Matius 28:1-20

  • Jesus ipekeke (1-10)

  • Prajurit isogok guna erbual (11-15)

  • Dahin erban murid (16-20)

28  Kenca wari Sabat, sanga nandangi terang i bas wari pertama minggu e, Maria Magdalena ras Maria si deban reh guna ngenen kuburen e.  Ope si e, nggo terjadi gempa si megegeh, sebap malekat Jahwe nusur surga nari, reh ia janah igulingkenna batu si nutup kuburen e, kenca si e kundul ia i datasna.  Teridah ia bagi kilat, janah uisna mbentar bagi salju.  Kalak si erjaga pe seh kel biarna, nggirgir ia jenari lanai kemuit.  Tapi nina malekat man diberu-diberu e, “Ula mbiar, sebap kuteh maka idarami kena Jesus si nggo ibunuh i bas tiang.*  La ia i jenda, bagi si nggo ikatakenna, ia nggo ipekeke. Mari, nen inganna iamparken.  Kenca si e mislah lawes janah kataken man murid-muridna maka ia nggo ipekeke i bas si mate nari. Gundari sangana ia i bas perdalanen ku Galilea ngelebei kena. Jumpa jah kari kena. Enda me pesanku man kena.”  Emaka, meter kalak e lawes arah kuburen nari, alu mbiar janah meriah ka kel ukurna, kiam ia mpebetehkenca man murid-murid Jesus.  Janah nen! Ijumpai Jesus kalak e, nina, “Mejuah-juah!” Ideheri kalak e Jesus, ijemakna nahena janah erjimpuh man bana. 10  Kenca si e nina Jesus man kalak e, “Ula mbiar! Laweslah, kataken man senina-seninaku gelah lawes kalak e ku Galilea, i je me kari idahna aku.” 11  Sanga kalak e i bas perdalanen, piga-piga penjaga lawes ku kota ngelaporken man imam-imam kepala kerna kerina si nggo terjadi. 12  Kenca imam-imam e arih-arih ras peminpin-peminpin, ibereken kalak enda melala sen pirak man prajurit-prajurit, 13  janah nina, “Bagenda kari ningen, ‘I bas berngi wari reh murid-muridna janah itangkona mayat Jesus paksa kami medem.’ 14  Adi ibegi gubernur kari kerna si enda, kami kari si njelaskensa man bana,* emaka ula kena kuatir.” 15  Emaka ibuat kalak e sen pirak ndai janah ilakokenna bagi si iperentahken. Berita enda terbegi i tengah-tengah kalak Jahudi seh asa gundari. 16  Tapi, 11 murid lawes ku deleng i Galilea, ingan si nggo itentuken Jesus guna jumpa. 17  Sanga idah murid-murid e Jesus, erjimpuh kalak e, tapi piga-piga ragu denga. 18  Ideheri Jesus kalak e janah nina, “Kerina kuasa i surga ras i doni nggo ibereken man bangku. 19  Emaka, laweslah, banlah kalak i bas kerina bangsa jadi murid-muridku, peridikenlah kalak e i bas gelar Bapa ras Anak ras kesah si badia, 20  ajarlah kalak e ngelakoken kerina si nggo kuperentahken man kena. Janah ingetlah! Katawari pe aku tetap ras kena seh ku kedungen jaman* enda.”

Cataten kaki

Ntah “kayu.”
As. “si ngajuk-ngajuk ia.”
Ntah “doni.” Nen Kamus.