Perbahanen Rasul-Rasul 11:1-30

  • Laporen Petrus man rasul-rasul (1-18)

  • Barnabas ras Saul i Antiokia Siria (19-26)

    • Tangtangna ajar-ajar igelari Kristen (26)

  • Inubuatken Agabus kerna kelihen (27-30)

11  Rasul-rasul ras turang senina si lit i Judea nggo megi maka kalak i bas bangsa si deban nari pe nggo ngaloken kata Dibata.  Emaka sanga Petrus reh ku Jerusalem, kalak si ndukung sunat mulai mandangi ia,  nina, “Masuk kam ku rumah kalak si la isunat janah man ka ras kalak e.”  Emaka ikataken Petrus kerna si e alu jelas, nina,  “Sanga aku ertoto i Jope, kudat sada pengenen.* Lit bagi uis si galang nusur i langit nari. Empatna suki uis e tempa-tempa ijemak. Uis e nusur i lebe-lebeku.  Kuperdiateken kel ku bas uis e, lit binatang-binatang si empat nahena, binatang-binatang si meliar, si njoler,* ras perik-perik i langit.  Kubegi sada sora ngerana man bangku, ‘O Petrus, cinderken, gelehlah e, jenari panlah!’  Tapi ningku, ‘Lang Tuan, lang! La pernah kupan kai pe si najis ras si la bersih.’  Ngerana ka sora i langit nari pedua kaliken, ‘Ula nai ikatakenndu najis kai si nggo ikataken Dibata bersih.’ 10  Enda terjadi telu kali. Kenca si e, terangkat kerina mulihken ku langit. 11  Paksa si e ka, telu dilaki si isuruh ndahi aku i Kesarea nari, nggo seh i rumah ingan kami erberngi. 12  Jenari ipebetehken man bangku arah kesah si badia gelah ula aku sangsi berkat ras kalak e. Enemna murid-murid enda pe ikut ras aku jenari masuk kami ku rumah dilaki e. 13  “Iceritaken Kornelius man kami uga malekat cinder i rumahna janah nina malekat e, ‘Suruhlah kalak ku Jope ngelegi Simon si igelari Petrus, 14  janah ikatakenna kari man bandu uga carana kam ras kerina keluargandu banci selamat.’ 15  Tapi sanga mulai aku ngerana, nusur me kesah si badia man kalak e bali bagi si nggo sialoken tangtangna mbarenda. 16  Ngidah si e, kuinget kai si rusur ikataken Tuan, ‘Johanes mperidiken alu lau, tapi kena iperidiken pagi alu kesah si badia.’ 17  Emaka, adi seri nge pemere Dibata man kalak e ras man banta si tek man Tuan Jesus Kristus, ise kin aku maka banci kuambati Dibata?” 18  Megi si e, lanai kalak e keberaten janah imuliakenna Dibata, nina, “Enggo ibere Dibata kesempaten man bangsa-bangsa si deban ertobat* gelah datna kegeluhen.” 19  Kenca Stepanus ibunuh, murid-murid ngenanami kiniseran si erbanca kalak e merap seh ku Punike, Kiprus, bage pe Antiokia. Tapi man kalak Jahudi saja ngenca kalak e terus erberita. 20  Aminna pe bage, lit piga-piga murid-murid arah Kiprus ras Kireni reh ku Antiokia janah mulai iberitakenna berita si meriah kerna Tuan Jesus man kalak si make bahasa Junani. 21  Tan Jahwe nampati kalak e, emaka reh buena kalak si tek man Tuan ras jadi murid-muridna. 22  Sanga runggun i Jerusalem megi berita kerna kalak e, isuruh me Barnabas lawes ku Antiokia. 23  Kenca ia seh i je janah idahna lias ate Dibata si mbelin, meriah ukurna janah mulai ipegegehina kerina kalak e gelah tetap setia man Tuan alu tekad si paguh, 24  sebap ia mehuli janah dem alu kesah si badia ras erkiniteken. Emaka reh teremna kalak jadi murid-murid Tuan. 25  Jenari lawes ia ku Tarsus ndarami Saul. 26  Kenca jumpa ras Saul, ibabana ia ku Antiokia. Setahun dekahna pulung kalak e ras-ras i bas runggun si lit i je janah iajarina nterem jelma. Alu petunjuk Dibata, i Antiokia me tangtangna murid-murid igelari Kristen. 27  Paksa si e, reh nabi-nabi i Jerusalem nari ku Antiokia. 28  Salah sada gelarna Agabus. Alu penampat kesah si badia, inubuatkenna maka nandangi terjadi kelihen si mekelek i belang-belang doni. Enda tuhu-tuhu terjadi i bas jaman Klaudius. 29  Emaka, ersada arih murid-murid ngirim penampat ku turang senina si tading i Judea. Penampat si ibereken e menurut kengasupenna sekalak-sekalak, 30  janah ikirimken arah Barnabas ras Saul man pertua-pertua si lit i je.

Cataten kaki

Ntah “pengenehenen.”
Ntah “merayap.”
Ntah “jera dingen robah.”