Perbahanen Rasul-Rasul 5:1-42

  • Ananias ras Sapira (1-11)

  • Iban rasul-rasul melala mukjizat (12-16)

  • Ipenjaraken jenari ibebasken (17-21a)

  • Ibaba ka ku Pengadilen Agama Jahudi (21b-32)

    • ‘Lebih patuh man Dibata asangken manusia’ (29)

  • Pedah Gamaliel (33-40)

  • Erberita arah rumah ku rumah (41, 42)

5  Lit sekalak dilaki gelarna Ananias, ndeharana Sapira. Idayaken kalak e tanehna.  Tapi ibuniken Ananias deba asil tukur taneh e janah sisana iberekenna man rasul-rasul. Ndeharana pe meteh kerna si enda.  Isungkun Petrus ia, “O Ananias, engkai maka ipediatndu Setan mpengaruhi kam, si erbanca kam pang erbual man kesah si badia, janah ibunikenndu deba asil tukur taneh e?  La kin tanehndu e? Kenca idayakenndu, me ate-atendu nge senna? Engkai maka seh naring kel ukurndu erban bagenda? Labo manusia si ibualindu, tapi Dibata nge si nggo ibualindu.”  Megi si e, mbulak me Ananias janah mate. Emaka mbiar kerina kalak si megi kejadin e.  Jenari tedis piga-piga anak perana si i je, ibalutina mayat e, ibabana ndarat, janah ikuburkenna.  Kira-kira telu jam kenca si e, reh me ndehara Ananias. Tapi la itehna kai si nggo terjadi.  Nungkun Petrus man bana, “Asenda kin tukur taneh kena ndai?” Ijawapna, “Ue, tuhu.”  Emaka nina Petrus, “Engkai maka sada arih kena ncubai kesah Jahwe? Nen, kalak si nguburken perbulangenndu lit i pintu, janah kam pe ibabana me ku darat.” 10  Minter ia mbulak i deher nahe Petrus janah mate. Paksa anak perana e masuk, idapetina ia nggo mate. Jenari ibabana ndarat janah ikuburkenna i deher perbulangenna. 11  Emaka mbiar kel kerina perpulungen ras kerina kalak si megi kejadin e. 12  Terus ilakoken rasul-rasul melala tanda ras mukjizat i tengah-tengah jelma si nterem. Kerina kalak e rusur pulung i Serambi Salomo. 13  Kalak e ipujiken jelma si nterem, aminna pe lit si la pang ikut ras kalak e. 14  Janah reh teremna kalak si tek man Tuan, lit dilaki bage pe diberu. 15  Kalak sakit pe ibaba ku pasar, janah itama tare ingan medem ras amak, gelah sanga lewat Petrus, bayangennalah gia si ngkenai kalak e. 16  Nterem kalak arah kota-kota i sekeliling Jerusalem pe reh maba kalak sakit ras kalak si irasuki malekat-malekat jahat. Kerina kalak e ipepalem. 17  Tapi cian kel ate imam si mbelin ras kerina pengikutna i bas sekte Saduki nari. Emaka tedis kalak e, 18  itangkapna rasul-rasul e janah imasukkenna ku penjara. 19  Tapi berngina, italangi malekat Jahwe pintu penjara e, ibabana kalak e ndarat, janah nina, 20  “Laweslah, janah cinderlah i bas rumah pertoton. Teruslah ceritaken man jelma si nterem berita kerna kegeluhen enda.” 21  Kenca megi si e, pepagina masuk kalak e ku rumah pertoton janah mulai ngajar i je. Kenca seh imam si mbelin ras pengikutna, ipepulungna kerina anggota Pengadilen Agama Jahudi* ras kerina peminpin bangsa Israel. Isuruhna petugas penjara maba rasul-rasul ku lebe-lebe kalak e. 22  Tapi paksa seh petugas-petugas e i penjara, lanai idapetina rasul-rasul i je. Emaka mulihken ia janah ilaporkenna, 23  nina, “Idapeti kami penjara e ikunci janah kerina si erjaga lit i lebe pintu. Tapi sanga italangi kami, ise pe la lit i bas.” 24  Megi si e, kemamangen me kepala penjaga rumah pertoton ras imam-imam kepala, sebap la itehna kai si nandangi terjadi. 