Hizaha raha agnati

Hizaha fikira hita agnati atu

Ri Shahidi ni Jehovah

Hifidi vulagna Kibushi

 FUNGU 5

Azovi nitandrenyi Ndragnahari wakati Nuhu, azovi tsi nitandrenyi izi ?

Azovi nitandrenyi Ndragnahari wakati Nuhu, azovi tsi nitandrenyi izi ?

Tan wakati ni Nuhu amarozan’olu nagnanu rati. Genèse 6:5

Adam ndreki Hawa niteraka, nisosoku holu tan-tani etu. Nisi malaika maru nierinyi Ndragnahari karaha Shaituani.

Reu nidzutsu tan-tani atu, nivadiki holumbelu, nanambadi viavi. Reu nahazu zanaka maventi, matandzaka, mashiaka.

Nandzari fenu holu rati tani. Biblu nivulagna amba naru haratiana tan-tani etu, holu midzeri magnanu rati tu.

 Nuhu nitandrenyi Ndragnahari. Izi nagnanu arche. Genèse 6:13, 14, 18, 19, 22

Nuhu nagnanu tsara. Jéhovah nampahai izi amba hikorotsani holu rati an-mahaleni be, tani mbu dobu.

Ndragnahari nagnambara Nuhu hikundra butri be (arche). Amizenyi izi ndreki ri zanakani, ri bibi djabi ahazu raha undragna ndreu.

Nuhu nagnambara holu djabi faviani mahaleni iu fo maru tsi nitandrenyi izi. Misi nusun’olu nimwehi izi, sasani nihala izi.

Midani butri nefa, Nuhu, ri zanakani ndreki bibi niditri agnatini au.