Hizaha raha agnati

Ri Shahidi ni Jehovah

Hifidi vulagna Kibushi

Inu mwa raha mahatsara fiviloman’holu tragnu areki ?

Inu mwa raha mahatsara fiviloman’holu tragnu areki ?

An fahizanau izi, iu...

  • fitiavana.

  • vola.

  • raha hafa.

 VALINI BIBLU

« Tsara [...] reu mitandrenyi vulagna Ndragnahari ndreki magnaraka izi ! » (Luc 11:28, Bible en français courant).

DIKANI IZI IU AMINAU

An fagnarahanau antra iu, anau mbu hanosku :

fitiavana ni ankitinyi (Éphésiens 5:28, 29),

fagnadzana (Éphésiens 5:33),

fatukisana ni ankitinyi (Marc 10:6-9).

 HOLU METI MATUKI RAHA VULANYI NI BIBLU ?

Iya, misi manani shingani aroyi :

  • Boka an Ndragnahari fihisian’holu tragnu areki. Biblu mivulagna amba boka an Ndragnahari Jehovah « azahuan’holu tragnu areki djabi [...] agnaragna » (Éphésiens 3:14, 15, Tafaswiri ni dunia vaovao). Manani zenyi, misi holu tragnu areki mana Jehovah nikumba izi. Nanyinu izi iu tokuni haitsika ?

    Dziria : Anau mihinagna haninyi masiru ndreki anau mila mehai muadeli nandrahuana izi. Azovi mbu hagnutanianau ? Hatsarani, holu nahandru haninyi iu.

    Karaha zenyi kua, holu mila mahazu raha mahatsara fiviloman’holu tragnu areki, tsara magnutani Jehovah, nikumba izi (Genèse 2:18-24).

  • Ndragnahari mitarimi anareu. Holu tragnu areki tokuni mitsakaraka antra boka an Ndragnahari agnati ni Biblu. Nanyinu ? « Mana izi mitarimi anareu » (1 Pierre 5:6, 7). Jehovah mitia hatsaran’holu tragnu areki ndreki antranazi misi fotuni fun ! (Proverbes 3:5, 6 ; Isaïe 48:17, 18).

 RAHA METI DZIRENA

Inu tokuni ato ni holu tragnu areki, mahatsara lalahi, viavi au baba ndreki mama ?

Biblu mamali fagnutaniana iu an ÉPHÉSIENS 5:1, 2 ndreki an COLOSSIENS 3:18-21.