Minter ku Konten

Minter ku daftar isi

Saksi-Saksi Jahwe

Pilih bahasa Batak (Karo)

 PASAL 21

Kinirajan Dibata Ngkernepken Musuh

Kinirajan Dibata Ngkernepken Musuh

INTI PASAL ENDA

Peristiwa-peristiwa si terjadi paksa perang Harmagedon nandangi reh

1, 2. (a) Kai buktina maka Rajanta nggo merentah mulai tahun 1914? (b) Kai si man bahasenta i bas pasal enda?

KINITEKENTA ipepaguh paksa ngidah kai si nggo ilakoken Kinirajan Dibata nandangi musuh-musuhna. (Msm. 110:2) Enggo ibentuk Rajanta pasuken perberita si erdahin alu ukur meriah. Enggo ibersihkenna janah imurnikenna pengikutna secara rohani ras moral. Janah, amin gia iusahaken musuh Kinirajan mecah-mecah kita, tetap sigejapken persadan i belang-belang doni gundari enda. Kerina enda ras mbue si debanna si nggo ilakoken Kinirajan jadi bukti si erban kita tek maka mulai tahun 1914, Rajanta nggo merentah paksa musuh-musuh Kinirajan lit denga.

2 Lanai ndekah, ilakoken Kinirajan me hal-hal si ndauh lebih luar biasa. ”Reh” me ia guna ngkernepken musuh-musuhna seh ngasa keri. (Mat. 6:10; Dan. 2:44) Tapi sope si e reh, lit peristiwa-peristiwa penting si deban si nandangi terjadi. Peristiwa kai? Nubuat Pustaka si Badia njabapsa. Mari sipereksa piga-piga nubuat e guna meteh kai si nandangi terjadi.

Si Terjadi Sope ’Pengkernepen si Rempet Reh’

3. Peristiwa si pemena kai si nitimai?

3 Momo kerna perdamen. I bas suratna man kalak Tesalonika, ituriken rasul Paulus peristiwa si pemena si nitimai. (Oge 1 Tesalonika 5:2, 3.) I bas surat enda, ikataken Paulus kerna ”wari [Jahwe]”, si ibenai alu serangen nandangi ”Babilon si Mbelin”. (Ket. 17:5) Tapi, sope wari Jahwe ibenaken, imomoken bangsa-bangsa, ”Kerinana tenang dingen aman”! Kata-kata enda banci saja ngertiken sada momo ntah pe pernyatan erturut-turut si terberita. Ikut nge peminpin-peminpin agama i je? Erkiteken kalak enda bagin i bas doni enda, banci saja kalak enda ikut ras bangsa-bangsa momoken, ’Dame!’ (Jer. 6:14; 23:16, 17; Ket. 17:1, 2) Momo kerna perdamen ras keamanen enda jadi tanda maka wari Jahwe nandangi reh. Musuh-musuh Kinirajan pasti la banci selamat.

4. Kai gunana ngangkai nubuat Paulus kerna momo perdamen ras keamanen?

 4 Kai gunana ngangkai nubuat enda? Nina Paulus, ”Labo kam i bas gelap, janah wari e pagi labo min aturenna kam sengget ibahanna bagi si ibahan penangko.” (1 Tes. 5:3, 4) La bagi nterem kalak, sieteh kai tujun perkembangen erbage peristiwa si gundari. Uga tepatna nubuat kerna perdamen ras keamanen enda igenepi? Arus sitimai janah siperdiateken perkembangen doni. Emaka, ”kita arus metenget dingen jore ukurta”, ntah pe tetap sedar.​—1 Tes. 5:6; Sep. 3:8.

