Kele vôm ô ne lañe de

Kele sous-menu

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Bulu

Nkume mmombô a bete (Asu ayé’é)  |  Ngon awôm a baa 2016

Bi kôtébaneya amu mvame Yéhôva

Bi kôtébaneya amu mvame Yéhôva

‘Amu na, abé de aye bo te jôô mia: amu mi ne . . . mvame si.’BERO. 6:14.

BIA: 46, 127

1, 2. Amu jé Bengaa be Yéhôva ba nye’e Beromain 5:12?

TAME simesane na wo kômbô bo nkobe ya bifuse Bengaa be Yéhôva ba kôme yem, a belane bie. Ye Beromain 5:12 aye bo été? Simesa’an abime biyoñ ô toteya mejô ma: “Aval ane abé e nga zu si nyô amu môte wua, a awu e nga zu amu abé; a nalé awu e nga kui be bôte bese, amu bese be nga bo abé.”

2 Kalate: Jé Kalate Zambe a ne ye’ele bia? a belan éfus éte abui. Éko éziñ na, éyoñe wo yé’é kalate ate a bone bôé nge bôte befe, ô wô’ô lañe Beromain 5:12 na, ô kobô ajô ya nsôñane Zambe asu si, ntañ, a vôme môt a ke éyoñ a wuya e bekabetôlô 3, 5, a 6. Biyoñ tañeya ô faseya Beromain 5:12 na ô yem été jôé mise me Yéhôva, mimboane miôé, a miñyiane miôé a lat a melu ma zu?

3. Jé bia yiane yem a lat a abé?

3 E ne été na, bia bese bia yiane yeme na, bi ne bebo mam abé. Bia kop môs ôse. Ve bi to ndi na Zambe a yeme na, bi ne nkôman a metek, nde fe a ne évévé ya jamé bia. (Bs. 103:13, 14) E meye’elan me Tate, Yésus a nga ye’ele bia na bi ye’elane Zambe ana: “Jamé’é bia mam abé bi abo.”  (Lc 11:2-4) Ajô te, bi nji bi amu éziñ ya ke ôsu a ve biabebiene mekua amu bikobe Zambe a jaméya bia. Ve bi ne yene mfi ya fas avale Yéhôva a ne jamé bia, a aval a nga bo de.

YÉHÔVA A JAMÉ BIA AMU MVAME JÉ

4, 5. (a) Aval avé bifuse bia bômane Beromain 5:12 bi ne volô bia? (b) Jé é ne “mvam” Beromain 3:24 a jôô je?

4 Bia koone mam me ne bia mfi e bekabetôlô ba bômane mejô me nlômane Paul me ne Beromain 5:12, e ndañedañ e kabetôlô 6. Mam mete ma ye volô bia na bi yem avale Yéhôva a ne jamé bia. E kabetôlô 3, bia lañe na: “Bese be nga bo abé,  . . . be akabe zesé a mvame jé, amu nkôtan ô ne be Krist Yésus.” (Bero. 3:23, 24) Jé Paul a mbe a kômbô’ô jô éyoñ a nga kobô ajô “mvam”? Avale beta kalate éziñ a jô, Paul a nga belan éfia Grèk ja tinane na, “mvame ja so be Zambe, nje éte é nji sili nge sôñe jôm éziñ e yat.” Bi nji bi je amu ma’ane ya jam éziñ bi nga bo.

5 Mfa’a ya éfia mvam, ñyeme mam John Parkhurst a jô na: “Éyoñe ba kobô ajô Zambe nge Krist, [éfia Grèk éte] ja yemete ôsimesane ya fili be bili na ba mvamane môt nge bo nye mbamba nlem, na a beta nyiñ aval a mbe a nyiñi ôsusua, a kôté nye.” Ajô te, Traduction du Monde Nouveau a kôñelan éfia “mvam” avale da yian. Ve aval avé Zambe a nga liti fulu mvam éte? A aval avé jam ete da nambe ndi nleme jôé, a amvôé dôé mia Yéhôva? Bi tame de zu yen.

