Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Nkume mmombô a bete (Asu ayé’é)  |  Ngone baa 2016

Yéhôva a nga loone nye na, “Mvôé jam”

Yéhôva a nga loone nye na, “Mvôé jam”

“Wo, Israël, mbo ésaé wom, Jacob nyô me tobeya, mvoñe bôt Abraham mvôé jam.”ÉSAÏE 41:8.

BIA: 91, 22

1, 2. (a) Aval avé bia yeme na, bôte be ne bo bemvôé be Zambe? (b) Jé bia zu yen ayé’é di?

MÔT ase ya bebia a yi na, be nye’e nye a taté môs a bialé, akekui môs a wu. Bôt ba nye’e be bili bemvôé ba nye’e be nya nye’ane, sa ke ve avale nye’an é ne zañe fam ba minga.Ve bia dañe yi na Yéhôva a nye’e bia. Abui bôt é nji buni na, bôt be ne subu Zambe bebé, a bo bemvôé bé, amu a ne Zambe ya Ngul ése, a bi se ngule ya yene nye. Ve bia yeme benya mejô a lat a jame te!

2 Bia yem a zene ya Kalate Zambe na, bôt be nga bo bemvôé be Zambe. Bia yiane nyoñ abui miñye’elane bive’ela biap. Amu jé? Amu, e bo amvôé a Zambe, a ne nsôñane ya ényiñe wo dañe mfi. Bi tame zu yen éve’ela Abraham. (Lañe Jacques 2:23.) Aval avé a nga bo mvôé Zambe? Élat é mbe zañ Abraham ba  Zambe é mbe é tii a mbunan. Bôt ba yeme nye ane, “ésa ya ba bese ba buni.” (Beromain 4:11) Nté wo zu yen éve’ela jé, sili’i womiene na, ‘Aval avé me ne vu mbunan Abraham, a wônô amvôé é ne zañe bia Yéhôva?’

AVAL AVÉ ABRAHAM A NGA KUI NA, A BO MVÔÉ YÉHÔVA?

3, 4. (a) Tame bia kat avale mbunan Abraham ô nga tebe beta meve’ele été. (b) Amu jé Abraham a mbe nkômesane na, a ve mone wé Isaac metuna’a?

3 Tame simesane na Abraham a bili mimbu 125, a sise nkôl ôte’etek. [1] (Fombô’ô ayemé.) Ba Isaac, mone wé a bili mimbu 25 be ne nsamba. Isaac a be’e nja’a, Abraham a bili ôtyeñ, a biôm bise bi avolô na be bo’é nduan. Éko éziñ môs ôte ô mbe beta môse meve’ele ényiñe Abraham. Sa ke ve amu a mbe nnôm. Akusa bo nnôm, a mbe a ngenan a bili ngul. Ve môs ôte ô mbe njuk, amu Yéhôva a nga sili nye mone wé metuna’a!Metata’a 22:1-8.

Abraham a nji bo Zambe mewôk te fas

4 Éko éziñe na, jame te é nga telé mbunan Abraham beta meve’ele été. Bôt béziñe ba jô na, Zambe a ne njet, amu a nga sili Abraham mone wé metuna’a. A bevo’o ba jô na, Abraham a mbe nkômesane na, a ve Isaac metuna’a, amu a mbe a vini’i nye. Bôte ba kobô nalé amu be nji bi mbunan, be nji yeme jé nje é ne nya mbunane, nge na, jé nje mbunane wo tindi bôte na be bo. (1 Becorinthien 2:14-16) Abraham a nji bo Zambe mewôk te fas. A nga bo Zambe mewôk amu a mbe a bili nya mbunane. A mbe a yeme na, Yéhôva a vo’o sili nye jame da ye taé nye nlem nnôm éto. Abraham a mbe a yeme na, nge a bo mewôk, Yéhôva a ye botane nye, a botane fe mone wé. Jé é mbe é sili’i asu na Abraham a bi ngule mbunan? É mbe é sili’i na, a bi ñyeman a fek.

