Kele vôm ô ne lañe de

Kele tep

Bengaa be Yéhôva

Tobôk nkobô Bulu

NKUME MMOMBÔ A BETE (ASU AYÉ’É) Ngon awômô 2017

Kalate mefoé nyi a bili meyé’é asu Ngon awôm a jia é to melu 27 akekui Ngon awôm a baa é to melu 24 ya mbu 2017.

NKAÑETE MÔT

Bia bi bibotan éyoñe bia bo mame Yéhôva a nye’e

Mbu 1952, Olive Matthews ba nnôm be nga kañese na, ba ke bo bekpwa’a mefane sud ya Irlande. Aval avé Yéhôva a nga botane be?

Bi nye’e a mimboan a benya mejôô

Aval avé bi ne liti nye’an ô ne te medu’an?

Benya mejôô ‘be nji zu ve mvo’é, ve nkpwaté mekôn’

Nkpwaté mekôn” Yésus a nga jô wô ô ne jé, a aval avé jam a nga jô e ne nambe bia?

Joseph ya Arimathée a tobe ngame jé

Za a mbe Joseph ya Arimathée? A mbe Yésus jé? Amu jé bia yiane kôme fase nkañete wé?

Jé miñyenan mi Zacharie mia ye’ele wo?

Mvulukane kalate wo yele, minga a to si angun été, binga bebaé ba yele, be be’e mefap ane ma me beta b’anon. Amu jé Yéhôva a nga bo na Zacharie a bi beta miñyenan bete?

Bewagon ya bita a couronne ba ba’ale wo

Minkôle mi mvot, bewagon ya bita ba zu wosan, a Yéhôva a ve beta prêtre couronne. Ndi nleme fé ñyenane Zacharie wo su’ulan, wo ve bebo bisaé be Yéhôva den?

Kristen é nga mvamane nye

Aval avé mvamane be nga mvamane nsiñe benya mejôô, ô nga bo na, a taté na a nye’e benya mejôô bete?

Ye wo too ô yemek?

Mbia fulu Bejuif mbé a nga tindi Yésus na, a jô na be bo te kane ngana?