Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Nkume mmombô a bete (Asu ayé’é)  |  Ngone tane 2017

Volô’ô bone “mintabe” na be bo Yéhôva ésaé a mevak

Volô’ô bone “mintabe” na be bo Yéhôva ésaé a mevak

“Me nji bi ava’a de adañe dili, ane me awô’ô na, bone bam be awulu benya mejô été.”3 JN. 4.

BIA: 134, 133

1, 2. (a) Été évé bone mintabe béziñ be wô’ô tebe? (b) Minsili mivé bia zu fas ayé’é di?

JOSHUA a kañete na: “Éyoñ me mbe mongô, me mbe me kobô’ô nkobô bebiaé bam nda, a akônda dangan, ve éyoñe me nga taté sikôlô, ane me nga dañe nye’e nkobô ya nlam bia nyiñ. Mvuse bone mimbu, me nga dañe mane yembane nkobô ôte. Nalé a nga bo na, me kate kôme wô’ô miñye’elane ba ve bia bisulan, me mbe me ntoo ve ane bialé bialé ya nlam ôte.” Jam ete da kui fe abui bôte den.

2 Den, bôt a lôte 240 000 000 ba nyiñe mesi mefe. Nge ô ne ntabe, ô bili fe bon, aval avé ô ne ve bone bôé fane ya bo biwôlô bi bôte bia ‘ke ôsu a wulu benya mejô été’? (3 Jn. 4) A jé bobejañe bevok be ne bo?

A BEBIAÉ, LITA’ANÉ BONE BENAN MBAMBA ÉVE’ELA YA TÔÑ

3, 4. (a) Aval avé bebiaé be ne liti bone bap mbamba éve’ela ya tôñ? (b) Bebiaé be nji yiane yange na bone bap be bo jé?

3 A bebiaé, éve’ela mia liti bone benan na, be tôñe zene ya ényiñe ya melu mese é ne nya mfi. Éyoñe bone benan ba yene na mia telé Éjôé Zambe ôsu ényiñe jenan, ba ye vu  mia. (Mt. 6:33, 34) Nde ñhe, te mia jeñe beta be mam. Tela’ané mam ya nsisim ôsu, sa ke biôm bi mo. Jeña’ané na mi bo teke nyiñ ényiñe bikôla. Kô’ané “akum e yôp,” nalé a tinane na, mi ve Yéhôva nleme mvaé; te mia kôan akum, nge ke “duma de aso be bôt.”Lañe Marc 10:21, 22, Mfefé Nkôñelan; Jn. 12:43.

4 Te mia liti bone benan na mi nji bi éyoñ asu dap. Bo’ané na be yeme na, mia wô’ô be mvaé éyoñe ba tyi’i na, ba telé Yéhôva ôsu a lôte na be jeñ akum, nge ke duma asu dap nge ke asu denan. Te mia kañese mbia ôsimesane bôt be bili na, bone mbe ba yiane jeñ akum asu bebiaé. Te mia vuane na, “bon be ne te yiane kôane mam mfa’a ya bebiaé, ve bebiaé mbe be ayiane kôane mam mfa’a ya bon.”2 Bec. 12:14.

A BEBIAÉ, JEÑA’ANÉ NA MI YÉ’É NKOBÔ BONE BENAN BA DAÑE WÔK

5. Amu jé bebiaé ba yiane laane bone bap ajô Yéhôva?

5 Avale bi maneya jô, bôte “be so’o minkobô mise ya meyoñ” ba zu nyiin ékôane Yéhôva été. (Zac. 8:23) Ve nkobô ô ne ndeñele bebiaé ba kômbô ye’ele bone bap benya mejôô. Bone benan mbe ñhe be ne beyé’é Kalate Zambe benan ba dañe mfi. Nge ba kui na be “yeme” Yéhôva, ba ye bi ényiñe ya melu mese. (Jn. 17:3) Asu ya na bone benan be yé’é Mejô me Zambe, mia yiane “laane fe me minlañ” éyoñ ése mi bili fane ya bo de.Lañe Deutéronome 6:6, 7.

6. Mfi ôvé bone benan ba bi éyoñe ba yé’é nkobô wônan? (Fombô’ô fôtô ya atata’a ya ayé’é di.)

6 Bone benan ba yé’é nkobô ya si be too e sikôlô, a vôm ase ba ke, ve ba yé’é fe nkobô wônan éyoñ ése be ne a mia. Nkobô wônan wo volô bone benan na be laan a mia, wo volô fe be abui bevôm befe. E yem abui minkobô a volô bone benan na, be yeme fas a na, be yeme nyiñ a bôte bevok. Nalé a ne fe volô be na be nene ésaé nkañete jap. Carolina ba be bebiaé bé be nga ke nyiñe si fe a jô na: “E ke akônda bôte ba kobô nkobô ôfe a ne fo’o mbamba jam, e ne fe abeñe ya ke su’u ésaé nkañete vôm bekañete ba jemban.”