5. Bi ne jô na Abraham a nga yé’é yeme Yéhôva a zene fé, a ñyeman ôte ô nga tindi nye na a bo jé?

5 Ñyeman. Abraham a mbe a so’o tisone ba loone na Ur. Bôte ya tisone  te, be mbe be kañe bivuse bezambe, ja’a ésa Abraham fe a mbe a bo’o de. (Josué 24:2) Nde ñhe Abraham a nga yé’é mam me afombô Yéhôva aya? Kalate Zambe a liti bia na, mone Noé wua a too jôé na Sem, a mbe évuvuman Abraham. A nga nyiñ akekui Abraham a nga bi mimbu 150. Sem, a mbe a bili ngule mbunan, a éko éziñe na, a mbe a kate bivuvumane bié mam me afombô Yéhôva. Éko éziñe na, zen Abraham a nga yé’é na a yeme Yéhôva, nje le. Mam Abraham a nga yé’é a lat a Yéhôva, me nga tindi nye na, a nye’e nye. Ñyeman ôte ô nga volô nye na a yemete mbunane wé.

6, 7. Aval avé mam me nga kui Abraham, me nga yemete mbunane wé?

6 Jam é nga kui Abraham. Aval avé Abraham a nga bi fe’e é nga volô nye na, a wônô mbunan a bili be Yéhôva? Bôte béziñe ba jô na, mboan ôse wo taté ôsimesan, a ôsimesan ôse wo so nlem été. Mam Abraham a nga yé’é, mme me nga tindi nye na, a bi beta ésémé be “Zambe [Yéhôva], a ne ôyabe yôp, masa [Nté] ya yôp a si.” (Metata’a 14:22, Mfefé Nkôñelan) Kalate Zambe a loon aval ésémé te na, ‘woñe ya Zambe.’ (Behébreu 5:7) Asu na bia fe bi bo bemvôé be Yéhôva, bia yiane bi woñe ya Zambe. (Besam 25:14) Fulu éte nje é nga tindi Abraham na, a bo Yéhôva mewôk.

7 Zambe a nga jô Abraham ba Sara na, be kôlô jale dap Ur, a ke si fe. Be nji ke fe be bisoé, a be mbe na ba nyiñe menda bindelé akekui awu. Akusa bo Abraham a mbe a yeme na, a ne tôbane mbia be mam e zen, a nga tyi’i na, a bo Yéhôva mewôk. Zambe a nga botane Abraham a ba’ale nye, amu a mbe mewôk. Éve’an é ne na, abui biyoñ, Yéhôva a nga bo asimba, a ba’ale Abraham ba Sara, éyoñ a nga yene na, be wôléya Abraham abeñe minga dé, a na, awu é nto Abraham émien bebé. (Metata’a 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Mam me nga kui Abraham me nga wônô mbunane wé.

8. Aval avé ñyeman, a fek bi ne volô bia na, bi yemete élat bi bili a Yéhôva?

8 Ye bi ne bo nya amvôé a Yéhôva? Ôwé! Aval ane Abraham, bia fe bia yiane yem avale môte Yéhôva a ne. Bia fe bi ne bi, ñyeman a fe’e ja sili. Melu ma, bi bili abui mezene ya yeme Yéhôva a dañ abim Abraham a mbe a  bili. (Daniel 12:4; Beromain 11:33) Kalate Zambe a ne njalan a miñye’elan mi akobô ajô Yéhôva, “Masa [Nté] ya yôp a si.” Mam bia yé’é me atindi bia na bi nye’e Yéhôva, a me avolô na bi semé nye. Nye’an ôte, a ésemé bi bili be Yéhôva, bi atindi bia na, bi bo nye mewôk. Éyoñe bia bo nalé, bia yen ane Yéhôva a ba’ale bia, a botane fe bia. Mboon ôte wo ve bia fek é ne wônô mbunane wongan. Éyoñe bia bo Yéhôva ésaé a nleme wongan ôse, bia ye nyiñe mvo’é a meva’a été. (Besam 34:8; Minkana 10:22) Abime ñyeman a fe’e bia bi ba nen, abime te nde fe élat é ne zañe bia be Yéhôva ja yem.

AVAL AVÉ ABRAHAM A NGA YEMETE AMVÔÉ BA ZAMBE?

9, 10. (a) Jé ja sili asu na, amvôé é yem? (b) Jé ja liti na, Abraham a mbe a nyane, a yemete amvôé ba Yéhôva?

9 Ba ve’e nya amvôé a jôm é ne édima. (Lañe Minkana 17:17.) A nji bo ane élaé sam ba belane je fo’o ve asu na, be kôme nda. Sam ja sili na be sôé je mendim éyoñ ése ndemben ja ye bo abeñ, ve amvôé da sili abui mam mefe a lôté valé. Abraham a mbe a nyane, a ba’ale amvôé ba Yéhôva. Jé é nga volô nye na, a bo de?

