Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

Mame me ne volô wo na ô mane yemban akônda dôé

Mame me ne volô wo na ô mane yemban akônda dôé

ALLEN * a nga kôlô tisone jé, a ke tabe tison éfe bebé kilimeta 1 400. A nga jeñe na a mane yemban akônda ya wôé. Émien a kañete na: “Éyoñe me nga so akônda di, nlem ô mbe ô tyele ma yôp. Me nji be me yeme’ nge ma ye bi bemvôé, a nge bobejañe ba ye nyoñe ma mvo’é.”

Nge ô nga kôlô akônda dôé, a ke akônda afe, éko éziñe na, nlem ô tyele wo yôp. Ô ne bo aya na, ô mane yemban akônda ete? Ô ne bo aya nge nju’u wo tôbane wô akônda ete, ô ne anen a dañ abime ô nga simesan? Ve nge ô nji tyendé akônda, ô ne bo aya na, ô vôlô bekañete be ndeme so na be mane yemban akônda?

AVAL AVÉ Ô NE YEMBAN AKÔNDA A BI MEVAK?

Tame fas éve’ane ji: Éyoñe ba vaa élé éziñ vôm é tele, éyoñ éte ba ke bé je vôme mfe, e wô’ô ke bo tyi’ibi asu dé na, é mane yembane vôm ate. Asu na be be’e élé éte tyi’ibi, be wô’ô tyi’i minkañe mié miziñ. Nné ane ba beta bé je vôme mfe, été été, élé éte ja yiane taté na ja lôme minkañe mife si été. Avale da fe, e nji bo tyi’ibi asu Kristen ja ke akônda afe, na é mane yemban. Ô nga mane beme “minkañ” akônda ô mbe, amu ô nga bi mbamba bemvôé wôé, mi mbe mi bo’o mame ya nsisime nsamba. Éyoñe ji, wo yiane beta taté na, wo lôme minkañe mife asu ya na ô yaé nsisim. Jé é ne volô wo na ô bo de? E tôñe miñye’elane ya Kalate Zambe. Bi tame yene miñye’elane miziñ.

Môt a ne mbane ya lañe Kalate Zambe a ne “aval ane élé é ne mbéan mfôm asoé, nje j’awum bibuma bié éyoñ j’ayiane wum, nalé fe mekaé ya été me ne te viele; a jam ese a bo d’aye nenenen.” ​Bs. 1:1-3.

Aval ane élé ja yiane lôme minkañe si na é limiti mendim, a biôme bia ye bo je na é yaé, Kristene fe ja yiane yé’é Mejô me Zambe, na é bo ngule nsisim. Nde ñhe, Kele’ ôsu a lañe Kalate Zambe môs ôse, bo’o fe mbane bisulan. Te vuan ayé’é ya nda bôt, a ayé’é étam. Mame ya nsisim me mbe wo mfi akônda ô nga taté be, me ne fe wo mfi akônda ô né éyoñe ji.

“Nyô a miame mendim, nnye fe b’aye miame mendim.”​Min. 11:25.

Wo ye yemban avôl avôl, fo’o ve nge ô ne mbane nkañete. Mvendé éziñ ja jô na: “Ésaé nkpwa’a mefane y’étun éyoñ nje é nga volô bia minga wom, éyoñe bi mbe bi ndôme suan akônda di. Nalé a nga volô bia na, bi ji’a yeme bobejañ, bekpwa’a mefan, a abôta nkañete ya akônda.” Roger a nga ke tison é mbe ôyap a tison a mbe a taté’é be, (kilimeta 1 600 a mvuk) a jô na: “Jam e ne volô wo na ô mane yembane mfefé akônda e ne na, ô ji’a taté ésaé nkañete. Nde fe, kate’e bemvendé na, nge ba yi mvolan éziñ, ô ne valé. A ne bo asu mfubane ya Aba Éjôé, e bo ésaé ésulan éyoñe môt a yiane bo a nji bo, e kee mojañ éziñe bisulan. Éyoñe bobejañe ba yene na, mfefé asu ô bili nkômbane ya volô, ba kañese nye tyi’ibi tyi’ibi.”