7. Jé bebiaé be ne bo nge nkobô wo kamane be na be laan a bone bap?

7 Nté bone mintabe béziñ ba yé’é metum, a nkobô ya vôm ba nyiñ, ba bevo’o ba mane vuane nkobô bebiaé bap, teke fe kui na be laan a be. A bebiaé, nge nde bone benan be ne nalé, nga mi ne yé’é nkobô ya si mi too? Mia ye bo ngule ya yale bone benan mfa’a ya nsisim, nge mia yeme nkobô ba yé’é sikôlô, mimvômane miap, mam ba bo sikôlô, a nge mia laan a beye’ele bap. E ne fo’o été na, e yé’é mfefé nkobô a sili éyoñ, ngul, a fulu éjote nyul. Ve nge mia teme na, mone wônan a ntoo mvumvuk, nga mia ye yé’é nkobô mimvumvuk asu ya na mi laan a nye? Mon a yeme kobô nkobô ôfe a lôte nkobô wônan, a yiane na mi bo nalé asu dé. Sa nalé? *

8. Aval avé ô ne volô bone bôé nge ô nji tu’a yeme nkobô ba kobô?

8 E nji bo tyi’ibi na, nya môtô a kobô nkobô ôfe ane mongô. Jôm éte nje é ne bo nya ayaé asu bebiaé na, be ye’ele  bone bap bido’o bi mam ya “Mimfufube Mintilan.” (2 Tim. 3:15, Mfefé Nkôñelan.) Nge ô tele été éte, ô ne fe ye’ele mone wôé na, a yem a nye’e Yéhôva. Mvendé éziñ é ne jôé na, Shan ja jô na: “Nyia wongan a nga ye’ele bia étam, a nji be a kôme’e yeme kobô nkobô bi mbe bi kobô’ô, bia kale jam ki, bi nji be bi kôme’e kobô nkobô wé. Ve éyoñe bi nga yen ane a yé’é, ane a ye’elan, a ane a jeñ a ngul ése na a bo bia ayé’é ya nda bôt sondô ase, bi nga yeme na, e yé’é na bi yeme Yéhôva a ne nya mfi.”

9. Aval avé bebiaé be ne volô bone be ne kômbô yé’é na, be yeme Yéhôva minkobô mise mibaane?

9 Bongô béziñ be ne yé’é na ba yeme Yéhôva minkobô mise mibaane, wu ba yé’é sikôlô, a wu ba kobô nda. Ajô ete nde, bebiaé ba yiane jeñe miñye’elane mise ya ékôane Yéhôva: mi mi ne bekalate, bevidéo a b’audio, minkobô mite mise. Bebiaé be ne mintabe ba yiane nyoñ abui éyoñ, a belan abui mefek na, be volô bone bap mfa’a ya wônô élate jap a Yéhôva.

NDA BÔTE JENAN JA YIANE KE AKÔNDA DA KOBÔ NKOBÔ ÔVÉ?

10. (a) Za a yiane tyik akônda nda bôt ja yiane ke? (b) Jé a yiane bo ôsusua na, a nyoñe ntyi’an?

10 Éyoñe mintabe mi too ôyap a vôm ba kobô nkobô wop, mia yiane ke akônda da kobô nkobô ya vôme be too. (Bs. 146:9) Ve nge akônda da kobô nkobô wop e ne bebé, ba yiane sili bebiene na: Nda bôte jangan ja yiane ke akônda da kobô nkobô ôvé? Éyoñ a kômeya fas meye’elan été, a nyoñ ôsimesane minga wé a bone bé, nlô ya nda bôt wo yiane top akônda nda bôt ja yiane ke. (1 Bec. 11:3) Mam mevé nlô ya nda bôt wo yiane taté fas ôsusua na wo nyoñe ntyi’an ôte? Miñye’elane mivé ya Kalate Zambe a yiane tôñ? Bi tame zu yalane minsili mite.

11, 12. (a) Aval avé nkobô ô ne mfi mfa’a ya mam mongô a yé’é bisulan? (b) Amu jé bone béziñ be ne bene yé’é nkobô bebiaé bap?