Amvôé é ne ane sam, nje ja sili na, be sôé je mendim éyoñ ése, ndemben ja ye bo abeñ

10 Abraham a nga ke ôsu a yemete woñ a mbe a ko Yéhôva, a mewôk a mbe a bo’o nye. Éve’an é ne na, éyoñe nda bôte jé, a bebo bisaé bé be nga ke si ya Canaan, a nga ke ôsu a jô’é na, Yéhôva a liti nye aval a ne nyoñe mintyi’an. Yéhôva a nga jô Abraham a nda bôte jé ése na, be tyi’ibane metye, Abraham a bili mimbu 99, Isaac a li’iya bialé mbu wua. Ye Abraham a nga bo bisô? Ye a nga jeñ amu ya bo te bo Yéhôva mewôk? Momo, a nga tabe Yéhôva ndi, a bo nye mewôk “môs ôte” ôbien.Metata’a 17:10-14, 23.

11. Amu jé nlem ô mbe ô tyele Abraham yôp ajô ya Sodome ba Gomorrhe, a aval avé Yéhôva a nga volô nye?

11 Amvôé Abraham ba Yéhôva é nga yem, amu Abraham a mbe a môte mewôk, ja’a bone be mam. A mbe a yeme na, a ne sili Yéhôva jôm ése a yi. A mbe a sili’i nye mvolan, éyoñ a mbe a tele minju’u été. Éve’an é ne na, éyoñe Yéhôva a nga tyi’i na a zu tyame Sodome a Gomorrhe, nlem Abraham ô nji be ô bôô si. Amu jé? Amu a mbe a ko woñe na, mbamba be bôt ba ye wu a mbia be bôt. Éko éziñ a mbe a simesane mone monyañe wé Lot, a nda bôte jé be mbe be nyiñe Sodome. Abraham a nga mane kate Yéhôva mam mese me mbe me tya’a nye nlem, amu a mbe a to ndi a Yéhôva, “Ntyi’i mejô ya si se.” Yéhôva a nga liti nye na, a ne mvam amu, a nga nyoñ éyoñe ya vô’ôlô ane mvôé jé ja kate nye mam  ma ndeñele nye. Nde Yéhôva a nga jô nye na, ôsusua na a wôé mbia be bôt, a ye taté mane jeñe ba be ne zôsô a nyii be.Metata’a 18:22-33.

12, 13. (a) Aval avé ñyeman a fek bi nga su’ulane volô Abraham? (b) Jé ja liti na, Abraham a mbe a to ndi a Yéhôva?

12 É ne fo’o été na ñyeman a fe’e ése Abraham a nga tôkan, bi nga volô nye na, a ba’ale amvôé ba Yéhôva. Nde, éyoñe Yéhôva a nga jô Abraham na, a ve nye mone wé, Abraham a mbe a yeme na, Yéhôva a ne ôjibi, mvam, a yeme ba’ale bôt, a to fe bebo bisaé bé mebun. Abraham a mbe ndi nleme na, Yéhôva a ye ke tyendé atemetem, a bo njet a ayete nlem. Amu jé bia jô nalé?

13 Ôsusua na a li’i bebo bisaé bé, Abraham a nga jô na: “Taba’ane va a éjakas, bia mongô bi aye ke valé; bi aye kañe Zambe, a beta bulane be mia.” (Metata’a 22:5) Jé Abraham a mbe a kombô’ô jô? Ye a nga laane minsos, éyoñ a nga jô na, ba Isaac ba ye beta bulan, é to ke na, a mbe a yeme na a ke nye ve metuna’a? Teké’é. Kalate Zambe a jô na, Abraham a mbe a yeme na, Yéhôva a mbe ngule ya wômôlô Isaac. (Lañe Behébreu 11:19.) Abraham a mbe a yeme na, Yéhôva nnye a nga ve nye ngule ya bi mon, akusa bo na ba Sara be mbe be nto minnôm. (Behébreu 11:11, 12, 18) Nde a nga yene na, teke jôm éziñ, é ne kate Yéhôva. Abraham a nji yeme jame da ye kui nye môs ôte. Ve a nga bili mbunane na, nge nalé a yian, Yéhôva a ye wômôlô mone wé asu na, bengaka’a be Zambe bese be tôéban. Jame te nde a loenebane na, “ésa ya ba bese ba buni.”

