Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Atata’a ya ngabe 10

Atata’a ya ngabe 10

Yéhôva a ne Njôô ya bejôô. A jaéya zu a ba’ale bebo bisaé bé, a ye fe ke ôsu a ba’ale be. A nga vaa Jérémie ébé awu. A nga nyii Schadrac, Méschac a Abed-Nego éyoñ be nga wua be mbe’e nduan, a nyii fe Daniel ébé bengbwengbwem. Yéhôva a nga volô Esther na a nyii ayoñ dé. A vo’o jô’é na abé e ke ôsu. Minkulan mejô a lat a beta éve’ela a beta élé mia liti na Éjôé Zambe é mbeme zu mane vaa abé si va.

NGABE NYI

ÑYE’ELAN 57

Yéhôva a lôme Jérémie na a ke kañete

Mame Jérémie a mbe a kañete me nga bo na bemvendé be wô’ô ôlun.

ÑYE’ELAN 58

Jérusalem a tyamban

Yéhôva a lume bôte ya Juda mvus amu ba ke ôsu a kañe bivuse bezambe.

ÑYE’ELAN 59

Bendôman benyin be nga bo Yéhôva mewôk

Bendôman ya Juda be mbe ntindane ya ke ôsu a wulu ba’aba’a a Yéhôva ja’a nda njô bôt Nebucadnetsar.

ÑYE’ELAN 60

Éjôé ja ye tabe nnôm éto

Daniel a timine biyeyem bi Nebucadnetsar.

ÑYE’ELAN 61

Be nji buti mesu si

Schadrach, Mecshach a Abednego ba bene kañ éve’ela or njô bôte ya Babylone a nga bo.

ÑYE’ELAN 62

Éjôé é ne ane beta élé

Biyeyem Nebucadnetsar a nga bo bi mbe bi liti’i mam ma ye boban melu ma zu.

ÑYE’ELAN 63

Mintilane ya mfin

Mintilan mi nga kui éyoñ évé, a jé bifia ya été bi mbe bi tina’an?

ÑYE’ELAN 64

Daniel ébé beñgbweñbgwem

Ye’elane Yéhôva môs ôse ane Daniel!

ÑYE’ELAN 65

Esther a nyii bôte bé

Ja’a a mbe mone nyui a nneñ, Esther a nga bo minga njô bôt.

ÑYE’ELAN 66

Esdras a nga ye’ele Metiñe me Zambe

Éyoñ bon b’Israël be maneya vô’ôlô Esdras, be nga bo Yéhôva ngaka’a.

ÑYE’ELAN 67

Mimfine ya Jérusalem

Néhémie a nga wô’ô na besiñe bap ba kômbô zu wosane be. Amu jé a nji ko woñ?