Lukas 2:1-52

  • Kelahiren Jesus (1-7)

  • Malekat-malekat njumpai permakan-permakan (8-20)

  • Jesus isunat janah ibaba ku rumah pertoton (21-24)

  • Simeon ngidah Kristus (25-35)

  • Kata-kata Hanna kerna anak e (36-38)

  • Mulih ku Nasaret (39, 40)

  • Jesus si umurna 12 tahun i rumah pertoton (41-52)

2  Paksa si e, ipedarat Kaisar Agustus ketetapen gelah kerina kalak i doni ndaptarken diri.  (Pendaptaren si pertama enda ilakoken sanga Kirenius jadi gubernur Siria.)  Emaka kerina kalak lawes ndaptarken diri ku kuta kemulihenna.  Jusup pe lawes ka arah kota Nasaret nari i Galilea ku kota Daud, si igelari Betlehem i Judea, sebap ia kesusuren Daud.  Lawes ia guna ndaptarken dirina ras ndeharana Maria si sangana nandangi melahirken.  Sanga kalak e i je, seh me waktuna Maria melahirken.  Lahir me anak dilaki, anakna sintua. Ibalutina alu uis janah itamana i bas pelangkah, erkiteken lanai lit ingan man kalak e bas penginapen.  I bas daerah e, lit ka piga-piga permakan si sangana njaga rarasenna i darat paksa berngi wari.  Rempet cinder malekat Jahwe i lebe-lebe kalak e janah kemulian Jahwe ersinar i sekeliling kalak e, emaka mbiar kel kalak e. 10  Tapi nina malekat e, “Ula mbiar! Kupeseh man kena berita si meriah kerna keriahen si mbelin, kerina kalak pagi nggejapkensa. 11  Sebap bas wari enda nggo lahir man kena i kota Daud sekalak juru selamat, ia me Kristus ras Tuan. 12  Enda me tanda man kena: Idapeti kena kari sekalak anak si ibaluti alu uis janah itama i bas pelangkah.” 13  Rempet lit nterem kel pasuken surga radu ras malekat si ndai, ipuji kalak e Dibata, nina, 14  “Imuliaken me Dibata i bas ingan si meganjangna, bage pe dame i doni man kalak si ngena ateNa.” 15  Emaka kenca malekat-malekat mulih ku surga, nina permakan e sapih-sapih ia, “Ota kita lawes ku Betlehem janah sinen kai si nggo terjadi, bagi si nggo ipebetehken Jahwe man banta.” 16  Lawes me kalak e pedas-pedas, idapetina Maria ras Jusup bage pe bayi si tayang i bas pelangkah. 17  Sanga ngidah si e, iceritaken kalak enda kai si nggo ibegina kerna anak e. 18  Jengang kerina kalak megi kai si iceritaken permakan-permakan e, 19  tapi ibuniken Maria kerina kata-kata enda janah iukurina ertina i bas pusuhna. 20  Kenca si e, mulih permakan-permakan e janah imuliakenna ras ipujina Dibata erkiteken kerina si nggo ibegina ras si idahna sue ras si nggo ikataken man kalak e. 21  Kenca waluh wari, sanga seh waktuna anak e isunat, iban me gelarna Jesus, gelar si ibereken malekat ope lenga Maria hamil. 22  Selain si e, sanga seh waktuna mbersihken diri sentudu ras Undang-Undang Musa, ibaba kalak e me anak e ku Jerusalem guna ipersembahken man Jahwe. 23  Bali bagi si tertulis i bas Undang-Undang Jahwe, “Tiap anak dilaki sintua arus ipebadiaken man Jahwe.” 24  Janah ipersembahken kalak e korban sue ras kai si itetapken bas Undang-Undang Jahwe, eme “sepasang ndukur ntah pe dua merpati si nguda.” 