A nga bili mbunane na, nge nalé a yian, Yéhôva a ye wômôlô mone wé asu na, bengaka’a be Zambe bese be tôéban

14. Éyoñe wo kañe Yéhôva, jé ô ne yen ayaé ya bo, a aval avé éve’ela Abraham é ne volô wo?

14 Melu ma, Yéhôva a nji jô bia na bi ve bone bangan metuna’a, ve a jô bia na bi tôñe metiñe mé. É ne kui na, bi bo teke kôme wô’ô metiñe méziñ, nge na bi ne me yen ayaé ya tôñ. Ye wo fe ô yéneya nalé môs éziñ? Mfa’a bôt béziñ, ésaé nkañete é ne ayaé. Éko éziñe ba wô’ô ôsone ya kobô a bôte be nji yem. Ba bevok ba ko woñe ya bo teke bo ane bôte bese ya nda bisaé jap, nge e sikôlô. (Nkôlan 23:2; 1 Bethessalonicien 2:2) Éyoñe da sili na ô bo jôm é ne ayaé, simesa’an éve’ela mbunan, a ayok nlem Abraham. Éyoñe bia fase bive’ela befam a binga be nga wulu ba’aba’a a Zambe, mfasan ôte ô ne volô bia na, bi bi ngule ya vu be, a subu Mvôé jangan Yéhôva bebé.Behébreu 12:1, 2.

AMVÔÉ DA SOO MEVAK

15. Aval avé bia yeme na, Abraham a nji jôban amu a nga bo Yéhôva mewôk?

15 Ye Abraham a nga jôban amu, a nga tôñe metiñe me Yéhôva? Kalate  Zambe a jô na, Abraham “a nga wu, a to mbamba mvendé, nnôme môt, mimbu njalan ne lut.” (Metata’a 25:8) Éyoñ a mbe a nto mimbu 175, Abraham a mbe ngule ya beta simesan aval a nga nyiñ, a bi meva’a ya été. Amu jé? Amu amvôé ba Yéhôva, é mbe kôm ése jôm ja dañe mfi mise mé. Nde éyoñe bia lañe na, Abraham a mbe, “nnôme môt, mimbu njalan ne lut,” nalé a nji tinane na, a nji beta kômbô nyiñe melu ma zu.

16. Meva’a mevé Abraham a ye bi e Paradis?

16 Kalate Zambe a jô na, Abraham “a nga yange nlam ôte, ñwô ô ne mimbô’an, ñwô ôte nté éve’ela’a a mbo ya été a ne Zambe.” (Behébreu 11:10) Abraham a mbe a yeme na, môs éziñ a ye yene nlam ôte, Éjôé Zambe ja ye jôé si se. A ye fo’o wô yen! Tame simesan avale mevak Abraham a ye wôk éyoñ a ye nyiñe si é to Paradis, a kele ôsu a yemete amvôé ba Zambe. Ngo’é abime mevak a ye bi éyoñ a ye yeme na, mbunane wé, ô nga yemete wu bebo bisaé be Yéhôva mintete mimbu! E Paradis, a ye yeme na, metuna’a a nga ve nkôle Morija, me mbe éfunane ya beta jam a mbe na a ye boban. (Behébreu 11:19) A ye fe yeme na, mintaé a nga wôk, éyoñ a nga ye ve mone wé metuna’a, mi nga volô bizu’u bebuni. Be nga yem avale mintaé Yéhôva fe a nga wôk, éyoñ a nga ve Mone wé Yésus Krist, ane ntañ asu môt a binam. (Jean 3:16) Éve’ela Abraham é nga volô bia na, bi yene nye’ane Zambe a nga liti bia anen, amu a nga ve ntañ.

17. Ntyi’an ôvé ñwô wo nyoñ, a jé bia ye yen ayé’é da tôñe di?

17 Ngo’é nge môt ase ya bebia, a nyoñe ntyi’ane ya vu mbunan Abraham. Aval ane Abraham, bia yiane bi ñyeman a fek. Avale bia ke ôsu a yem, a bo Yéhôva mewôk, avale te nde fe, bia ye yen aval a botane bia, a ba’ale bia. (Lañe Behébreu 6:10-12.) Ngo’é nge Yéhôva a bo mvôé jangane nnôm éto! Ayé’é da tôñe di, bia ye yene bive’ela bemvôé be Zambe belal.

^ [1] (abeñe 3) Be mbe be tate loone Abraham na Abram, Sara ke na, Saraï. Ve ayé’é di, bia ye belane biyôlé Yéhôva a nga su’ulane ve be.