Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Jeñek jôme ja dañ or

Jeñek jôme ja dañ or

Ye ô yeneya fese or môs éziñ? Abui bôt é ngenane teke je yen. Ve bemillion be bôt be yeneya jôme ja dañ or. A ne fek ja so be Zambe, nje ‘é se ngule ya nyoñeban a or.’—Job 28:12, 15.

BI NE jô na, bôte ba yé’é Kalate Zambe ba funane bôte ba jeñ or. Beyé’é Kalate Zambe béziñ ba yiane saé a ngule jap ése, a ke ôsu a vune Kalate Zambe na, be bi fek é ne édima. Mbôle bia yé’é Kalate Zambe, ñye’elan ôvé bi ne nyoñ éyoñe bia fas mezene melale ba yene or?

Ô YENEYA FES!

Tame simesane na wo wulu fefel ôsôé, éyoñe te wo yene mon akok a faék e mendime si. Éyoñe wo kumbu na wo to’é nye, ô nga teme na a ne or! A ne tyôtyoé a lôte nlô ébaé masis, a ayaé ya yen a lôte diamant. Jôme wo ye bo mvuse ya valé ja ye bo na, ô ke wo jeñe mefese mefe nga?

Den a nga yiane bo ayap éyoñe mone Bengaa a nga kute mbé ya nda jôé na, a ve wo ndi nlem é ne Kalate Zambe. Éko éziñ nleme wo jaé wo a mevak, éyoñe wo simesane môs ô nga taté yene fese or ya nsisim. Ô mbe ô yiane be e meva’a été éyoñ ô nga yen éyôlé Zambe, Yéhôva, e Kalate Zambe été. (Bs. 83:18) A ne fe bo éyoñ ô nga yeme na ô ne ngule ya bo mvôé Yéhôva. (Jc. 2:23) Môs ôte ôbiene ñwô ñhe ô nga yeme na, ô yeneya jôm ja dañ or! A éko éziñe na ô nga to ôjeja’a ya ke wo jeñe bidima bi mame bife ya nsisim.

WO YEN ABUI!

Biyoñe biziñ, mefese me or me wô’ô ke tôkan asôé été. Bôte ba jeñ or be ne yene betonne be or akui da, a be ne bi mintete bedollars.

Éyoñ ô nga taté na wo yé’é Kalate Zambe a mone Ngaa Yéhôva, ô mbe ô yiane wô’ôtane womien ane môt a jeñ or a bili abui or. Ve éyoñ ô nga taté na wo fase bifuse ya Kalate Zambe, ñyemane wôé ô nga yaé, ane ô nga yaé nsisim. Nté ô mbe ô fase bidima bi mame ya Kalate Zambe, ô mbe ô yé’é aval ô ne subu Yéhôva bebé, a ba’ale womiene nye’ane wé été, ô bili ôsimesane ya nyiñe nnôm éto.—Jc. 4:8; Jude 20, 21.

Aval ane môt a jeñ or, ye wo ve ngule jôé ése na ô yé’é bidima bi mame ya Kalate Zambe?

Aval ane môt a jeñ or, wo fe ô ne ve ngule jôé ése éyoñe wo jeñe bidima bi mame ya nsisim.  Éyoñ ô yemeya mimbôka’a ya Kalate Zambe, ô nto ñhe ngule ya bo mam ma tôñe valé, mme mete me ne na, ô ve womiene ngumba be Yéhôva a ô duban.—Mt. 28:19, 20.

KELEK ÔSU A JEÑ!

Môt a jeñ or a ne yen abui or e meko’o ma yôñe nduan été wôé. Bifuse biziñe ya avale meko’o te bi wô’ô bi abui or aval é ne na, be wô’ô bie mane bôé a nyoñ or a ne été wôé. Ve éyoñe wo taté yen ako’o te nseñ, ô vo’o yeme na or a ne nlem été. Amu jé? Amu na tonne meko’o jia é ne bi ve 10g or! Ve to’o nalé, môt a jeñ or a yeme na a yiane ve ngule jé ése nge a kômbô bi ve abime te.

Avale ngule te nde ñhe môt a mbili “ñye’elane ya atata’a bifia bi Krist” a yiane ve. (Beh. 6:1, 2) Éyoñe wo yé’é Kalate Zambe, wo yiane ve ngule jôé ése na ô yene bidima bi mam, a bi miñye’elane mia so été. To’o ô yé’éya den a nto abui mimbu, jé ô ne ñhe bo asu na, ô tabe ndi na ayé’é dôé ya Kalate Zambe da wume bibuma?

Kelek ôsu a bi nkômbane ya yé’é. Kôme’e tabe ntyel a bone be mam. Kelek ôsu a ve ngul, a wo ye bi bidima mefese ya fek ja so be Zambe. Zambe a ye fe wulu wo. (Bero. 11:33) Nge wo yi na ñyemane wôé ya Kalate Zambe ô yaé, nyoñek éyoñe ya vune bekalate bangan bese be ne nkobô wôé. Bo’ok ôjibi éyoñe wo yi mvolane wo so e Kalate Zambe été, a éyoñe wo jeñe biyalane ya minsili miôé. Sili’i bôte bevo’o na be kate wo bifus, a minlô mejô bi nga volô be, a ve be ngule nyôl. Kañete’e bôte bevok mam wo yé’é e Kalate Zambe été.

É ne été na, nsôñane wôé ô nji bo fo’o ve na ô bi ñyemane ya Kalate Zambe. Nlômane Paul ô nga bemene na, “ñyemane wo abo mebun.” (1 Bec. 8:1) Ajô te, jeñek na ô ke ôsu a sili womiene si, a yemete mbunane wôé. Éyoñ ô ne mbane ya bo ayé’é ya nda bôt a ayé’é étame dôé, jame te da bo na ényiñe jôé é lu’an a miñye’elane ya Kalate Zambe, a da tindi wo na ô volô bôte bevok. Ve jame da dañe dañ é ne na, wo ye bo mevak amu wo te yene jôme ja dañ or.—Min. 3:13, 14.