Minter ku Konten

Minter ku daftar isi

 PELAJAREN 45

Kerajan si Terbagi

Kerajan si Terbagi

Sanga Salomo setia man Jahwe, keadan i Israel dame. Tapi iempoi Salomo melala diberu arah kuta si deban nari, janah diberu-diberuna e nembah man patung-patung. Alu manjar-anjar, Salomo pe ikut nembah man patung-patung. Merawa kel Jahwe. Nina man Salomo, ‘Kubuat me sebagin kerajan Israel e arah keluargandu janah Kubagi jadi dua. Kerajan si mbelang Kubereken man pelayan-pelayanndu, janah kerajan si kitik Kubereken man keluargandu.’

Iperjelas Jahwe me kai si ikatakenNa e. Lit sekalak pelayan Salomo si gelarna Jerobeam, ia sangana bas perdalanen janah jumpa ia ras nabi Ahia. Irigatken Ahia bajuna jadi 12 potong janah nina man Jerobeam, ‘Ibuat Jahwe me kerajan Israel arah keluarga Salomo nari janah ibagi jadi dua. Buatlah si sepuluh potong enda, perban kam kari jadi raja Israel si sepuluh suku.’ Ibegi Raja Salomo kerna si e, nce ibunuhna atena Jerobeam! Emaka kiam Jerobeam ku Mesir. Kenca mate Salomo, anakna Rehabeam si nggantiken ia jadi raja. Perban nggo aman iakap Jerobeam, mulih ia ku Israel.

 Ngerana tua-tua Israel man Rehabeam, nina, ‘Adi mehuli kam man rayatndu, pasti kalak e setia man bandu.’ Tapi reh teman-teman Rehabeam si sebaya ras ia, nina, ‘Arus kam kejam man rayatndu! Paksa saja ia erdahin!’ Ikutken Rehabeam kai nina teman-temanna e. Emaka kejam ia man rayatna, dungna mbrontak me kalak e. Iban kalak e Jerobeam jadi raja Israel si sepuluh suku, enda me dungna si jadi kerajan Israel. Dua suku Israel si debanna jadi kerajan Juda, janah kalak e tetap setia man Rehabeam. Dungna, 12 suku Israel lanai ersada.

La ate Jerobeam rayatna lawes eribadat ku Jerusalem, ingan Rehabeam merentah. Tehndu ngkai? Perban mbiar Jerobeam itadingken rayatna ia janah idukungna Rehabeam. Emaka ibanna me dua anak lembu emas janah nina man rayatna, ‘Ndauhsa kena ku Jerusalem. I jenda saja kena ertoto.’ Isembah rayatna me anak lembu emas e, janah ilupakenna ka Jahwe.

“Ola kam nggit teriket i bas sada pasangen ras kalak si la tek man Tuhan. Ja nge banci kebenaren erkongsi ras kejahaten! . . . Kai kin perkongsin kalak si tek ras kalak si la tek man Tuhan?”—2 Korinti 6:14, 15