6. Abim avé bôte be ne yene mfi ya mvame Zambe? 

6 A zene ya “môte wua,” Adam, abé a awu ‘bi nga zu si.’ Ve “amu ntyaman atiñ ya môte wua ate awu e nga dañ jô.” Paul a beta jô na, ‘mvame [Zambe] é ne abui.’ Mvam éte ja yené “amu môte wua ate, nnye ate a ne Yésus Krist.” (Bero. 5:12, 15, 17) Mvam éte ja soo fe bôte ya si se bibotan. “Amu mewô’ô ya môte wua [Yésus], bôt abui be aye kabe.” Mvame Zambe é ne fo’o ve bia “ényiñ ya melu mese, be Yésus Krist.”Bero. 5:19, 21.

7. Amu jé mveane Zambe a nga ve ntañ wo liti na a ne mbamba nlem a mvam?

7 Yéhôva a nji be ntindane ya lôme Mone wé si va na a ve ntañ. Nde fe, bôte be ne bebo mam abé. Ajô te, be nji yiane mam mese Yéhôva ba Yésus be nga bo mfa’a ya jamé be a zene ya ntañ. Nde ñhe, njamane ya mam abé mangan, a fane ya nyiñe nnôm éto, bi ne fo’o mvame bi nji yiane je. Bia yiane yene dase Zambe a nga bo bia amu mvame jé anen, a jô’é na é nambe binyiñe biangan môs ane môs.

EMVA’ANÉ ZAMBE AKÉVA AMU MVAME JÉ

8. Mbia ôsimesane mbé bôte béziñ be ne bi a lat a bikobe biap?

8 Mbôle bi ne mvoñe bôt Adam, bia kop, bia bo mbia be mam, a bia sem. Nde, e ne beta ékop na bi buni na, mbôle Zambe a mvamane bia, bi ne fas avale di: ‘Ja’a ma bo jam e ne abé—e jam Zambe a yen ane nsem—me nji yiane tyelé nleme yôp. Yéhôva a ye jamé ma.’ E jam e ne éngôngol e ne na, Bekristen béziñ ya ntete mimbu ôsu, be mbe be simesa’ane nalé to’o éyoñe minlôman miziñ mi mbe mi ngenane mi vee. (Lañe Jude 4.) Biabebien bi ne bo te kuli avale bifia te anyu, ve mbia ôsimesan ate a ne bo, nge bialé nleme wongan été, a taté fe na a yaé.

9, 10. Aval avé Paul a bôte bevok be nga kôtéban abé a awu?

 9 Paul a nga yemete na bi jô’é ôsimesane wu: ‘Ah, Zambe a wôk. A ye dime mis mbia be mam ma bo.’ Amu jé? Amu, avale Paul a nga tili, Bekristen be ‘wuya mfa’a ya abé.’ (Lañe Beromain 6:1, 2.) Aval avé bi ne ngule ya jô na, Bekristen ya ntete mimbu ôsu be mbe be ‘wuya mfa’a ya abé,’ a to ke na be mbe be ngenan be nyiñe si?

10 Paul a bôte bevo’o ya melu mé, be nga yene mfi ya ntañ Zambe a nga ve. Yéhôva a nga jamé mam abé map, a wo’o be mbamba nsisim, a loone fe be na be bo bone bé ya nsisim. Ajô te, be mbe be bili ndi nleme ya nyiñe yôp. Nge be nga ye wulu ba’aba’a a Yéhôva, be nga ye nyiñ, a jôé ba be Krist e yôp été. Ve Paul a mbe ngule ya jô nté be mbe be ngenane be vee, a kañe Zambe e si na, be ne bôte be ‘wuya mfa’a ya abé.’ A nga belan éve’ane Yésus, nnye ate a nga wu ane môta binam, a mvuse ya valé, a nga wômô na a ke nyiñe yôp teke na a ye’e beta wu môs éziñ. Teke môs éziñ awu e mbe na da ye beta jôé Yésus. A mbe avale da mfa’a ya miñwo’one Bekristen, mmie mite mi mbe ngule ya yene mibien ane mi ne ‘ñwuan mfa’a ya abé, ve mi vee mfa’a Zambe a zene ya Krist Yésus.’ (Bero. 6:9, 11) Be mbe be ngenan teke nyiñ avale fatan ényiñ éte. Teke na be nga ye beta jô’é na mbia miñyiane miap mi jôé be. Be mbe be wuya mfa’a ya fatan ényiñe be mbe be nyiñi atata’a.