25  Tapi reh me sekalak maba berita, “Kalak si imasukken kena ku penjara sangana i bas rumah pertoton, cinder kalak e i je janah iajari kalak e jelma si nterem.” 26  Emaka, lawes me kepala penjaga ras petugas-petugasna. Jenari ibabana rasul-rasul e tapi labo alu cara paksa sebap mbiar ia ibenteri jelma si nterem. 27  Emaka ibabana rasul-rasul e janah isuruhna cinder i lebe-lebe Pengadilen Agama Jahudi. Jenari isungkun imam si mbelin kalak e, 28  nina, “Nggo jelas-jelas ilarang kami kena ngajar i bas gelar dilaki e, tapi nggo dem ban kena Jerusalem enda alu pengajaren kena, janah ituduh kena kami si erbanca dilaki e mate.” 29  Ngaloi Petrus ras rasul-rasul si deban, “Kami arus lebih patuh man Dibata selaku penguasa asangken man manusia. 30  Dibata nini bulangta si nggo mpekeke Jesus si ibunuh kena alu makuken ia i bas tiang.* 31  Iangkat Dibata ia ku arah kananNa. Ia jadi Kalak si Ipilih guna mere kegeluhen ras jadi Juru Selamat, gelah ertobat* kalak Israel janah dosa-dosana pe iampuni. 32  Kami me si jadi saksi i bas kerina e, bage pe jadi saksi kerna kesah si badia si nggo ibereken Dibata man kalak si patuh man baNa selaku penguasa.” 33  Megi si e, merawa kel kalak e janah ibunuhna atena rasul-rasul. 34  Tapi tedis sekalak anggota Pengadilen Agama Jahudi, eme kalak Parisi si gelarna Gamaliel. Ia guru Undang-Undang Musa si ihamati kerina kalak. Iperentahkenna gelah rasul-rasul e ibaba ku darat kentisik. 35  Jenari nina, “O kalak Israel, ukurilah manjar-anjar kai si ate kena iban kena man kalak e. 36  Mbarenda lit sekalak dilaki si gelarna Tudas. Ikatakenna ia kalak si penting janah lit kira-kira 400 kalak pengikutna. Tapi ia ibunuh, dungna kerina pengikutna merap janah lanai lit. 37  Kenca ia, sanga pendaptaren penduduk, reh ka Judas, ia kalak Galilea, janah lit ka pengikutna. Dungna ia pe kernep janah kerina pengikutna merap. 38  Emaka i bas keadan si gundari enda, kukataken bandu, ula campuri urusen kalak e janah pediat sajalah. Sebap adi rencana ras pendahinna e i bas manusia nari, kernep nge pagi. 39  Tapi adi i bas Dibata nari, labo banci ikernepken kena. Sebalikna, banci jadi kena nge si ngelawan Dibata.” 40  Ikutken kalak e kata Gamaliel. Emaka, idilona rasul-rasul e, iligasina, janah ilarangna ngerana i bas gelar Jesus, jenari ibebaskenna. 41  Emaka lawes rasul-rasul e i bas Pengadilen Agama Jahudi nari. Meriah ukur kalak e perban nggo metunggung* ia iakap Dibata ihina i bas gelar Jesus. 42  Janah, tiap wari kalak e terus ngajar ras meritaken berita si meriah kerna Kristus eme Jesus, i bas rumah pertoton bage pe arah rumah ku rumah.

Cataten kaki

As. “Sanhedrin.”
Ntah “kayu.”
Ntah “jera dingen robah.”
Ntah “cocok.”