Matius 13:1-58

 • PERUMPAMAN KERNA KERAJAN (1-52)

  • Si ngamburken benih (1-9)

  • Alasen Jesus make perumpaman (10-17)

  • Penjelasen perumpaman kerna kalak si ngamburken benih (18-23)

  • Page ras sesa (24-30)

  • Benih sawi ras ragi (31-33)

  • Jesus make perumpaman, sue ras si nggo inubuatken (34, 35)

  • Penjelasen kerna perumpaman gandum ras sesa (36-43)

  • Erta si terbuni ras mutiara si mejile (44-46)

  • Jala (47-50)

  • Erta-erta si mbaru ras si ndekah (51, 52)

 • Jesus itulak i bas kutana (53-58)

13  I bas wari e berkat Jesus i rumah e nari janah kundul ia i tepi lawit.  Enterem kalak reh ndahi ia, emaka inangkihina sada perahu janah kundul ia i je. Kalak si nterem e tedis i pantai.  Jenari ikatakenna man kalak e melala kebenaren alu perumpaman.* Nina, “Lit me sekalak perjuma lawes guna ngambur benih.  Sanga iamburkenna benih e, lit si ndabuh i tepi dalan, jenari reh perik-perik manganisa ngayak keri.  Lit ka si ndabuh ku taneh si erbatu-batu, si la mbue tanehna, emaka minter turah benih e erkiteken la mbages tanehna.  Tapi kenca kena las matawari, minter melus janah kerah sinuan-sinuan e sebap la mbages uratna.  Lit ka si ndabuh ku tengah peren duri, sanga reh galangna peren e, talu ibanna sinuan-sinuan e.  Lit ka si ndabuh ku taneh si subur, mejile perturahna seh erbuah, lit si 100 kali lipat, lit si 60, ras si debanna 30.  Ise pe si ercuping, begikenlah.” 10  Reh me murid-murid Jesus nungkun man bana, “Engkai maka alu perumpaman* kam ngerana man kalak e?” 11  Ngaloi ia, “Man kena nggo ibereken kengasupen guna ngangkai rahasia si badia Kerajan surga, tapi man kalak enda lang. 12  Sebap man kalak si lit i bas ia itambahi gelah reh buena, tapi man kalak si la lit i bas ia, si lit e pe ibuat i bas ia nari. 13  Erkiteken si e me aku ngerana man kalak e alu perumpaman,* sebap aminna gia inenna tapi la idahna, janah aminna gia ibegina tapi la iangkana. 14  Alu bage terjadi me kai si nggo ikataken Jesaya man kalak e, ‘Ibegi kena pagi tapi la iangka kena, inen kena pagi tapi la idah kena. 15  Sebap lanai erpenggejapen pusuh bangsa e. Aminna pe nggo ibegina alu cupingna tapi la diatena, janah nggo ipitpitkenna matana. Alu bage, la ndigan pe ia banci erpengidah alu matana janah la erpemegi alu cupingna. Emaka pusuhna lanai erpengangka janah lanai kalak e mulih man bangKu guna ipepalem.’ 16  “Ermeriah ukurlah kena, sebap mata kena erpengidah janah cuping kena erpemegi. 17  Situhuna, nterem nabi bage pe kalak bujur, merincuh ngidah kai si idah kena gundari e, tapi la banci, janah merincuh ia megi kai si ibegi kena, tapi la banci. 18  “Gundari begikenlah erti perumpaman* kerna kalak si ngamburken benih e. 19  Kalak si megi berita kerna Kerajan e, tapi la iangkana, bali kap ia ras benih si ndabuh i tepi dalan. Reh si jahat* nangko kai si nggo iamburken ku bas pusuhna e. 20  Benih si ndabuh ku taneh si erbatu-batu bali ras kalak si minter ngaloken berita e alu meriah ukur paksa ibegina, 21  tapi la rurat berita e i bas pusuhna, kentisik ngenca ia erkiniteken. Kenca reh kiniseran ntah pe peniksan erkiteken berita e mis bene kinitekenna. 22  Benih si ndabuh ku tengah-tengah peren duri bali ras kalak si megi berita e, tapi kuatir ia kerna kegeluhen i doni* enda janah perban itipu kebayaken, dungna kicat berita e janah la erbuah. 23  Tapi benih si ndabuh ku taneh si subur bali ras kalak si megi berita janah iangkana, jenari erbuah ia, lit si 100 kali lipat, lit si 60, si debanna 30.” 24  Iceritakenna ka perumpaman* si deban, nina, “Kerajan surga bali bagi kalak si ngamburken benih si mejile i jumana. 25  Sanga kerina kalak medem, reh me musuhna janah iamburkenna sesa ku tengah-tengah page,* jenari lawes ia. 26  Kenca turah page e janah dungna erbuah teridah me sesa ndai. 27  Emaka isungkun si erdahinna si mada juma e, nina, ‘O Tuan, ma benih si mejile nge iamburkenndu i jumandu? I ja nari nge rehna sesa e?’ 28  Nina ngaloi, ‘Musuhku nge si erbanca.’ Jenari nina si erdahin e, ‘Iruahi kami dage sesa e?’ 29  Ijawapna, ‘Ula, sebap sanga iruahi kena sesa e, page e pe banci ikut meruah. 30  Pediat saja duana radu turah seh asa rani. I bas paksa peranin e pagi kukataken man kalak si rani: Pepulung lebe sesa e, jenari iket gelah itutung. Kenca si e pepulung page ku bas lumbungku.’” 