Kiniseran si Mbelin Ibenai

5. Kai si mbenai kiniseran si mbelin?

5 Serangen nandangi agama. Ingetlah maka itulis Paulus, ”Asum ikataken kalak, ’Kerinana tenang dingen aman,’ paksa si e me reh rempet si ngkernepken ia [alu meter, Terjemahan Dunia Baru, (NW)].Bali bagi dung kenca kilap minter reh lenggur, bage ka pe kenca imomoken ”Kerinana tenang dingen aman”, alu meter minter reh pengkernepen. Kai si ikernepken? Si pemena, ”Babilon si Mbelin”, eme kerina agama palsu sebelang doni, ntah pe ”diberu perlua-lua e”. (Ket. 17:5, 6, 15) Pengkernepen Susunen Kristen ras kerina organisasi agama palsu si debanna mbenai kiniseran si mbelin. (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8) Enda erban nterem jelma sengget. Engkai? Erkiteken ngasa paksa si e, diberu perlua-lua e erpengakap maka ia ”kemberahen” si ’asa ndigan pe la ngenanami ate ceda’. Tapi, rempet isedarina maka ia salah. Alu meter ia ikernepken, tempa-tempa bagi ”i bas sada wari”.​—Ket. 18:7, 8.

6. Ise ntah pe kai si nerang ”Babilon si Mbelin”?

6 Ise ntah pe kai si nerang ”Babilon si Mbelin”? ”Rubia-rubia” si merawa si ”tandukna sepuluh”. Ijelasken buku Ketangkasen maka rubia-rubia si merawa e ngertiken Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sepuluh tanduk nggambarken kerina kuasa politik si ndukung ”rubia-rubia si megara metua rupana” e. (Ket. 17:3, 5, 11, 12) Sibar uga hebatna serangenna e? Kinibayaken diberu perlua-lua e irampas bangsa-bangsa anggota PBB, ipanganina, janah ”ikernepkenna alu api”.​—Oge Ketangkasen 17:16. *

7. Uga kata-kata Jesus i Matius 24:21, 22 igenepi i bas abad si pemena M, janah uga enda igenepi i bas wari si pepagi?

7 Wari-warina ipegendeki. Ituriken Rajanta kai si terjadi paksa kiniseran si mbelin. Nina Jesus, ”Ipegendeki Dibata me wari kiniseran e nginget kalak si enggo ipilihNa.” (Oge Matius 24:21, 22.) Penggenepen si pemena i bas kata-kata Jesus enda terjadi tahun 66 M paksa ”ipegendeki” Jahwe serangen pasuken Romawi nandangi Jerusalem. (Mrk. 13:20) Enda erbanca kalak Kristen i Jerusalem ras Judea banci selamat. Emaka, uga kata-kata enda igenepi alu terbelinen i bas kiniseran si mbelin si nandangi reh?  Erkelangken Rajanta, ”ipegendeki” Jahwe serangen Perserikatan Bangsa-Bangsa nandangi agama gelah agama situhu-tuhu la ikut ikernepken radu ras agama palsu. Emaka, kerina organisasi agama palsu ikernepken, tapi agama situhu-tuhu tetap lit. (Msm. 96:5) Gundari, mari sibahas peristiwa-peristiwa si nandangi terjadi kenca bagin kiniseran si mbelin enda terjadi.

Peristiwa-Peristiwa Nandangi Harmagedon

8, 9. Tanda-tanda kai si mungkin imaksudken Jesus, janah uga perasan kalak nandangi kai si niidahna?

8 Nubuat Jesus kerna wari-wari pendungi ncidahken maka lit terjadi piga-piga peristiwa si penting nandangi Harmagedon. Dua peristiwa si pemena si nandangi sibahas ituriken i bas Injil Matius, Markus, ras Lukas.​—Oge Matius 24:29-31; Mrk. 13:23-27; Luk. 21:25-28.