‘Kui’ané minleme mienane ne ngeññ!’​2 Bec. 6:13, Mfefé Nkôñelan.

Liti’i bobejañe na wo nye’e be. Melissa a nda bôte jé, be nga ke akônda afe, éyoñe be kuiya wôé, be nga taté jeñe bemvôé. A jô na: “Bi mbe bi jika’a  ke Aba Éjôé. Éyoñ ésulan é maneya, bi nji be bi jika’a bulan, nalé a nga volô bia na, bi laan a bobejañ, bi nji su’u ve mebatan.” Nalé a nga volô fe na, da bôt éte é ji’a yeme biyôlé bi bobejañe ya akônda. Be nga yoé fe bobejañe bap mimbé miap, nalé a nga bo na be bi benya bemvôé. A jô na: “Bi nga ve be numbo nkole jangan, bi nyoñe fe benombo bap, nalé a nga ve be fane ya loene bia, na bi bo mame ya nsisim nsamba.”

Nge wo wô’ô ôson éyoñe wo yene mimfefé mesu, ô ne taté bo bone be mam béziñ. Ô ne muñ, to’o nalé a nji volô wo éyoñ ôsu. Mone vioé a ne bo na, bôte be subu wo bebé. Kalate Zambe émien a jô na: “Asu e ne memuñ da ve mevak.” (Min. 15:30, Mfefé Nkôñelan) Rachel a nga kôlô nlam a nga yaé, a ke nyiñ nlam ôfe, a jô na, “Me ne teke dañe nye’e nkobô, biyoñe biziñ, ma yiane juan asu ya na, me laan a bobejañe ya akônda me né éyoñe ji. Éyoñe me ne Aba Éjôé, me wô’ô jeñe môt a too étam, nnye ma ke laan a nye. Ma buni na, nnye fe a ne awu ôsonô ane ma.” Nga ô ne nyoñe ntyi’ane ya laan a mfefé asu éziñ, ôsusua, a memane ya bisulane bise?

Besondô b’ôsu, éyoñ ô ndeme so akônda ete, ô ne bi nkômbane ya yé’é yeme mojañe wua zondô ase. Ve ane éyoñe ja lôt, mbôle ô maneya yembane bôte bese, ô ne bo teke beta yene “mimfefé mesu.” To’o nalé, wo yiane ve ngule ya ke ôsu a jeñe bemvôé.

Éyoñe ba vaa élé éziñ vôm é tele, a ke bé je vôme mfe, e nji bo tyi’ibi ya mane yemban, ve éyoñe be béya je wôé, é wôô lôme minkañe mife si été

TYI’ ABIM ÉYOÑE WO KÔMBÔ MANE YEMBAN AKÔNDA

Da sili abui éyoñ asu bilé biziñe na bi mane yembane mfefé vôme ba te bé bie. Nalé fe, Kristen ése é nji nyoñ abim éyoñe da na, é mane yembane mfefé akônda. Nge ô nji kui na, ô mane yembane mfefé akônda dôé tyi’ibi, miñye’elane ya Kalate Zambe mi mi ne volô wo:

“Mboan te bo atek mfa’a ya mboane mvaé: amu na éyoñ melu me ayian me aye kpwan, bi aye kôan nge bia bo te tek.”​Beg. 6:9.

Va’a womien abui éyoñe na ô mane yembane mfefé akônda, a lôt abim éyoñ ô wô’ô zu wo nyoñ. Éve’an é ne na, éyoñ ékôane Yéhôva ja lôme be si fe, abui bemissionaire da so Sikôlô ya Guiléad e wô’ô tabe abui mimbu si éte teke ji’a bulane si jap. Nalé a volô be na, be mane yembane bobejañ, a metume ya si éte.

Alejandro a nga ke nyiñe si fe tañ abime mimbu éziñ, a yeme na, môt a kômbô mane yembane vôm éziñ a nji yiane bo ôjeja’a. Émien a jô na: “Éyoñe bi nga beta kôlô tisone bi mbe, minga wom a nga jô na, ‘bemvôé bam bese be ne akônda di!’” Ane a nga kate nye na, ‘nne ô nga jô nalé mimbu mibaé mvus, éyoñe bi nga kôlô tisone bi mbe a so va.’ Ve mimbu mibaé mia te lôte mi, minga Alejandro a nga liti na a nye’e bôt, nalé a nga bo na a bi abui bemvôé.

