Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Miñye’elane ya Bible asu bongô

 ÑYE’ELAN 60

Éjôé ja ye tabe nnôm éto

Éjôé ja ye tabe nnôm éto

Alu éziñ, Njô bôt Nebucadnetsar a nga yem bitua biyeyem. Biyeyem bite bi nga ndeñele nye aval é ne na, a nji kui na a ke ôyo. Ane a nga loene mingengañ, a jô be na: ‘Va’ané ma atinane ya biyeyem bite.’ Ane be nga jô nye na: ‘A njô bôt, kate’e bia biyeyeme biôé.’ Ve Nebucadnetsar a nga jô be na: ‘Momo! Nge mi bo te kate ma biyeyem ma te bo, ma zu wôé mia.’ Ane be nga beta jô nye na: ‘Kate’e bia biyeyeme biôé, ndembene bia ye timine wo bie.’ A nga jô be na: ‘Mia jeñe na mi du’u ma. Ma jô na, va’ané ma atinane ya biyeyem bite!’ Nde be nga jô nye na: ‘Teke môt éziñ a ne de bo. Jam wo sili bia le da lôte bia nkôñ.’

Nebucadnetsar ve zu wô’ô ôlun; ane a nga jô na be wôé beyeme mam bese ya Babylone. Daniel, Schadrac, Méschac a Abed-Nego be mbe nsamba ôte. Nde Daniel a nga jô njô bôte na a ve nye mon éyoñ. Ane ba bemvôé bé be nga sili Yéhôva mvolane meye’elan. Jé Yéhôva a nga bo?

Yéhôva a nga liti Daniel biyeyem bi Nebucadnetsar miñyenan, a ve fe nye atinane ya biyeyem bite. Môs ô nga tôé valé, Daniel a nga ke yene mbo ésaé njô bôt, a jô nye na: ‘Te wôé be. Me ne timine biyeyem bi njô bôt.’ Ane mbo ésaé a nga kee Daniel be Nebucadnetsar. Ane Daniel a nga jô njô bôte na: ‘Yéhôva a litiya wo mam ma ye boban melu ma zu. E biyeyeme biôé, ô nga yene beta éve’ela môt é bili nlô ô to or, tôé a mo bi to argent, abum a mebé bi to mvot, mebo me to étyé, a mimbien mi to ngab étyé a ngab étek mfula’ane. Ane ako’o e so’o nkôl, e nga bôé beta éve’ela ate mekul mebo, e mane bo ane mbuluk, évuñulu é  mane kee je. Ane akok ete e nga veñesan beta nkô, a yiane si ése.’

Ane Daniel a nga ke ôsu a jô na: ‘Atinane ya biyeyem biôé di: Éjôé jôé nje é ne nlô or. Éjôé ja ye so wo mvus nje é ne tôé é ne argent. Mvuse ya valé, ji é ne mvot ja ye jôô si ése. Éjôé ja ye tôé valé ja ye bo ngul ane étyé. Éjôé ja su’ulan ja ye bo mengabe mebaé, ngabe jia é to ngul ane étyé, ngab évo’o ki atek ane étek. Ako’o da so nkôl e ne Éjôé Zambe. Éjôé éte ja ye tyam bijôé bise bivok, a nje j’aye tabe nnôm éto.’

Ane Nebucadnetsar a nga buti asu si, a jô Daniel na: ‘Zambe wôé a veya wo atinan ya biyeyeme biam. Teke Zambe mfe a ne ane nye.’ Nebucadnetsar a nji beta wôé Daniel; a nga viane telé nye nlô ya beyeme mam bese, a njô ya étune si ése ya Babylone. Ye ô lôô ane Yéhôva nga yalane Daniel?

“Mi nga kôane be vôm a ne nloen nkobô Hébreu na, Harmaguédon.”​—Nlitan 16:16