1 Korinti 6:1-20

  • Turang senina siadun i pengadilen (1-8)

  • Kalak si la iwarisina Kerajan (9-11)

  • Muliakenlah Dibata alu badan kena (12-20)

    • “Pedauhlah diri kena arah perbahanen seks si salah nari!” (18)

6  Sanga lit perjengilen i tengah-tengah kena, ngkai maka sempat kena lawes ku pengadilen guna ihakimi i lebe-lebe kalak si la ngikutken undang-undang Dibata, labo iadili kalak si badia?  La kin iteh kena maka kalak si badia nge pagi si nghakimi doni enda? Adi kena nge pagi si nghakimi doni enda, la kin arusna ngasup kena ndungi masalah si kitik?  La kin iteh kena maka sihakimi pagi malekat-malekat? Adi bage, ngkai maka masalah i bas kegeluhen si gundari la banci idungi kena?  Adi lit masalah i bas kegeluhen si gundari si perlu idungi, kalak si la meherga iakap kena i bas runggun kin si ijadiken kena hakim?  Kukataken bage gelah mela iakap kena. La kin lit sekalak pe si pentar i tengah-tengah kena, si banci ndungi perjengilen turang seninana?  Tapi ilawan kena turang senina kena i lebe-lebe pengadilen, i lebe-lebe kalak si la tek!  Situhuna kena nggo talu adi kena siadun ku pengadilen. La kin padin ipediat kena diri kena irugiken? Engkai maka la ipediat kena diri kena itipu?  Tapi si terjadi, irugiken ras itipu kena turang senina kena.  La kin iteh kena maka kalak si la benar la pagi iwarisina Kerajan Dibata? Ula tertipu. Kalak si ngelakoken perbahanen seks si salah,* si nembah berhala, perlua-lua, bencong,* dilaki si ngelakoken hubungen seks ras dilaki,* 10  pinangko, kalak merangap, pemabuk, kalak si nggit nghina, ras tukang kompas, la pagi iwarisi kalak si bage Kerajan Dibata. 11  Mbarenda, lit kalak si bage i tengah-tengah kena. Tapi gundari kena nggo ibersihken, ipebadiaken, janah ikataken benar i bas gelar Tuan Jesus Kristus bage pe i bas kesah si badia Dibata. 12  Menurutku, kerina banci ilakoken, tapi labo kerina erguna. Aminna pe menurutku kerinana banci ilakoken, la aku nggit iperbudak kai pe. 13  Pangan guna beltek kap janah beltek guna pangan, tapi duana pagi imasapken Dibata. Daging labo guna ngelakoken perbahanen seks si salah* tapi guna Tuan, janah Tuan guna daging. 14  Enggo ipekeke Dibata kap Tuan, janah ipekekeNa ka pagi kita alu kuasaNa. 15  La kin iteh kena maka daging kena anggota Kristus kap? Emaka, arus kin kubuat anggota Kristus janah ipersada ras pelacur? Tentu lang! 16  La kin iteh kena maka kalak si erhubungen seks ras pelacur nggo sada daging ras ia? Pernah ikataken Dibata, “Duana ia jadi sada daging.” 17  Tapi kalak si ersada ras Tuan, nggo seperukuren ia ras Tuan. 18  Minterlah tulak* perbahanen seks si salah!* Dosa-dosa si deban la lit pengaruhna man daging, tapi perbahanen seks si salah* erban daging jadi erdosa. 19  La kin iteh kena maka daging kena e rumah pertoton kesah si badia, si idatken kena i bas Dibata nari? Selain si e, diri kena labo kap jang kena, 20  sebap kena nggo itukur alu meherga. Emaka muliakenlah Dibata alu daging kena e.

Cataten kaki

Bahasa Junani, porneia. Nen Kamus.
Dilaki si jadi diberu i bas hubungen homo.
Ntah “homo.”
Bahasa Junani, porneia. Nen Kamus.
As. “Kiamlah arah.”
Bahasa Junani, porneia. Nen Kamus.
Bahasa Junani, porneia. Nen Kamus.