11 Bebiaé ba yiane taté tu’a fas miñyiane mi bone bap. Nya ajôô a ne na, nge bebiaé ba yi na bon be yaé nsisim, ba yiane ve be abui éyoñ; sa ke ve abim éyoñe ba nyoñ asu mam ya nsisim, a asu bisulan. Ve tame fas: Nge bone ba ke bisulan nkobô ba dañe wôk, ba ye yé’é abui mam tyi’ibi a dañ abime bebiaé be ne simesan. Ve jam ete e ne bo nya ayaé nge bongô be nji kôme wôk nkobô ba kobô bisulan. (Lañe 1 Becorinthien 14:9, 11.) Bi vo’o yemete na, nkobô bebiaé ô ne nkobô bon ba dañe wôk, nge wu wo nambe be minlem. Bongô béziñ be ne yé’é na ba ve biyalan bisulan, ba bo bisaé, a minkañete nkobô bebiaé, ja’a nkobô ôte ô nji nambe be minlem.

12 Nde fe, jôm ja nambe nleme mongô é nji bo ve nkobô étam. Nalé a nga kui be Joshua bia te jôô nye yôp. Esther, nnôme sita, a jô na, “asu bone be bongô, nkobô bebiaé, metume map, a ñyebe wop bi tii.” Nge bon be nji kôme wôk metume bebiaé bap, be ne bene yé’é nkobô wop, a mbunane wop. Nde ñhe, jé bebiaé be ne bo?

13, 14. (a) Amu jé nda bôt éziñ é nga ke akônda da kobô nkobô ya si be too? (b) Jé be nga bo asu ya na be bo teke te’e nsisim?

13 Bebiaé be ne Bekristen ba telé miñyiane ya nsisim mi bone bap ôsu. (1 Bec. 10:24) Samuel, ésa Joshua ba  Esther a jô na: “Bia minga wom bi nga nyoñ éyoñe ya fombô bone bangan, na bi yeme nkobô ô ne dañe volô be mfa’a ya nsisim, bi nga ye’elane fe Yéhôva na a ve bia fek. Éyalan bi nga bi, é nji be ji bi mbe bi simesa’an. Éyoñe bi nga yene na, bone bangan be nji dañe yene mfi ya bisulan bi ne nkobô wongan, bi nga tyi’i na, bia ke akônda da kobô nkobô ya vôm bi too. Bi nga bo mban bisulan a nkañete. Bi nga bañete fe bobejañ ya akônda ete na be zu di, a vôman a bia. Mam mete mese me nga volô bone bangan na be yeme bobejañ, be yeme fe Yéhôva, sa ke ve ane Zambe wop, ve ane Ésa wop, a Mvôé jap. Bia yeme na nalé a ne mfi a dañe na, bone bangan be yeme kobô nkobô wongan.”

14 Samuel a beta jô na: “Bia minga wom bi nga ke ôsu a tabe bisulane ya nkobô wongan asu ya na, bi bo teke tek nsisim. Ényiñe jangan é mbe njalan, nalé a nga te’e fe bia. Ve bia ve Yéhôva akéva amu a nga botane ngule bi nga ve. Den, bone bangan bese bela be ne bekpwa’a mefan.”

JÉ BISOÉ BI NE BO?

15. Amu jé Kristina a nga yeme na, a ne tu’a bo Yéhôva ésaé nge a ke akônda ya nkobô a nga yé’é sikôlô?

15 Bon be nto benya bôtô be ne su’ulane yene na, be ne kañe Yéhôva mvo’é éyoñe be ne akônda da kobô nkobô ba dañe wôk. Éyoñe nalé a kui, bebiaé be ne wô’ôtan ve ane bone bap be nga bene be. Kristina a jô na: “Me nga yé’é bone bifia ya nkobô bebiaé bam, ve me nji be me tu’a wôk nkobô ba kobô bisulane biangan. Éyoñe me nga bi mimbu 12, me nga tabe beta étôkan éziñ nkobô me nga yé’é sikôlô. Môs ôte ñwô me nga yeme na, mam ma wôk me ne benya mejôô! Mam me nga tyendé fe éyoñe me nga taté na, ma ye’elane Yéhôva nkobô me nga yé’é sikôlô. Me mbe ngule ya kobô Yéhôva mam ma so ma nlem été!” (Mam. 2:11, 41) Éyoñe Kristina a nga bo nya môtô, ane a nga laane jam ete a bebiaé bé, mbe be nga tyi’i na, a yiane tyendé akônda. A jô na: “E yé’é Mejô me Zambe nkobô me nga yé’é sikôlô, a nga tindi ma na me bo mam méziñ.” Ataté éyoñ éte, Kristina a bo ésaé nkpwa’a mefan a mevak azukui den.