25  Lit sekalak dilaki i Jerusalem gelarna Simeon, ia kalak si benar ras bujur. Ia sangana nimai pengapul man Israel janah kesah si badia negu-negu ia. 26  Selain si e, nggo ipebetehken man bana arah kesah si badia maka la pagi ia mate ope lenga idahna Kristus i bas Jahwe nari. 27  Alu penegu-negu kesah si badia, reh ia ku rumah pertoton. Jesus si kitik denga pe ibaba orang tuana ku je guna ngelakoken kai si sue ras Undang-Undang Musa. 28  Iangkip Simeon anak e janah ipujina Dibata, nina, 29  “Tuan Si Madakuasa, gundari budakNdu enda banci mate alu tenang sentudu ras si nggo ikatakenNdu, 30  sebap nggo idah mataku uga Kam mere keselamaten 31  si nggo isikapkenNdu gelah idah kerina bangsa, 32  ia me terang guna nasapken kegelapen si nutupi bangsa-bangsa ras kemulian man umatNdu Israel.” 33  Mamang ate bapa ras nande anak e megi kai si ikatakenna kerna anak e. 34  Ipasu-pasu Simeon ka kalak e janah nina man Maria, nande anak e, “Nenlah! Erkiteken anak enda, nterem me kalak Israel si ndabuh janah mulihken tedis. Itulak pagi anak e, 35  gelah teridah kai si lit i bas pusuh nterem jelma. (Tempa-tempa itebak sada pedang si gedang pagi pusuhndu.)” 36  Lit ka sekalak nabi si diberu, Hanna anak Panuel, i bas suku Aser nari. Diberu enda nggo seh kel tuana janah kenca ia erjabu, pitu tahun dekahna ia tading ras dilakina, 37  dungna mbalu ia. Gundari umurna 84 tahun. La pernah itadingkenna rumah pertoton, ilakokenna pelayanen si badia suari ras berngi alu erpuasa ras ertoto. 38  Paksa si e, reh ia ndahi kalak e janah ikatakenna bujur man Dibata ras iceritakenna kerna anak e man kerina si nimai pembebasen Jerusalem. 39  Kenca nggo dung ngelakoken kerina si nggo iperentahken Undang-Undang Jahwe, mulih me kalak enda ku kotana Nasaret i Galilea. 40  Anak enda terus reh belinna, reh gegehna, dem kepentaren, janah terus ngena ate Dibata nandangi ia. 41  Tiap tahun, biasana orang tuana lawes ku Jerusalem guna ngerayaken Paskah. 42  Sanga umurna 12 tahun, lawes kalak e ku perayan e bagi biasana. 43  Kenca nggo dung perayan mulih me kalak e. Jesus tetap tading i Jerusalem, tapi la isadari orangtuana. 44  Iakap kalak e ia bas rombongen. Kenca nggo erdalan sada warin, mulai idarami kalak e ia ku kade-kadena bage pe ku kalak si itandaina. 45  Tapi la ia jumpa, mulihken kalak e ku Jerusalem janah tutus kel atena ndaramisa. 46  Kenca telu wari, jumpa ia i rumah pertoton, paksana kundul i tengah guru-guru. Ibegikenna kalak e janah iberekenna piga-piga penungkunen. 47  Tapi kerina kalak si megiken ia kemamangen erkiteken pengangkanna ras jawapen-jawapenna. 48  Sanga idah orang tuana ia, jengang kel kalak e, janah nina nandena, “Nakku, ngkai maka bage perbahanenndu man kami? Enggo latih kel kuakap ras bapandu ndarami kam.” 49  Tapi ngaloi ia, “Engkai kin maka darami kena aku? La kin iteh kena maka aku arus i rumah Bapakku?” 50  Tapi la iangkai kalak e kai si ikatakenna. 51  Jenari mulih ia ras orang tuana ku Nasaret, terus ia patuh man kalak e. Selain si e, tetap ibuniken nandena kerina kata-kata e i bas pusuhna. 52  Jesus terus reh belinna janah reh bagesna kepentarenna bage pe reh ngenana ate Dibata ras manusia.

Cataten kaki