Hizaha raha agnati

Ri Shahidi ni Jehovah

Hifidi vulagna Kibushi

Akori fahitanau fivilomana ni amarai ?

Akori fahitanau fivilomana ni amarai ?

An fahizanau izi, fivilomana...

  • mbu hagnudi sarutru.

  • tsi hiova.

  • mbu hiova tsara.

 VALINI BIBLU

« Ndragnahari [...] hamitri ranumasu djabi an masundreu, ata fati tsi hisi kua ; wala alahelu, wala tarenyi, wala tehuku tsi hisi kua. Raha taluha nafaka » (Révélation 21:3, 4, Tafaswiri ni dunia vaovao).

DIKANI IZI IU AMINAU

Aya iu magnamia anau tama ahazu :

asa tsara (Isaïe 65:21-23),

fivilomana tsara tsisi aretinyi wala dzali ata heli (Isaïe 25:8 ; 33:24),

fiaragnana tsisi farani an tragnunau ndreki ri havanau (Psaume 37:11, 29).

 HOLU METI MATUKI RAHA VULANYI NI BIBLU ?

Iya, misi manani shingani aroyi :

  • Ndragnahari mahaleu mampandzari tama nameni. Agnati ni Biblu, Ndragnahari Jehovah tu « Farani Maheri », mana fahirezani tsisi farani (Révélation 15:3, Tafaswiri ni dunia vaovao). Iu ro haviani, izi mahefa mampandzari tama nameni hagnova fivilomana. Karaha nivulanyi ni Biblu, « Ndragnahari mahefa raha djabi » (Matthieu 19:26).

  • Ndragnahari mitia mampandzari tama nameni. Karaha atoni, Jehovah « fa shoku » hamelugnu ndreki holu nati renyi (Job 14:14, 15).

    Biblu mivulagna ka : « Jehovah marikitri holu mafrenyi ; ndreki izi mitahitahi holu malahelu » (Psaume 34:18).

    Iya, Ndragnahari shoku mitahitahi holu midzali. Atsika meti matuki amba Ndragnahari mitia mitahitahi atsika ahazu fivilomana tsara ni amarai ! (Psaume 72:12-14 ; 145:16 ; 2 Pierre 3:9).

 RAHA METI DZIRENA

Karaha akori Ndragnahari mbu hagnova fivilomana ?

Biblu mamali fagnutaniana iu an PROVERBES 2:21, 22 ndreki an DANIEL 2:44.