“Te jô na melu mvus me mbe mvaé a dañe melu ma a za éfia? Amu ô nji sili ajô ete a fek.” ​Ec. 7:10.

Te vek akônda ô né éyoñe ji a akônda wo so. E ne bo na, bobejañe ya akônda ô né be nji bo ñyemba’ane, nge ke na, be nji dañe kobô ane ba ya akônda wo so. Dañe’e fombô mbamba mefulu bobejañe be bili, fo’o ve ane wo yi na be fe be fombô mbamba mefulu môé. Éyoñe be keya akônda afe,  bobejañe béziñ be wô’ô bo fe’e ne vema, amu ntyendan ôte ô wô’ô tindi be na be sili bebiene na, ‘Ye ma tu’a fo’o nye’e bobejañe ya si ése nga?’​—1 P. 2:17.

Kelan ôsu a ja’é “a ba ye ve mia.”​Lc. 11:9, Mfefé Nkôñelan.

Kele’ ôsu a ye’elane Yéhôva na a volô wo. David a ne mvendé, a jô na, “Te jeñe na ô jibi jam ete étam. Bi ne kui na bi bo mame méziñe ve a ngule Yéhôva étam. Sili’i nye mvolan!” Rachel bia te jôô nye yôbe li a jô na: “Nge bia nnôme wom bia kate yembane bobejañe ya akônda, bi wô’ô ye’elane Yéhôva na a volô bia, bi wô’ô jô nye na, ‘Nge bia bia bo na, e bo ayaé ya yembane bobejañe ya akonda dangan, éngôngol a Yéhôva, volô’ô bia na bi yeme de.’ Nde ñhe, jeñe’e na ô yeñ a bobejañ.”

A bebiaé, nge bone benan ba kate kui na, be mane yemban akônda, nyoña’ané éyoñe ya ye’elane Yéhôva ajô ete. Vola’ané be na, be bi bemvôé be ne biwôlô nsisim.

VOLÔ’Ô MIMFEFÉ NA MI YEMBANE BOBEJAÑE YA AKÔNDA

Ô ne bo aya na, ô volô mimfefé ya akônda dôé na, mi mane yembane bobejañe ya akônda? Nné ane ba so, jeñe’e na ô bo benya bemvôé bap. Asu na ô bo de, fase’ aval ô ne yi na be nyoñe wo, nge ô ne mfefé akônda éziñ. (Mt. 7:12) Ye ô ne loone mfefé mojañ nge sita na, a zu yene bingeñgeñe ya Télé Bengaa be Yéhôva a wo? Nge wo loone be na be zu di nda jôé, b’aye ke ji’a vuane jam ô nga bo be. Jé éfe ô ne bo asu bobejañ be ndôme suan akônda dôé?

Carlos a jô na: “Éyoñe bi nga kôlô akônda bi mbe, a ke akônda afe, sita éziñ a nga ve bia biyôlé bifatyele bi ne mbamba tañ. Nalé a nga volô bia abui.” Bobejañ be ndôme suan akônda dôé, be ne tôbane minjuk amu ayôñ, nge ke avep. Ô ne volô be na be kuse biyé bia yian. Ô ne fe volô be na, be bo atyeñe nkañete, nge wo kañete be nlañe ya vôm ate, a nge wo kate be mame bôte ya vôm ate ba buni.

BIBOTANE WO YE BI

Allen bia te jôô nye atata’a ya nlô ajô wu, a nto akônda afe den mbu wua. A jô na: “Ôsusua, a mbe fo’o ndum asu dame na, me mane yembane bobejañ a besita ya akônda di. Ve den, bese be ne ane nda bôte jam, me ne mevak.” Allen a nga yene na, e ke akônda afe, a nji vaa nye bemvôé bé. A nga bi bi bemvôé befe, bemvôé ya nnôm éto.

^ É.N. 2 Be nga tyendé biyôlé biziñ.