Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Ye ésaé nkañete jôé é ne ane élok?

Ye ésaé nkañete jôé é ne ane élok?

ÉSAÉ nkañete bia bo é ne mfi a dia. Ve bôte bese bia kate mejô me Zambe be nji yene je nalé. To’o bôte ba nye’e foé ya Kalate Zambe be ne bo teke kômbô yé’é mejô me Zambe a bia.

Gavin a mbe avale môte te. A nga taté na a tabe bisulane ya akônda, ve teke kômbô yé’é Kalate Zambe. Gavin a jô na: “Ñyemane me mbe me yeme mejô me Zambe ô mbe tyôtyoé, a me mbe me wô’ô ôsone ya liti bôte na, me nji yeme jôm. Me mbe me ko woñe ya du’uban, me mbe fe me ko woñe ya nyiine benya mejô.” Wo simesan aya? Ye be nji be ve beta bo jôm éziñ mfa’a Gavin? Teké’é! Tame yen avale Kalate Zambe a ne volô môt. Yéhôva a nga jô bôte ya ayoñ Israël na: “Nkobô wom w’aye kui aval ane élo’o j’akui, avale fe ane éfôp [mfôô] j’akui nte’an ôbut.” (Dt. 31:19, 30; 32:2) Mam méziñ ya élok, ma kôme liti avale bi ne yeme ye’ele avale bôt ése.1 Tim. 2:3, 4.

 ÉSAÉ NKAÑETE É NE ANE ÉLOK—AVAL AVÉ?

Élo’o é ne ébubut. Élo’o ja kômeban ôte’ete’e ôte’etek; a su’ulane bo metoé ma so ndutu’u ya mfebe. Mejô me Yéhôva me ‘nga kui aval ane élok,’ amu a mbe a kobô’ô bebo bisaé bé ébubut nkobô, a mbamba nlem. Bia vu nye éyoñe bia semé ôsimesane môte mbok. Bia volô bôte na bebien be yeme fas, a nyoñe mintyi’ane miap. Éyoñe bia semé bôte bevo’o nalé, ba ye ji’a yebe mam bia ye jô be, a ésaé nkañete jangane ja ye wum abui bibuma.

Élo’o é ne évôvoé. Ésaé nkañete jangan ja volô bôte minlem, éyoñe bia fas avale bi ne liti be nye’an. E Gavin bia te jô nye atata’a ya nlô ajô wu, a nga bene yé’é mejô me Zambe. Ve Chris, mojañ a nga taté laan a nye, a nga jeñ abui mezene ya bo na Gavin a bo teke ko woñe ya yé’é Kalate Zambe. Chris a nga liti Gavin nlô ajô ya Kalate Zambe; a kate fe nye na, ñyemane te ñwô wo ye volô nye na, a tu’a wô’ô mam ba jô nye bisulan. Mvuse ya valé, nde Chris a nga su’ulane meme na minkulane mejô ya Kalate Zambe, mmie mi nga bo na a yeme na Kalate Zambe a ne fo’o benya mejôô. Jame te é nga bo na, be bi abui minlañ ajô ya minkulane mejô mia tôéban. Nleme Gavin ô nga bômbô si mvuse minlañe mite, ane a nga su’ulane kañese ayé’é ya Kalate Zambe.

Élo’o ja ba’ale ényiñ. Si ya Israël é nga tabe abui bengon teke mveñ. Nge mendime ma so élo’o me nji be, bilo’o bi mbe ve mane kôt a wu. Melu ma fe, avale Yéhôva émien a nga mane jô, zaé bidi ya nsisim é ne. (Amos 8:11) A nga ka’a na Bekristen be ne miñwo’ane ba ye bo “aval ane élo’o j’aso be Yéhôva,” éyoñe ba kañete foé ya Éjôé, a “mintômba mife,” mia ye su’u be. (Mic. 5:7; Jean 10:16) Ye bia yene mbamba foé ya Éjôé Zambe, ane nta’ane mam Yéhôva na, bi bi bidi ya nsisim?

Élo’o ja so bibotane bi Yéhôva. (Dt. 33:13) Ésaé nkañete jangan, é ne so bôte ba kañese je bibotan. Gavin a nga bi avale bibotane te. Ayé’é dé, é nga volô nye na, a bi biyalane bise ya minsili a mbe a sili’i. A nga nañe nsisim angôndô ya avôl, éyoñe ji ba ngal, Joyce be bili meva’a ya kañete bôte mbamba foé ya Éjôé Zambe.

Bengaa be Yéhôva be jaléya mbamba foé ya Éjôé Zambe e si se

YENE ÉSAÉ NKAÑETE JÔÉ ANE BETA JAM

Nsimesane bia simesan élok, ô ne tindi bia na bi yen ésaé nkañete jangan ane beta jam. Aval avé? Atoé élo’o da é ne bo abim ésaé éziñ, ve abui metoé é ne bo na si é bo émumus abui. Avale te fe, ésaé nkañete bia bo étam é ne yené tyôtyoé e mise mangan. Ve jame da, éyoñe bia fulan ésaé Bengaa be Yéhôva ése, bi ne ngule ya kañete mbamba foé “meyoñe mese.” (Mt. 24:14) Ye ésaé nkañete jôé ja ye so bôte bevo’o ébotane Yéhôva? Nalé aye boban, nge bia vek ésaé nkañete jangan a élok, nje é ne ébubut, évôvoé, é ba’ale fe ényiñ!