Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Yenek mfi ya wulu e zene Yéhôva a liti wo den

Yenek mfi ya wulu e zene Yéhôva a liti wo den

MBAMBA NTYI’AN E POLOGNE

“ME NGA dubane me to mimbu 15, a me nga bo nkpwa’a mefane ya étun éyoñe mvuse ngon ésaman. Mvuse ngumba mbu, nde me nga bo nkpwa’a mefane ya éyoñ ése. Éyoñe me biya Baccalauréat, nde me nga sili nge me ne ke kañete e vôme benkañete mbamba foé be ne tyôtyoé. Me mbe me kômbô’ô kôlô tisone me mbe, a ke ôyap a émvame jam é nji be Ngaa Yéhôva bia nye bi mbe bi to. Ngo’o avale mintaé nleme me nga bi éyoñe njome mekônda a nga jô ma na, ma yiane kañete tisone me nga bialé! Me nga jeñe na ma solé nye avale me mbe me wô’ôtan. Me nga bulane nlô ô luu ma si, me kele ma fase jam a nga jô. Me nga kate mojañe be nga lôme bia nye na: ‘Ma buni na ma bo mam ane Jonas. Ve a nga su’ulane ke e Ninive. Nde, ma fe ma ye ke vôme ba te lôme ma.’

“Me ne nkpwa’a mefan e tisone jam den a nto mimbu minyin, a me ne yen abim ane me nga bo fek éyoñe me nga tôñe melebe be nga ve ma. Beta njuk me mbe me bili a mbe na, me mbe me yene jôm ése ve abé abé. Éyoñe ji me ne angôñdô ya mevak. Me nga bo meyé’é 24 fo’o ve ngone jia. Ma ve Yéhôva akéva amu éyoñe ji me nga bo ayé’é a émvame jam é mbe é wosa’ane ma.”

MBAMBA ASU’ULANE JAM E FIDJI

Minga éziñ e Fidji a mbe a yé’é Kalate Zambe a mbe a bili na a yiane top. Ye a ke e beta étôkan, ye a ke liti nnôm abôk abialé évuvumane jé éziñ? Nnôm a nga kañese na a ke e beta étôkan. A nga kate nnôme na a ye su’ulane zu koone nye abôk. Ve éyoñ a bulaneya beta étôkan nde a nga zu fas e nda, ane a nga yene na, a yiane sa’ale mam me ne bo na mbunane wé ô tebe e meve’ele, ane a nga su’ulane tyik na a beta ke ke abô’ô te.

Nté ôte ôse nnôm a mbe a kate’e bivuvumane bié na, ngal a zu, a ye so éyoñ “ésulane Bengaa” ja ye man. Éyoñe be nga wô’ô de nde be nga jô été été na, “A ye ke so; Bengaa ba bo ki abôk abialé!” *

Asu’ulane ya été e mbe na, nnôm a mbe a bili mego’o dole na ngal a nga tebe ne bip mfa’a ya kamane mbunane wé, a mone môte wé ya nlem. Ñwulane ba’aba’a wé, ô nga ve nye fane ya kañete nnôme wé a bôte bevok. Jame te e nga su’ulan aya? Nnôm a nga su’ulane yebe ayé’é ya Kalate Zambe a taté na a tabe bisulan a ngal.

^ É.N. 7 Fombô’ô “Questions des lecteurs” e Nkume mmombô a bete ya Ngon awôm a ébaé é to melu 15 ya mbu 2001.