Minter ku Konten

Minter ku daftar isi

Saksi-Saksi Jahwe

Pilih bahasa Batak (Karo)

Meriah kuakap erteman ras anak muda si lit bas runggun

 PUSTAKA SI BADIA NGOBAH KEGELUHEN

La Lit si Terpentingen Asangken Bisbol!

La Lit si Terpentingen Asangken Bisbol!
  • TUBUH: 1928

  • KUTA ASAL: KOSTA RIKA

  • SEJARAH: NGGELUH GUNA OLAHRAGA RAS ERJUDI SAJA

MASA LALUKU

Aku mbelin i Puerto Limón, i kota pelabuhen i pantai sebelah timur Kosta Rika. Kami waluh sembuyak, aku anak si pepituken. Bapangku mate sanga umurku waluh tahun. Emaka, sisada nande mpebelin kami kerina.

Si pentingna i bas geluhku eme bisbol. Mulai kitikku nari meriah kuakap olahraga e. Sanga aku erlajar anak perana, masuk aku ku sada tim pemula. Paksa umurku 20 tahun, lit sekalak si ndarami pemain si mindo aku gelah masuk bas sada tim profesional i Nikaragua. Erkiteken aku si ngerawat nande si paksana sakit, la aku nggit pindah ku Nikaragua. Emaka la kualoken pemindon e. Kenca si e, lit ka si mindo gelah aku masuk ku tim nasional bisbol Kosta Rika, si pemainna ibuat arah tim pemula nari. Sekali enda, nggit aku. Aku ikut bas tim nasional enda mulai 1949 seh ku 1952, janah ikut bas pertandingen i Kuba, Meksiko, ras Nikaragua. Aku jadi penjaga si jagona bas permainen e, bas 17 pertandingen si kuikutken la pernah kuban kesalah-en. Meriah kel kuakap paksa ersurak kalak ngelebuh gelarku!

Tapi sayang kel, lagu langkahku la mehuli. Amin gia nggo lit rondongku, ngerondong denga ka aku ras diberu si deban. Meriah kuakap minem-minem. Sada paksa mabuk kel aku, kenca medak la kueteh uga dalanna maka banci aku seh rumah! Erjudi ka aku alu main kartu dam ras masang togel.

Paksa si e, nandengku nggo jadi sekalak Saksi Jahwe. Iusahakenna gelah aku pe nggit erlajar, tapi la lit waktuku guna si e sabap sibuk kel aku olahraga. Lanai kuinget man paksa latihen! Pertandingen enda ngenca bas ukurku. Si pentingna bas geluhku eme bisbol!

Tapi, sanga umurku 29 tahun, paksa nangkap bola bas sada pertandingen, tersiher aku janah mekelek kel. Kenca malem, ndarat aku arah tim profesional nari. Amin pe bage, tetap denga aku nampati bas permainen e  jadi sekalak si ngelatih bas tim pemula i deher rumahku.

PUSTAKA NGOBAH KEGELUHENKU

Bas tahun 1957, kualoken sada undangen ku kebaktin Saksi-Saksi Jahwe si iban i bas inganku main bisbol mbarenda. Paksa reh ku je, kuidah maka Saksi-Saksi e kalak si sopan, beda kel ras penonton bisbol si kasar. Kai si kuidah e ngiahken aku erlajar Pustaka ras Saksi Jahwe janah reh ku perpulungen kalak enda.

Melala ajaren Pustaka si kena kel ku pusuhku. Contohna, ikataken Jesus maka i bas wari-wari pendungi, ajar-ajarna mbarken berita si meriah kerna Kinirajan Dibata ku sebelang doni. (Matius 24:14) Kupelajari ka maka kalak Kristen situhu-tuhu labo ngelayani Dibata guna ndatken sen. Bagi si ikataken Jesus, ”Kerina e ialokenndu la ertukur. E maka berekenlah man kalak si deban alu la ngaloken upah.”​—Matius 10:8.

Paksa erlajar Pustaka, kubandingken si kupelajari ras si kuidah i bas Saksi Jahwe. Kuergai kel kerja keras kalak e bas mpeseh berita kerna Kinirajan Dibata ku sebelang doni. Bagi si iperentah-ken Jesus, kalak enda melumbar i bas mere. Sanga ngoge Markus 10:21 kuidah kata-kata Jesus si ngataken, ”Reh kam, ikutken aku”, emaka ersura-sura aku jadi Saksi Jahwe.

Iperluken waktu gelah seh sura-surangku e. Contohna, ertahun-tahun dekahna, tep-tep minggu kupasang nomor ”keberuntungenku” bas lotre nasional. Amin gia nggo kueteh arah Pustaka maka Dibata la senang nandangi kalak si nembah ”dibata-dibata kesangapen ras nasip”, bage pe man kalak si merangap. (Jesaya 65:11; Kolose 3:5) Ertekad aku gelah ngadi erjudi. Bas wari Minggu si pemena kenca aku ngadi erjudi, nomor ”keberuntungenku” menang! Itokohi kalak aku perban aku la main bas minggu e, ipaksana aku gelah main mulihi, tapi la aku nggit. Nggo ngadi aku erjudi.

Tantangen si deban eme bas wari aku iperidiken i kebaktin Saksi-Saksi Jahwe. Iuji aku i bas ncidahken ”manusia si mbaru”. (Epesus 4:24) Kenca ben wari, mulih aku ku hotel, kepeken bekas rondongku nggo nimai bas lebe pintu kamarku. Janah igodana aku, nina, ”Mari kita ersenang-senang bang!” Mis ”lang!” ningku. Kuturiken bana maka aku nggo nggeluh sentudu ras ajaren Pustaka kerna lagu langkah si mehuli. (1 Korinti 6:18) ”Kai?” mamang atena. Itokohina ajaren Pustaka kerna lagu langkah si mehuli janah ipaksana gelah ilanjutken kami hubungen e. Tapi, la kubegiken janah masuk aku ku kamarku ras kukunci pintu. Gundari, meriah kel ukurku ngatakenca maka kenca aku jadi Saksi Jahwe bas tahun 1958, nggo kusehken sura-surangku guna terus mpehuli lagu langkahku.

KUDATKEN MANFAATNA

Adi kutulisken pasu-pasu si kudat bas ndalanken pedah Pustaka, kuakap banci dem sada buku! Piga-piga manfaat si kugejapken eme melala teman sejati, lit tujun nggeluh, ras keriahen ukur situhu-tuhu.

Meriah denga kuakap main bisbol, tapi e lanai jadi si pentingna. Paksa aku jadi pemain bisbol aku ndatken pujin ras sen, tapi kentisik ngenca ulihna. Tapi, hubungenku ras Dibata bage pe teman sada kiniteken tahan seh rasa lalap. Nina Pustaka, ”Doni ras kerina isina masap kap pagi; tapi si ndalanken peraten Dibata nggeluh kap rasa lalap.” (1 Johanes 2:17) Gundari, si pentingna man bangku eme Dibata Jahwe ras umatNa!