9 Tanda-tanda i langit. Inubuatken Jesus, ”Minter gelap matawari, bulan lanai ersinalsal, bintang-bintang nartar i langit nari.” Peminpin-peminpin agama lanai ianggap jadi si mereken terang bage pe bimbingen. Payo nge si imaksudken Jesus e pe tanda-tanda si rejin i langit? Banci saja. (Jes. 13:9-11; Joel 2:1, 30, 31) Uga nge perasan kalak nandangi kai si idahna pagi? Seh kal biarna ia erkiteken lanai lit ietehna dalan pulah. (Luk. 21:25; Sep. 1:17) Jelas me, musuh-musuh Kinirajan Dibata, mulai raja seh ku budak, ”labuh perbahan biarna i bas ia nimai kai si jadi ku doni enda” janah kiam guna cebuni. Tapi, labo banci datna ingan si aman guna kiam i bas rawa Rajanta nari.​—Luk. 21:26; 23:30; Ket. 6:15-17.

10. Kai keputusen penghakimen si ibahan Jesus, janah kai si ilakoken kalak si ndukung ras si nentang Kinirajan Dibata?

10 Ibahan me keputusen penghakimen. Kerina musuh Kinirajan Dibata ipaksa me pagi ngidah sada peristiwa si erban kalak enda reh biarna. Nina Jesus, ”Teridah me Anak manusia si isuruh Dibata reh i bas embun, alu kuasa si mbelin ras erdolat.” (Mrk. 13:26) Peristiwa si rejin e jadi tanda maka Jesus reh guna erbahan keputusen penghakimen.I bas bagin si deban i nubuat si seri kerna wari-wari pendungi, ibereken Jesus terbuen penjelasen kerna keputusen si ibahan i bas masa si e. Penjelasen enda lit i bas perumpaman kerna biri-biri ras kambing. (Oge Matius 25:31-33; Masmur 37:9-11.) Kalak si setia ndukung Kinirajan Dibata iputusken selaku ”biri-biri” janah ’jurgak’ kalak enda, erkiteken ietehna maka ’penebusen nggo ndeher’. (Luk. 21:28) Tapi, kalak si nentang Kinirajan iputusken selaku ”kambing” ras ipekpekina bana janahna ”tangis” erkiteken ietehna maka ia nandangi ”ilesapken” si rasa lalap.​—Mat. 24:30; Ket. 1:7.

11. Kai si perlu siinget asum sibahas peristiwa-peristiwa si nandangi terjadi?

 11 Kenca ibahan Jesus keputusen penghakimenna nandangi ”kerina manusia”, lit denga piga-piga peristiwa penting si terjadi sope perang Harmagedon ibenai. (Mat. 25:32) Sibahas kari dua peristiwa e: serangen i bas Gog nari ras mpepulung terpuk kalak si iminaki. Asum sipereksa dua peristiwa e, perlu siinget maka la ituriken Pustaka si Badia ndigan tepatna peristiwa-peristiwa e terjadi. Malahen, banci saja dua peristiwa e radu ras terjadi.

12. Serangen si mesangat kai si ibahan Setan nandangi Kinirajan?

12 Serangen si mesangat. Iserang Gog i bas Magog nari me kalak si iminaki si tading denga i doni bage pe temanna, biri-biri si deban. (Oge Esekiel 38:2, 11.) Serangen nandangi pemerentahen Kinirajan si nggo pajek e jadi sada pertempuren pendungi i bas perang si ibahan Setan nandangi terpuk si iminaki mulai kenca ia isampetken surga nari. (Ket. 12:7-9, 17) Khususna mulai kenca terpuk si iminaki ipepulung ku runggun Kristen si nggo ipekena, iusahaken Setan ngeruntuhken kerohanin kalak enda, tapi la berhasil. (Mat. 13:30) Tapi, paksa kerina organisasi agama palsu kernep janah umat Dibata bagi tempa ’nggeluh i bas kuta si la ertembok, si la lit pertahanenna’, iidah Setan me sada kesempaten emas. Niiahkenna pasukenna si jahat guna ngelakoken serangen si mesangat nandangi kalak si ndukung Kinirajan.

