Ketangkasen 20:1-15

  • Setan iiket sedekah 1.000 tahun (1-3)

  • Raja-raja si ras Kristus sedekah 1.000 tahun (4-6)

  • Setan ibebasken, jenari ikernepken (7-10)

  • Kalak mate ihakimi i lebe-lebe tahta si mbentar (11-15)

20  Jenari kuidah sada malekat nusur arah surga nari janah i bas tanna lit kunci lubang si seh kel bagesna bage pe rante si galang.  Itangkapna naga e, nipe si pertama, si igelari Iblis ras Setan, jenari iiket ia 1.000 tahun dekahna.  Kenca si e, ibenterken malekat e ia ku lubang si seh kel bagesna, itutupna janah imeteraikenna lubang e. Alu bage lanai itipu naga e bangsa-bangsa seh asa dung 1.000 tahun e. Kenca si e, ilepasken ka ia mulihi i bas waktu si kentisik.  Jenari kuidah tahta-tahta, janah kalak si kundul i je ibereken kuasa guna nghakimi. Payo, kuidah dareh* kalak si ibunuh* erkiteken mereken kesaksin kerna Jesus ras erkiteken ncakapken kerna Dibata. Kalak enda me si la nembah binatang si seh kel rawana ntah pe patungna, janah la ialoken kalak e tanda i bas perdempaken ntah pe i tanna. Kalak enda nggeluh mulihi janah merentah jadi raja-raja radu ras Kristus sedekah 1.000 tahun.  Enda me kekeken si pertama. (Kalak mate si deban la nggeluh mulihi seh asa dung 1.000 tahun e.)  Ise pe si ikut i bas kekeken si pertama, ermeriah ukurlah janah badia. Kematen si peduaken lanai erkuasa nandangi kalak e. Kalak e me pagi si jadi imam-imam Dibata ras imam-imam Kristus. Kalak enda merentah jadi raja-raja radu ras Kristus sedekah 1.000 tahun.  Kenca dung si 1.000 tahun e, minter Setan ibebasken arah inganna ipenjaraken.  Ndarat me ia janah itipuna bangsa-bangsa i bas empat ujung doni, eme Gog ras Magog. Ipepulungna kalak enda guna erperang, teremna kalak e bagi kersik i tepi lawit.  Merap me kalak e ku belang-belang doni janah ikepungna kemah kalak si badia bage pe kota si ikelengi Dibata. Tapi nusur api i langit nari janah ibendutna kalak e. 10  Jenari Iblis si nggo nipu kalak e, ibenterken ku danau api si lit kertahna. Binatang si seh kel rawana bage pe nabi palsu ndai nggo lit i je. Kalak e iukum suari ras berngi rasa lalap seh rasa lalap. 11  Lit kuidah sada tahta si mbelin si warnana mbentar janah Dibata kundul i je. Langit ras doni kiam i bas lebe-lebeNa nari janah i japa pe lanai banci ijumpai. 12  Janah kuidah kalak si nggo mate, kalak si biasa-biasa saja bage pe kalak si penting, tedis i lebe-lebe tahta. Jenari ibuka me gulungen-gulungen. Gulungen si deban pe ibuka, eme buku kegeluhen. Kalak si mate ihakimi menurut kai si tertulis i bas gulungen-gulungen e, menurut perbahanen kalak e. 13  Emaka ibereken lawit me kalak mate si lit i bas ia, kematen ras Kuburen* pe mereken kalak mate si lit i bas ia. Tiap kalak ihakimi menurut perbahanenna sekalak-sekalak. 14  Kenca si e, kematen ras Kuburen* ibenterken ku danau api. Danau api enda ngertiken kematen si peduaken. 15  Selain si e, ise pe si gelarna la tertulis i bas buku kegeluhen, ibenterken ku danau api.

Cataten kaki

Ntah “kesah.”
As. “ibunuh alu kapak.”
Nen Kamus.
Nen Kamus.