16. Amu jé sita Nadia a ne meva’a na, a nji tyendé akônda dé?

16 A bisoé, ye mia buni na, e ne dañe bo mfi nge mia ke akônda ya nkobô ya vôm mi too? Nge mia buni nalé, sila’ané miabebien amu jé. Ye mia ye dañe subu Yéhôva bebé nge mia tyendé akônda? (Jc. 4:8) Nge ke na, ye mia bo de fo’o ve amu mia kômbô kôlô vôme bebiaé benan be né? Nadia a saé Béthel, a jô na: “Éyoñe bia be bobenyañe bam, a ndôme jam bi nga bi ôkala éziñ, bi nga kômbô tyendé akônda.” Ve bebiaé bap be nga yeme na, ntyendan ôte ô vo’o dañe volô bone bap mfa’a ya nsisim. Nadia a jô na: “Den, bia ve bebiaé bangan akéva, amu be nga jeñ a ngul ése na be ye’ele bia nkobô wop, be nji kañese na bi tyendé akônda. Nalé a nga jalé binyiñe biangan, a nga ve fe bia fane ya nene ésaé bia bo Yéhôva, a volô bôte bevok na be yeme nye.”

MAME BOBEJAÑ BEVOK BE NE BO

17. (a) Za nnye Yéhôva a nga ve mbe’e ya yale bon? (b) Aval avé bebiaé be ne bi mvolan éyoñe ba yale bone bap benya mejôô été?

17 Yéhôva a nga ve bebiaé mbe’e ya  yale bone bap; sa ke bimvam, nge môte mfe. (Lañe Minkana 1:8; 31:10, 27, 28.) Ve bia yiane volô bebiaé be nji kôme wô’ô nkobô ya vôm ba nyiñ, na be nambe minleme mi bone bap. Nge bia volô be, nalé a nji tinane na, bia bi nga be’e mbe’e wop, a ne zene jia ya volô be na, be yale bone bap “melep a ñye’elan Tate été.” (Beép. 6:4) Bebiaé be ne sili bemvendé melep avale be ne bo éfuse ya môs, a avale be ne volô bone bap na be tobe mbamba mewoso.

Bebiaé a bone bap bese ba yene mfi ya yeñ a bobejañe ya akônda (Fombô’ô abeñ 18, 19)

18, 19. (a) Aval avé biwôlô bi bobejañ bi ne volô bongô? (b) Jé bebiaé ba yiane ke ôsu a bo?

18 Bebiaé be ne loone menda me bôte mevok ayé’é dap ya nda bôt. Bisoé bi ne yaé nsisim éyoñe bi bili mbamba mewoso. Éko éziñ éyoñe ba kañete, nge ke éyoñe ba bo mbamba mimvôman. (Min. 27:17) Shan bia te jô nye yôp a jô na: “Me ngenane me simesa’ane bobejañ be nga yañele ma. Me nga yé’é abui mam éyoñe be mbe be volô’ô ma kômesan ésaé ya sikôlô beminisi. Me nga bi fe meva’a ya vôman a be.”

19 Bobejañe bebiaé ba tobe na be volô be yañele bon, ba yiane ye’ele bone bete na, be semé bebiaé bap. Ba yiane fe jeñe na éyoñe be ne a be, be bo teke kobô bebiaé bap abé ane a nto bone bap. Nde fe, bobejañe bete ba yiane bi avale ntabane d’aye ke kolé bôte ya atan, a ba ya akônda ôbak. (1 P. 2:12) Ve bebiaé be nji yiane beté mbe’e ya yale bone bap bitule bi bôte bevok. Ba yiane fombô avale bobejañe ba yañele bone bap, ve bebien mbe ba yiane yale bone bap.

20. Aval avé bebiaé be ne volô bone bap na, be bo benya bebo bisaé be Yéhôva?

20 A bebiaé, sila’ané Yéhôva mvolan, bo’ané abime mi ne ngule ya bo. (Lañe 2 Minkañete 15:7.) Bo’ané na élat é ne zañe Yéhôva a bone benan, nje é tebe ôsu ényiñe jenan. Va’ané ngule ya nambe minleme miap. Kela’ané ôsu a tabe ndi na, bone benan be ne bo benya bebo bisaé be Yéhôva. Éyoñe bone benan ba tôñe Mejô me Zambe, a mbamba éve’ela mia liti be, mia ye wô’ôtan ane nlômane Jean, nnye a nga jô bone bé ya nsisim na: “Me nji bi ava’a de adañe dili, ane me awô’ô na, bone bam be awulu benya mejô été.”3 Jn. 4.

^ É.N. 7 Lañek nlô ajô ô ne na, “Vous pouvez apprendre une langue étrangère !” ya Réveillez-vous ! ya Ngone lale, mbu 2007, afep 10-12.