11. Aval avé bia, bôte be bili ndi nleme ya nyiñ e paradis, bi ‘wuya mfa’a ya abé’?

11 Mfa’a wongane ki melu ma? Ôsusua na bia bo Bekristen, bi mbe fo’o bebo mam abé, éko éziñ teke yem avale Zambe a yene mbia be mam bia bo. Bi mbe “bebo bisaé ya mvin a ékotekot.” Bi ne jô na, bi mbe “bebo bisaé ya abé.” (Bero. 6:19, 20) Ve bi yemeya benya mejôô ya Kalate Zambe, bi boya mintyendan ényiñ jangan, bi veya biabebiene ngumba be Yehôva, a bi dubaneya. Ataté éyoñ éte, nkômbane wongan ô ne na, bi bo nkômbane Yéhôva a nleme wongan ôse. To’o bi nji bo ngule ya kobô avale da, bi ne jô na bi “nga [kôtéban] mfa’a ya abé,” a bi nto ‘bebo bisaé ya mame ya zôsô.’ (Bero. 6:17, 18) Nde ñhe, bia fe bi ne ngule ya jô aval éziñe na, bi ‘wuya mfa’a ya abé.’

12. Ntoban ôvé môt ase ya be bia a yiane bo?

12 Éyoñe ji, tame ñhe fas mejô me Paul ma: “Te yebane na, abé e jôô biwuwua menyôle bienan été, na, mi bo mbia minkômbane ya été mewôk.” (Bero. 6:12) Bi ne ‘yebe na, abé e jôô’ bia éyoñe bia bo jôm ése nyôle jangan ja tindi bia na bi bo. Mbôle bi ne ngule ya ‘yebe’ nge ben na nsem ô jôé bia, nsili ô ne ñhe na, Jé bia kôme ñhe yi nleme wongan été? Sili’i womiene na: ‘Biyoñe biziñ, ye ma jô’é na nyôle jam, nge ôsimesane wom ô tindi ma mbia zen, a bo avale wo yi? Nge na, ye me wuya mfa’a ya abé? Ye ma nyiñe mfa’a Zambe a zene ya Yésus Krist?’ Bia liti fo’o valé na, bia wô’ô mvaé na Yéhôva a jamé mam abé mangan amu mvame jé.

NDUM BI NE DAÑ

13. Jé ja ve bia ndi nlem na môt a ne li’i mbia be mam a mbe a bo’o mvus?

13 Bebo bisaé be Yéhôva be li’iya “bibuma [be] nga wum” mvus, ôsusua na ba yem, ba nye’e, a ba kañe Yéhôva. Be mbe be bo’o ‘mam [ba] wô’ô ôson,’ a ma ma yian awu. (Bero. 6:21, Mfefé Nkôñelan) Ve be tyendéya. Jam ete nde  abui Bekristen ya Corinthe Paul a kobô de be nga bo. Bekristen béziñ be mbe bekañe bezambe befe, bebo mejian, befam ba diñe befam, a binga ba diñe binga, miñwuwup, beso’o vin, a ke ke. Ve be “nga sôban.” (1 Bec. 6:9-11) Ja’a bôte béziñe ya akônda ya Rome be nga bo avale da. Paul a nga tili be a ngule ya mbamba nsisim na: “Nalé fe, te veane bibu’a ya menyôle menan mfa’a ya abé ane biôme ya bo bie ékotekot; ve va’ane miabebien be Zambe ane ba be nyiñeya, be so’o miñwuan, a bibu’a ya menyôle menan ane biôme ya bo bie zôsô mfa’a Zambe.” (Bero. 6:13) Paul a mbe a to ndi na be mbe ngule ya ke ôsu a bo mfuban nsisim, ndemben Yéhôva a nga ye ke ôsu a mvamane be.