31  Iceritakenna ka perumpaman* si deban, nina, “Kerajan surga bali bagi sada benih sawi si isuan kalak i bas jumana. 32  Situhuna, benih sawi benih si kitikna i bas kerina benih. Tapi kenca turah, ia jadi gulen si galangna janah jadi batang kayu, emaka rehen perik-perik ku je janah rasar i bas dahan-dahanna.” 33  Iceritakenna ka perumpaman* si deban, nina, “Kerajan surga e bali bagi ragi si ibuat sekalak diberu, jenari iadukna ras tepung si buena telu sukaten si galang seh asa serser kerina jadi kembang.” 34  Kerina enda ipeseh Jesus man kalak si nterem alu perumpaman.* Adi la arah perumpaman* labo kai pe ikatakenna man kalak e. 35  Alu bage terjadi me kai si ikataken arah nabi, “Alu perumpaman-perumpaman* me aku ngerana. Kukataken me kai si terbuni mulai kin tangtangna nari.”* 36  Kenca isuruhna jelma si nterem mulih, masuk ia ku rumah. Idahi murid-muridna ia, janah nina, “Kataken min man kami erti perumpaman* kerna sesa i juma e.” 37  Ngaloi ia, “Si ngambur benih si mejile eme Anak manusia, 38  juma eme doni enda. Benih si mejile eme kalak si masuk pagi ku bas Kerajan surga,* tapi sesa eme anak-anak si jahat,* 39  janah musuh si ngamburkenca eme Iblis. Paksa peranin eme kedungen jaman* enda, janah si rani eme malekat-malekat. 40  Emaka, bagi sesa si ipepulung janah itutung, bage ka me pagi i bas kedungen jaman* enda. 41  Isuruh Anak manusia me malekat-malekatna janah ipedarat kalak e i bas Kerajanna nari kerina si erban kalak erdosa ras kalak si ngelanggar undang-undang. 42  Jenari iambekkenna me kalak e ku api si gurlah. I je me ia tangis janah erderep ipenna ban suina. 43  Paksa si e, kalak si bujur pagi ersinar bagi matawari terangna i bas Kerajan Bapakna. Ise pe si ercuping, begikenlah. 44  “Kerajan surga bali bagi erta si terbuni i juma, si idat kalak jenari ibunikenna mulihi. Erkiteken meriah kel ukurna, lawes ia, idayakenna kerina si lit i bas ia, jenari itukurna me juma e. 45  “Kerajan surga pe bali ka bagi sekalak perbinaga keliling si ndarami mutiara si mejile. 46  Kenca jumpa ia sada mutiara si seh kel ergana, lawes ia, idayakenna kerina si lit i bas ia, jenari itukurna mutiara ndai. 47  “Kerajan surga pe bali ka bagi jala si iamburken ku lawit si mpepulung erbage-bage ikan. 48  Kenca dem, itarik nelayan me ku pantai. Jenari kundul ia, ipepulungna ikan si mejile ku bas tong, tapi si la mejile iambekkenna. 49  Bage ka me pagi si terjadi i bas kedungen jaman* enda. Reh me malekat-malekat misahken kalak jahat i bas kalak si bujur nari, 50  jenari iambekkenna me kalak jahat e ku api si gurlah. I je me ia tangis janah erderep ipenna ban suina. 51  “Iangka kena nge ertina kerina enda?” Ijawap kalak e, “Iangka kami.” 52  Emaka nina Jesus, “Adi bage, tiap guru si nggo iajar kerna Kerajan surga bali bagi sekalak tuan rumah, si mpedarat erta-ertana si mbaru ras si nggo ndekah bas inganna nari.” 53  Kenca dung iceritaken Jesus kerina perumpaman* e, lawes ia je nari. 54  Kenca ia seh i kutana, mulai ia ngajar i bas ingan pulung kalak Jahudi.* Jengang kalak e, janah nina, “I ja nari nge rehna kepentaren ras perbahanenna si dem kuasa e? 55  La kin ia anak tukang kayu? La kin Maria nge nandena, janah Jakup, Jusup, Simon ras Judas nge seninana? 56  Janah turangna pe, la kin i jenda ras kita? I ja nari dage datna kerina enda?” 57  Emaka la ialoken kalak e Jesus.* Tapi nina Jesus ngaloi, “I japa pe nabi ihamati tapi i kutana ras i bas keluargana lang.” 58  Perban kurang kiniteken kalak e, emaka la melala iban Jesus perbahanen si dem kuasa i je.

Cataten kaki

Ntah “anding-andingen.”
Ntah “anding-andingen.”
Ntah “anding-andingen.”
Ntah “anding-andingen.”
Maksudna, Setan.
Nen Kamus.
Ntah “anding-andingen.”
Ntah “gandum,” enda seri bagi page si turah i Israel si iban jadi roti.
Ntah “anding-andingen.”
Ntah “anding-andingen.”
Ntah “anding-andingen.”
Ntah “anding-andingen.”
Ntah “anding-andingen.”
Ntah banci saja “tangtangna doni itepa.”
Ntah “anding-andingen.”
As. “anak-anak Kerajan.”
Maksudna, Setan.
Ntah “doni.” Nen Kamus.
Ntah “doni.” Nen Kamus.
Ntah “doni.” Nen Kamus.
Ntah “anding-andingen.”
As. “sinagoga.” Nen Kamus.
As. “Emaka mulai kalak e tertuktuk erkiteken ia.”