Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

 ZENE JA SOO MEVAK

Ndi nlem

Ndi nlem

“[Me bili] asimesane ya mvo’é, sa di ya abé, a ve mia ndi nlem.”​Jérémie 29:11.

 “NDI NLEM É NE . . . NYA MFII ÉNYIÑE JANGAN MFA’A YA NSISIM.” A ne mejô ma so kalate Hope in the Age of Anxiety. Kalate ate a ke ôsu a jô na: “A ne biañ ja dañe mfi asu ya na bi dañe woñ a mam mese me ne bo na bi wô’ôtane ve ane ngul é maneya bia, nge na bi vo’o tyendé jam éziñ.”

Kalate Zambe a liti na, ndi nlem e ne mfi asu môta binam; ve a jô fe na bi sa’ale ndi nlem é nji yian. Kalate Besam 146:3 a jô na: “Te tabane beta be bôt ndi, be ne ve bôt, be ne atek mfa’a ya nyii.” (Mfefé Nkôñelan) Amu Zambe nnye a bili ngule ya tôé bengaka’a bé bese, bia ye bo fek nge bia tabe ndi a Nté wongan a lôte na, bi tabe ndi a ngule bone be bôte ba ve na be nyii bia. A nga ka’ale bia jé? Bi tame yene mam ma tôñe le.

ABÉ DA YE MAN; MVUSE YA VALÉ BEZÔSÔ BE BÔT BA YE TABE MVO’É ÉTÉ NNÔM ÉTO: Bia lañe kalate Besam 37:10, 11 na: “Amu ôbé nté ô ngenan, a mbia môt a ye fe tabe . . . Ve bôt be ne minlem évôvoé b’aye nyoñe si, a b’aye yen mvaé jap amu abui mvo’é.” Éfuse 29 ja beta fe jô na, ‘bôte be ne zôsô . . . b’aye tabe si nnôm éto.’

BITA BIA YE MAN: “Jehova . . . a mane mewosan akekui susu’a ya si nyô; a bu’ élaé, a tyi’ akoñe bitun; a di’i bewagon bita nduan.”​—Besam 46:8, 9.

TEKE FE ÔKON, MINTAÉ, NGE AWU: “Tabernacle ya Zambe a ne be bôt . . . A ye fimi mili’i mese mise map; a awu de aye fe bo; nalé fe ôlun vi aye fe bo, nge ñyôn, nge mintaé: mame ya ôsu me lôteya.”​—Nlitan 21:3, 4

ABUI BIDI ASU MÔT ASE: “Si ja ye bi abui bidi. Afo’o dé da ye yené abôbône beta minkô.”​—Besam 72:16, Mfefé Nkôñelan.

ÉJÔÉ É NE ZÔSÔ ASU ÉMO ÉSE: ÉJÔÉ KRIST: “Ane a nga veban [Yésus Krist] ngule ya jôô, a étôtok, a ayoñ, ajô te nde bôte bese, a meyoñe mese, a minkobô mise b’ aye bo nye bisaé: njôane wé ô ne njôane ya nnôm éto, ñwô w’aye bo te lôt, a ayoñe dé e ne di d’ aye bo te jañ.”​—Daniel 7:14.

Aval avé bi ne tabe ndi a bengaka’a bete? Eyoñe Yésus a mbe si va, a nga liti nne ngeññ a mam a nga bo na, nnye a ne Njôô be nga top. A nga saé minkôkon, a ve bôte be ne éngôngole bidi, a wômôlô bewu. A miñye’elane mié mi ngenane mfi, amu mi bili melebe me ne volô bôte na be nyiñe nlatane nnôm éto, a mvo’é été. Yésus a nga kate fe mam ma ye bobane melu ma zu, ja’a mam ma ye liti na bi nga nyiñe melu m’asu’ulane ya nta’ane mame wu.

ÔKOS WO VUÑ ÔSUSUA NA ÉVÔVOÉ JA BOBAN

Yésus a nga jô na, melu m’asu’ulan, mvo’é a évôvoé bia ye bo momo! Ndeme ja liti na bi nga nyiñ “asu’ulane ya nta’ane mame” wu é ne fe bita bi ne si se, mfumbale ya zaé, a beta mimfô’ôsane mi si. (Matthieu 24:3, 7; Luc 21:10, 11; Nlitan 6:3-8) Yésus a nga jô fe na: “Nye’an abui bôt wo ye bo avoé amu nnenan abé da ye dañe nen.”​—Matthieu 24:12, Mfefé Nkôñelan.

Njembane nye’an ôte wo yené abui mezen, ntili Kalate Zambe mfe a nga kôme liti fe de. E kalate 2 Timothée 3:1-5, bia lañe na “melu me asu’ulan,” bôte ba ye dañe nye’e bebien, ba ye dañe nye’e akum a mam me ne mvaé. Ba ye wumulu bebien, a ba ye bo ayok. Menda me bôt ma ye bo te nye’e bivuvumane biap, a bongô ba ye bo bebiaé bap melo. Miñyebe mia ye liti ve atane na, mia nye’e Zambe.

Mam me ne ane ôkôs ma liti na émo é nto melu m’asu’ulan. Mam mete ma liti fe na évôvoé é mbeme bo a zene ya Éjôé. A nde fe, Yésus a nga ve nkulan ajô wo ve bia ndi nlem a lat a melu m’asu’ulan: “Mbamba foé ya ayoñe Zambe nyô a ye katebane si se, a ye bo meyoñe mese ndem; wôna asu’ulan de aye bo.”​—Matthieu 24:14.

Mbamba foé ate a bemene bebo mam abé a ve fe bezôsô be bôte ndi nlem na, be mbeme zu yene bengaka’a be nga bo be. Ye wo kômbô yeme mam mefe a lat a bengaka’a bete? Nge nalé, kele’ afebe da su’ulane ya kalate mefoé nyi.