13. Uga nge pagi Jahwe ertindak guna umatNa?

13 Igambarken Esekiel kai si terjadi. Kerna Gog, ikataken nubuat e, ”Kam berkat i bas inganndu nari, ndauh i utara, minpin tentera si nterem dingen megegeh, kerina tentera si erkuda i bas erbage-bage bangsa nari. Emaka iserangndu me bangsangKu Israel, desken angin kaba-kaba nderpa taneh.” (Esek. 38:15, 16) Uga tanggapen Jahwe nandangi serangen si tempa-tempa lanai banci iambati e? ”Ngamuk me Aku,” nina Jahwe. ”Erbage-bage cilaka Kubahan.” (Esek. 38:18, 21; oge Sakaria 2:8.) Jahwe pasti ertindak pagi guna umatNa i doni. Enda me perang Harmagedon.

14, 15. Peristiwa si deban kai si terjadi kenca ibenaken Setan serangen si mesangat?

14 Sope sipelajari uga Jahwe mbela umatNa i bas perang Harmagedon pagi, mari sipereksa lebe peristiwa penting si debanna. Peristiwa penting enda terjadi antara paksa ibenakenna serangen si mesangat i bas Setan nari ras paksa Jahwe ertindak i Harmagedon. Bagi si ituriken i baes paragraf 11, peristiwa si peduaken enda eme mpepulung terpuk si iminaki si lit denga i doni.

15 Mpepulung kalak si iminaki. Matius bage pe Markus nuratken kata-kata Jesus kerna ”kalak pilihen”, eme kalak Kristen si iminaki kesah si badia si jadi bagin i bas peristiwa si erturut-turut terjadi sope Harmagedon. (Nehen  paragraf 7.) Paksa Jesus ngerana kerna dirina selaku Raja, inubuatkenna, ”Asum e pagi isuruhna malekat-malekat lawes ku Utara, Timur, Selatan bage pe ku Barat janah ipepulungna kerina kalak si enggo ipilih Dibata i tampuk doni nari seh ku tampuk langit.” (Mrk. 13:27; Mat. 24:31) Mpepulung kai si imaksudken Jesus? Labo maksudna kerna namaken meterai pendungi man kalak Kristen si iminaki si tading denga i doni, si terjadi sope kiniseran si mbelin ibenai. (Ket. 7:1-3) Sebalikna, si imaksudken Jesus eme peristiwa si terjadi paksa kiniseran si mbelin si nandangi reh. Emaka, banci saja kenca serangen si mesangat i bas Setan nari nandangi umat Dibata ibenaken, kalak Kristen si iminaki si lit denga i doni ipepulung ku surga.

16. Kai si ikut ilakoken kalak si iminaki si nggo ipekeke paksa perang Harmagedon?

16 Kai hubungenna mpepulung terpuk si iminaki si lit denga i doni ras peristiwa si nandangi terjadi seterusna, eme Harmagedon? Mulai kin mpepulung terpuk si iminaki e terjadi, sieteh maka kerina kalak si iminaki nggo i surga sope perang Dibata i Harmagedon ibenai. I surga, 144.000 teman Kristus merentah ngaloken wewenang guna ikut ras Jesus i bas ngawatken ”ciken besi” guna ngkernepken kerina musuh Kinirajan Dibata. (Ket. 2:26, 27) Kenca si e, malekat-malekat si mbisa radu ras kalak si iminaki si ipekeke ngikutken Kristus, Raja-Pejuang, paksa lawes ia ngadapi tentera musuh si nterem si paksana ngkepung si man jerngemenna eme umat Jahwe. (Esek. 38:15) Paksa kalak enda mulai ertempur, terjadi me perang Harmagedon!​—Ket. 16:16.

Ujung Kiniseran si Mbelin

Perang Harmagedon ibenaken!

17. Kai nge si terjadi nandangi ”kambing” i Harmagedon?

17 Idalanken me pengukumen. Perang Harmagedon me ujung kiniseran si mbelin. Paksa si e, idalanken Jesus me tugas tambahenna. Selain jadi Hakim ”kerina manusia”, ia pe jadi Si Mereken ukumen nandangi bangsa-bangsa, eme kerina kalak si nggo iputusken selaku ”kambing”. (Mat. 25:32, 33) Alu ”sada pedang si ntelap” italuken Rajanta bangsa-bangsa. Jelas me, kerina kalak si bagi kambing, mulai ”raja-raja” nari seh ku budak-budak, ”ilesapken” si rasa lalap.​—Ket. 19:15, 18; Msm. 37:9-11.

