Yaak a butadj bu dioy

Yaak a moyi makim a biteny

Batemwe ba Yehowa

Bushoong

Untol’k Bible mun’a n’nkaan key?

Untol’k Bible mun’a n’nkaan key?

Utoot ane . . .

  • N’nkaan mu baat ba buany?

  • N’nkaan mu mitshik i moyi ma baat ba wal?

  • N’nkaan mu Ntshem?

 BIBLE ASH’ATOOT ANE

“Muhun mukim, bam’amuhun a bunon bu nyum’a Ntshem.”2 Timote 3:16Nkudi muinu wa bulongolodi bupiabupia.

BIDJ I NGAANG KEY IDIK DIAWEN?

Bible ash’aley mikal’l mishek mi’anelem a miuul minen mi mony.Nsumuinu 2:1-5.

Lashuw a mbish a lashuw, Bible ash’atalak mbok’a mishek.Musambu 119:105.

Bible ash’atayek mikoong’l mikook a shuw yel a bosh bu leen.Lomo 15:4.

 MOYI MESH’ATOOT BIBLE TAKOK’DJ AMAYESH MBE MBONY?

Ee, ikam i moyi manen mashet makuw:

  • Yook’sh y’akam’l a ngaat a Bible. Bible yo ahun a butadj bu bishow 1600 a bol baat a kol 40 bashek’sh. Bamotsh b’andeng a baan k’abamon i beek. Aal’k ngoon, n’nkaan mukim mul’iyok’sh. Mudj i ntshiew mu n’nkaan m’motsh!

  • N’ntshik mu wal mukook. Ba bodj ba mitshik mi wal ba’nshueek bikel’l boh bi boòl bu baat ba baan. Bi’ashek’sh, bahuny ba Bible bash’alak ayol’l bikel’l boh bi boòl bu baan ibi bi bol bu baan.2 Kulondolola 36:15, 16; Musambu 51:1-4.

  • Moyi m’atoot abosh abol baprofete ba Ntshem ma manel’m. Bible amatot bishow 200 a wal idik di m’mom mu bol bu Babilone. (Yeshaya 13:17-22) Bible amalak kamotsh mbok’aoon baan Babilone i diin di kum iyi buyoon!Yeshaya 45:1-3.

Muiik’a moyi ma’atoot aboosh a bol baprofete ba Ntshem ma manel’m ah miaang. Ka mbok’a bin mbe takoong’l tó Dioy di Ntshem mbe mbony?—2 Petelo 1:21.

 BWANY BWAW BU MBONY?

Dioy di Ntshem dikok’ash monyi muaw aal mu mushek mbony?

Bible ash’akalal a muul mukuw a YESHAYA 48:17, 18 i 2 TIMOTE 3:16, 17.