Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Atata’a ya ngap 1

Atata’a ya ngap 1

Jam ôsu Bible a kate bia é tii a avale Yéhôva a nga té biôm. Tame yene mbamba be biôm bese Yéhôva a nga té yôb a si. Nge ô ne mbiaé, volô’ô mone wôé na a yen ane bitétéa bi Yéhôva bi ne meval meval. Liti’i nye aval avé Yéhôva a nga bo na mona môt a selane betit mfa’a ya nkobô, mfasan, nkômane biôm, ñyiane bia, meye’elan. Volô’ô nye na a semé ngule Yéhôva, fe’e jé, a na, a yen abim avé a nye’e bitétéa bié bise, a môt ase ya be bia.

NGABE NYI

ÑYE’ELAN 1

Zambe a nga té yôp a si

Bible a jô na Zambe a nga té yôp a si. Ve ye wo yem amu jé a nga taté té éngele wua ôsusua na a té biôme bivo’o bise?

ÑYE’ELAN 2

Zambe a nga té fam ôsu a minga ôsu

Zambe a nga té fam ôsu a minga ôsu, a futi be afube Éden. A mbe a yii na be bôndé nda bôt ôsu, a bo na si ése é bo paradis.