Perbahanen Rasul-Rasul 14:1-28

  • Pertambahen ras peniksan i Ikoni (1-7)

  • Iakap dewa i Listera (8-18)

  • Paulus ibenteri alu batu tapi selamat (19, 20)

  • Mpegegehi runggun-runggun (21-23)

  • Mulihken ku Antiokia Siria (24-28)

14  I bas Ikoni, masuk rasul-rasul ku ingan pulung kalak Jahudi,* ngajar kalak e i je. Perban beluhna kalak e ngajar, nterem kalak Jahudi ras kalak Junani jadi kalak si erkiniteken.  Tapi kalak Jahudi si la tek mpengaruhi kalak i bas bangsa si deban nari gelah ngelawan Paulus ras Barnabas.  Erkiteken si e, igunaken kalak e melala waktu i je guna mberitaken kerna lias ate Dibata si mbelin. Perban ibereken Jahwe kuasa man kalak e, la kalak e mbiar ngerana janah banci ibanna mukjizat ras tanda-tanda si luar biasa.  Tapi penduduk kota e jadi terbagi. Lit si mihak kalak Jahudi, lit ka si mihak rasul-rasul.  Ersada arih kalak i bas bangsa si deban nari ras kalak Jahudi bage pe penguasa-penguasana guna niksa ras mbenteri kalak e alu batu.  Kenca ipebetehken kerna si e man rasul-rasul, kiam me kalak e ku kota Likaoni, Listera, Derbe, ras daerah si lit i sekelilingna.  I je pe iberitaken kalak e berita si meriah.  I Listera, lit sekalak dilaki sangana kundul. Ia cacat mulai lahirna nari janah la pernah erdalan.  Sangana ibegikenna Paulus ngerana. Itatap Paulus ia janah iperdiatekenna lit kiniteken dilaki e guna ipepalem. 10  Emaka nina alu sora si megang, “Cinderken!” Jenari mis ia cinder janah erdalan. 11  Sanga idah jelma si nterem kai si ilakoken Paulus, ersurak kalak e i bas bahasa Likaoni, “Dewa-dewa nggo nusur ku tengah-tengahta bagi rupa manusia!” 12  Ikataken kalak e Barnabas dewa Zeus janah Paulus e dewa Hermes sebap ia si rusurna ngerana. 13  Emaka reh imam dewa Zeus si rumah pertotonna lit i gerbang kota e, ibabana lembu jantan ras bunga ku gerbang. Atena ras jelma si nterem erban korban persembahen man Paulus ras Barnabas. 14  Tapi, sanga ibegi Rasul Barnabas ras Rasul Paulus kerna si e, icigatkenna bajuna, mis idahina jelma si nterem e janah ngerana alu sora megang, 15  “Engkai maka bage ban kena? Kami pe manusia nge, si lit kelemahenna bali bagi kena. Kami sangana mberitaken berita si meriah man kena, gelah itadingken kena kerina si sia-sia enda, jenari isembah kena Dibata si nggeluh si erban langit, doni, lawit, ras kerina isina. 16  I bas jaman si nai, ipediat Dibata kerina bangsa erban bagi ate-atena. 17  Tapi tetap icidahkenNa diriNa arah perbahanenNa si mehuli. IberekenNa kena udan, musim rani, ipuaskenNa kena alu pangan, janah meriah ibanNa ukur kena.” 18  Aminna gia bage nina, mesera denga iakap rasul-rasul e ngambati jelma si nterem gelah ula mere persembahen man kalak e. 19  Tapi jelma si nterem e dungna ipengaruhi kalak Jahudi i Antiokia ras Ikoni nari. Perban si e, ibenteri kalak e Paulus alu batu. Isarenna ia ku darat kota perban iakapna nggo mate. 20  Tapi sanga pulung murid-murid i sekelilingna, cinder ia janah masuk ia ku kota. Paginna, lawes ia ras Barnabas ku Derbe. 21  Kenca mberitaken berita si meriah bas kota e janah nampati nterem kalak jadi murid-murid, mulih kalak e ku Listera, Ikoni, ras ku Antiokia. 22  I je, ipegegehi kalak e murid-murid gelah tetap erkiniteken, nina, “Gelah banci kita masuk ku Kerajan Dibata, arus sinanami lebe melala kiniseran.” 23  Selain si e, ipilih kalak e piga-piga pertua i bas tiap runggun. Kenca ertoto ras erpuasa, iendesken* kalak e pertua-pertua e man Jahwe, Dibata si itekina. 24  Kenca si e, ilewati kalak e Pisidi janah seh i Pampilia. 25  Kenca mberitaken kata Dibata i Perge, lawes kalak e ku Atalia. 26  Jenari erlayar ku Antiokia. I bas kota e me mbarenda kalak e ertoto mindo lias ate Dibata si mbelin gelah banci ilakokenna dahin si gundari nggo idungina. 27  Kenca seh, pulung kalak e ras runggun si lit i je, janah iceritaken kalak e kerna kai si nggo ilakoken Dibata arah kalak e nggo seh kel buena, bage pe kerna uga Dibata mbuka dalan gelah bangsa si deban erkiniteken. 28  Emaka ndekah kalak e tading ras murid-murid e.

Cataten kaki

As. “sinagoga.” Nen Kamus.
Ntah “iserahken.”