14, 15. Jé bia yiane sili biabebien a lat a mveane bia ve Yéhôva ‘mewôk me aso nlem’?

14 A ne avale da melu ma. Éko éziñ bobejañ a bekale béziñ be nga too ane Bekristen ya Corinthe. Ve be fe be nga tyendé. Be jô’éya mbia ényiñ be mbe be nyiñi melu mvus, a be ‘sôbaneya.’ Nge ô mbe ô tele aval été te, Yéhôva a yene wo aya éyoñe ji? Mbôle ô yeneya mfi ya mvame Zambe éyoñe ji, a mam abé môé me jambaneya, ye ô nyoñeya ntyi’ane ya bo te beta ‘ve bibu’a ya nyôle jôé mfa’a ya abé’? Ye wo ye ‘ve womiene be Zambe ane nyô a nyiñeya, a so’o miñwuan’?

15 Teke vaa nge beté, asu ya na bi bo de, bia yiane tobe na bi bo teke bo beta minsem Bekristen béziñe ya Corinthe be mbe be juane mie. Nalé a ne mfi nge bia jô na bi kañeseya mvame Yéhôva, a na ‘abé é nji jôô bia.’ Nde, ye bi nyoñeya fe ntyi’ane ya ve Yéhôva ‘mewôk me aso nlem,’ a mveane bia ve ngule jangan ése na, bi sa’ale bikobe bôte béziñ ba yene na bi nji dañe bo abé?Bero. 6:14, 17.

16. Aval avé bia yeme na e bo Kristen a nji tinane ve na bi jô’é mboane ya beta minsem?

16 Tame simesane nlômane Paul. Bi ne tabe ndi na Paul a nji bo beta minsem mi ne kalate 1 Becorinthien 6:9-11. Ve a nga jô na a ke ôsu a juan abé. A nga tili na: “Me ne jôme ya minsôn, me ne nkuan abé si. Amu na, jam me abo, me ne te yem: amu na, sa jam me akômbô, nde me wô’ô bo; ve jam me avini, nde me abo.” (Bero. 7:14, 15) Éfuse ji ja liti bia na, Paul a mbe a yene na mam mefe me ne nsem, a nye fe a mbe a juane mbia be mame mete. (Lañe Beromain 7:21-23.) Éko éziñe na, a ne fe bo avale da be bia nté bia jeñe na, bi ve Yéhôva ‘mewô’ô me aso nlem.’

17. Amu jé wo kômbô bo zôsôô?

17 Tame fas ajô ya bo zôsôô. Fulu zôsôô é ne fulu Bekristen ba yiane bi. (Lañe Minkana 14:5; Beéphésien 4:25.) Satan a ne “ésa minsos.” Ananias ba minga wé be nga wu amu minsos. Bi nji kômbô vu avale bôt ete—bia bene laane minsos. (Jn. 8:44; Mam. 5:1-11) Nge nalé, akekui nté ôvé bi ne ngule ya bo zôsôô? E ne fo’o été na, zôsôô wongan a yiane liti na bia ve Yéhôva akéva amu mvame jé.

18, 19. Amu jé e bo zôsôô a nji tinane fo’o ve na bi bo teke laane beta minsos?

