Perbahanen Rasul-Rasul 23:1-35

  • Paulus ngerana i lebe-lebe jelma si nterem (1-10)

  • Paulus ipegegehi Tuan (11)

  • Rencana pembunuhen Paulus (12-22)

  • Paulus ibaba ku Kesarea (23-35)

23  Itatap Paulus anggota-anggota Pengadilen Agama Jahudi,* janah nina, “O senina-senina, seh asa wari enda nggo kulakoken kai pe alu pusuh peraten si bersih i lebe-lebe Dibata.”  I je lit Imam si Mbelin eme Ananias. Isuruhna kalak si tedis i deher Paulus gelah iparapna babah Paulus.  Emaka nina Paulus, “Dibata nge pagi si marap kam, o dingding si icet mbentar! La kin kam kundul i jenda guna ngadili aku menurut Undang-Undang Musa, tapi i bas paksa si e ka, ilanggarndu Undang-Undang e alu nuruh kalak marap aku?”  Ngerana kalak si tedis i deher Paulus, “Imam si mbelin Dibata kap si ihinandu e!”  Nina Paulus, “O senina-senina, la kap kuteh ia imam si mbelin. Tuhu maka lit tertulis, ‘Ula ihina kena penguasa bangsa kena.’”  Teh Paulus maka piga-piga anggota Pengadilen Agama Jahudi* eme kalak Saduki, si debanna kalak Parisi. Emaka nina, “O senina-senina, aku kalak Parisi kap, nini-niniku pe kalak Parisi. Gundari, aku iadili perban tek aku maka kalak si mate banci nggeluh mulihi.”  Perban bage nina Paulus, turah me perubaten antara kalak Parisi ras Saduki. Dungna kalak e pe terbagi.  Kalak Saduki la tek maka lit kekeken, ntah pe malekat, ntah pe mahluk si la teridah. Tapi kalak Parisi tek nandangi si e kerina.  Terjadi me perubaten si mbelin. Piga-piga ahli Undang-Undang Musa arah sekte Parisi merawa, nina, “La lit dat kami sitik pe salah dilaki enda! Banci jadi tuhu-tuhu lit mahluk si la teridah ntah pe malekat si ngerana man bana.” 10  Perban reh belinna perubaten e, mbiar komandan tentera e adi ibunuh kalak e kari Paulus. Emaka isuruhna prajurit-prajurit nusur guna narik Paulus i bas tengah-tengah kalak e nari, jenari ibaba ia ku markas prajurit. 11  Tapi i bas berngina, tedis Tuan Jesus i deher Paulus, janah nina, “Ula kam mbiar! Enggo kam ersaksi kerna aku i Jerusalem, emaka arus ka pagi kam ersaksi i Roma.” 12  Paginna, ersada arih kalak Jahudi guna ersumpah maka la kalak e nggit man ras minem ngayak ibunuhna Paulus. 13  Teremna kalak si ersumpah e lebih 40 kalak. 14  Emaka idahi kalak e imam-imam kepala ras peminpin-peminpin, janah nina, “Kami nggo ersumpah maka kai pe la ipan kami ras iinem kami, ngayak ibunuh kami Paulus. 15  Emaka gundari, radulah kena ras anggota Pengadilen Agama Jahudi* guna mindo man komandan, gelah ibabana Paulus man kena. Banlah tempa-tempa iperiksa kena ate kena terbagesen kerna masalahna. Tapi ope lenga seh ia i jenda, nggo ersikap kami munuh ia.” 16  Tapi, ibegi bebere* Paulus rencana kalak e. Emaka masuk ia ku markas prajurit janah ikatakenna kerna si e man Paulus. 17  Erkiteken si e, ilebuh Paulus sekalak perwira janah nina, “Baba anak enda njumpai komandan, sebap lit atena si man katankenna.” 18  Ibaba perwira e me anak ndai man komandan, janah nina, “Tahanen si gelarna Paulus, isuruhna aku maba anak enda man bandu sebap lit atena si man katankenna.” 19  Itegu komandan me anak e janah ibabana ku duru,* nina, “Kai kin si atendu ikatakenndu man bangku?” 20  Ngaloi anak e, “Enggo ersada arih kalak Jahudi guna mindo man bandu, gelah ibabandu pagi Paulus ku Pengadilen Agama Jahudi,* ibanna tempa-tempa merhat ia meteh terbuen kerna masalah Paulus e. 21  Tapi ula min berendu. Sebap lit lebih 40 kalak si nandangi nerang ia alu cebuni-cebuni. Enggo ka kalak e ersumpah maka la ia man ntah pe minem ngayak ibunuhna Paulus. Gundari, kalak e nggo ersikap janah itimaina keputusenndu.” 22  Emaka nina komandan e, “Ula kataken man ise pe maka nggo ilaporkenndu kerna si e man bangku.” Jenari isuruhna ia lawes. 23  Emaka ilebuhna dua perwira janah nina, “Sikapken 200 prajurit si erdalan, 70 si erkuda, ras 200 si ertombak. Suruh ia kerina berkat ku Kesarea kira-kira jam siwah* berngi enda. 24  Sikapken ka piga-piga kuda man Paulus, gelah selamat ia seh man Gubernur Pelik.” 25  Janah itulisna sada surat, bagenda isina: 26  “Si Ihamati kami, Gubernur Pelik. Salam i bas aku nari Klaudius Lisias. 27  Dilaki enda itangkap kalak Jahudi janah menam ibunuhna. Tapi mis aku reh ras prajurit-prajuritku guna nelamatken ia, sebap kueteh maka ia warga negara Roma. 28  Enggo kubaba ia ku Pengadilen Agama Jahudi* gelah kuteh ngkai maka ituduh kalak e ia. 29  Si kuperdiateken, tuduhen kalak e lit hubungenna ras Undang-Undang kalak e. Tapi labo lit si erbanca ia patut ibunuh ntah pe ipenjaraken. 30  Perban lit si ngatakenca man bangku kerna rencana jahat kalak e, emaka mis kusuruh gelah ibaba ia man bandu. Janah kusuruh ka kalak si nuduh ia ngadu man bandu.” 31  Bagi si isuruhna, ibaba prajurit-prajurit me Paulus man Antipatris i bas berngi e. 32  Paginna, iterusken prajurit si erkuda perdalanenna ras Paulus, tapi prajurit si debanna mulih ku markas. 33  Seh me prajurit si erkuda e i Kesarea. Iberekenna surat e man Gubernur janah ibabana Paulus ngadap man bana. 34  Ibaca Gubernur me surat e. Jenari isungkunna i bas propinsi si apai nari kin ia. Itehna me maka Paulus rehna i Kiliki nari. 35  Nina, “Adi nggo reh kari kalak si nuduh kam, kuperiksa kari masalahndu e terbagesen.” Jenari isuruhna gelah Paulus itahan i bas Istana Herodes.

Cataten kaki

As. “Sanhedrin.”
As. “Sanhedrin.”
As. “Sanhedrin.”
Ntah “anak turang.”
Ntah “ku ingan si la lit si megi kalak e ngerana.”
As. “Sanhedrin.”
I bas kalak Jahudi, enda jam si peteluken.
As. “Sanhedrin.”