a nyoñané mbaptiso jôé Yésus. Wônaa mia fe mia ye bi mbamba nsisim.’ Môs ôte, bôte 3 000 be nga duban. Ataté éyoñ éte, tañe beyé’é é nga ke ôsu a nen e Jérusalem. Mbamba nsisim a nga volô minlômane na, mi telé abui mekônda asu na, be ye’ele beyé’é mam mese Yésus a nga kate be.

“Nge wo aye mem Yésus ane Tate a anyu dôé, a buni nleme wôé été na Zambe a nga wômôlô nye ñwuan, wo aye nyiñ.”​—Beromain 10:9