18. (a) Kai nge si terjadi nandangi ”biri-biri”? (b) Uga Jesus ndungi kemenangenna?

18 Tuhu-tuhu la seri keadanna ras kalak si ikataken Jesus selaku ”biri-biri”! Amin gia menam idedeh pasuken ”kambing” si mbelin sikerajangen Setan, rarasen si nterem si tempa-tempa bagi ”biri-biri” si la ergegeh enda iselamatken i bas serangen musuh e janah ”mentasi kiniseran si mbelin”. (Ket. 7:9, 14) Janah, kenca italuken Jesus dingen ikernepkenna kerina manusia musuh Kinirajan Dibata,  isampetkenna me Setan ras begu-beguna ku embang si seh kal bagesna. I je, kalak enda tempa nggo mate, lanai banci erkai pe sedekah seribu tahun.​—Oge Ketangkasen 6:2; 20:1-3.

Cara Nikapken Diri

19, 20. Uga caranta ndalanken pelajaren i bas kata-kata i Jesaya 26:20 ras 30:21?

19 Uga carana kita nikapken diri i bas ngadapi erbage peristiwa si ngugur doni enda? Piga-piga tahun si nggo lewat, ikataken The Watchtower, ”Kita banci selamat adi patuh.” Engkai? Jabapenna lit i bas persinget Jahwe man kalak Jahudi buangen si tading i Babilon si nai. Inubuatken Jahwe maka Babilon italuken, tapi kai si perlu ilakoken umat Dibata guna nikapken diri i bas ngadapi peristiwa e? Nina Jahwe, ”O bangsangKu, bengketlah ku rumahndu, janah erukilah man bandu. Cebuni kam lebe kentisik seh pernembeh ate [JAHWE] enggo ngadi.” (Jes. 26:20) Perdiateken kata-kata kerja aktif i bas ayat e: ”bengketlah”, ”erukilah”, ras ”cebuni”, kerinana kata perentah. Kalak Jahudi si ndalanken perentah e tading i bas rumahna, ndauh i bas tentera si erperang bas dalan. Emaka, kalak enda banci selamat adi patuh nandangi petunjuk Jahwe. *

20 Kai pelajarenna man banta? Bali bagi umat Dibata i bas jaman si nai, kita pe banci selamat arah peristiwa-peristiwa si nandangi terjadi adi kita patuh nandangi petunjuk Jahwe. (Jes. 30:21) Petunjuk e ibereken i bas runggun. Emaka, sipebelin ateta kepatuhenta bas pusuh nari nandangi bimbingen si nialoken. (1 Joh. 5:3) Adi patuh kita gundari nari, kari pe reh nukahna siakap patuh si erbanca kita ikawali Bapanta, Jahwe, bage pe Rajanta, Jesus. (Sep. 2:3) Erkiteken perlindungen Dibata e, banci siidah langsung uga Kinirajan Dibata ngkernepken kerina musuhna. Enda pasti jadi sada peristiwa si la banci ilupaken!

^ par. 6 Banci saja masuk akal maka pengkernepen ”Babilon si Mbelin” terutama ngertiken pengkernepen lembaga agama, labo pengkernepen kerina kalak si eragama. Erkiteken si e, buen kalak si pernah eragama Babilon iselamatken i bas pengkernepen e nari janah, silang-langna alu terang-terangen, iupayakenna nerapken bana i bas agama nari, bagi si ijelasken i Sakaria 13:4-6.

^ par. 19 Guna keterangen terbuen, nehen Nubuat Yesaya—Terang bagi Seluruh Umat Manusia I, halamen 282-283.