18 E laane minsos a ne na, bia jô jôm é nji bo été. Nde ñhe, Yéhôva a yi na bebo bisaé bé be bo teke laane minsos. A nga bemene bone b’Israël ya melu mvuse na: “Mi aye bo étyi; amu ma Yéhôva Zambe wônan me ne étyi.” Mvuse ya valé, a nga ve be bive’ane ya mam ba yiane bo na be bo étyi. A nga jô  be na: “Te boane wup; nalé fe te boane medu’an, nge laane minsos.” (Lv. 19:2, 11) Jam e ne éngôngol e ne na, môt a bi fulu ya bo teke jô mam avale me né, a ne su’ulane du’u bôte bevok.

Ye bi nyoñeya ntyi’ane ya sa’ale minsos a mam medu’an? (Fombô’ô abeñ 19)

19 Tame yen éve’ane ji. Môt éziñ a kate masa wé, nge bôte ba be nye ba saé na, a vo’o ke zu saé akiti, amu a yiane ke “nda biañ.” E ne été na, a ye fo’o ke “nda biañ” amu a ye tebe wôé na a kuse mebiañ, nge ke na a ya’ane moné a bili wôé. Ve nya ajôô a ne na, nge a bu’i ésaé, a dañ amu na a kômbô ke a wulu, nge kee nda bôte jé mfôme mañ. E ne fo’o été na, a nji laane minsos éyoñ a te jô na a ye ke “nda biañ,” ve, ye bi ne jô na a te bo zôsôô? Ye a nji be medu’an? Éko éziñ wo yeme môt éziñ a mvañe laane minsos. Éko éziñ a bo de asu ya na a sa’ale fonos, nge bi mam méziñ. To’o a nji laane beta minsos, ye Zambe a nji jô na: “Te boane medu’an”? Tame fas, Beromain 6:19 a jô na: “Va’ane bibu’a ya menyôle menan ane bebo bisaé ya mame ya zôsô mfa’a ya mboan mvo’é ya be Zambe.”

20, 21. Jé mvame Yéhôva ja yiane tindi bia na bi bo?

20 Jam bia yé’é e ne na, akéva bia ve Yéhôva amu mvame jé e nji su’u ve na bi sa’ale mejian, nso’ane meyok, nge mbia be mam mefe Bekristen béziñ ya Corinthe be mbe be juane me. E kañese mvame Yéhôva a nji tinane fo’o ve na bi sa’ale mam bisôk, ve a tinane fe na bi juane nkômban ôse ya bo mbia mimvôman. E ve bibu’a ya menyôl mangan ane alo ya zôsôô, aye kamane bia fo’o ve na bi bo teke so’o meyok, ve aye fe tindi bia na bi bo teke dañe nyu meyok. E ne sili mfa’a wongane na, bi ve ngul abui na bi juan avale mbia mimboan ete; ve a ne ndum bi ne dañ.

21 Nsôñane wongan wo yiane bo na bi sa’ale beta bikop a bone bikop. Bia ye ke bo ngule ya bo de ne tiññ. Ve aval ane Paul, bia yiane jeñe na bi bo de. A nga jô bobenyañe bé na: “Te yebane na, abé e jôô biwuwua menyôle bienan été, na, mi bo mbia minkômbane ya été mewôk.” (Bero. 6:12; 7:18-20) Éyoñe bia juan abé, bia liti na bia ve Yéhôva nya akéva amu mvame jé a zene ya Krist.

22. Bibotane bivé bia yange bôte ba liti na ba ve Yéhôva akéva amu mvame jé?

22 Amu mvame Zambe, mam abé mangan me jambaneya, a me ne ke ôsu a jamban. A meva’a nlem, nsaéné mfa’a ya dañe nkômban ôse ya bo mam bôt bevok be ne yene na me ne bone bikop. Paul a nga ngôné bibotane bia yange bia: “Amu mi [kôtébaneya] mfa’a ya abé, a mi nto bebo bisaé be Zambe, a asu’ulane ya été e ne ényiñ ya melu mese be Krist Yésus Tate wongan.”Bero. 6:22.