Minter ku Konten

Minter ku daftar isi

Saksi-Saksi Jahwe

Pilih bahasa Batak (Karo)

 PASAL PITU

Lit Pagi Kinikeken!

Lit Pagi Kinikeken!

1-3. I bas kai kita kerina ipenjaraken, janah uga pagi Jahwe mbebasken kita?

BAYANGKEN kam ipenjaraken erkiteken kejahaten si la pernah ilakokenndu. La lit kesempatenndu guna ibebasken. Tempa-tempa lanai lit arapenndu, janah lanai lit si banci ilakokenndu. Tapi paksa nggo bene kerina arapenndu, jumpa kam ras sekalak jelma si lit kuasana mbebasken kam janah ia erjanji nampati kam! Uga perasanndu?

2 Kerina kita ipenjaraken i bas kematen. Kai pe silakoken, la banci kita bebas jenari. Tapi Jahwe lit kuasaNa guna mbebasken kita arah kematen nari. Janah Ia nggo erjanji maka ”musuh si perpudina kal ikernepkenNa e me kematen”.​—1 Korinti 15:26.

3 Bayangken uga riahna akapndu paksa lanai kam perlu mbiar nandangi kematen! Tapi labo kematen ngenca imasapken Jahwe. IpekekeNa ka kalak si nggo mate. Ukuri kai ertina enda man bandu. Ia erjanji maka ”kalak si enggo mate” banci nggeluh mulihi. (Jesaya 26:19) Enda me si igelari Pustaka si Badia kinikeken.

PAKSA SEKALAK SI IKELENGINDU MATE

4. (a) Kai si banci erbahan malem pusuhta paksa lit sekalak anggota keluarga ntah pe temanta mate? (b) Ise piga-piga teman Jesus si rembak ras ia?

4 Paksa sekalak anggota keluarga ntah pe teman si rembak ras kita mate, seh kal suina dingen cedana  pusuhta. Lanai siakap lit si banci nampati kita. Lanai lit kai pe si banci silakoken gelah ia nggeluh mulihi. Tapi Pustaka si Badia banci ngapuli kita. (Oge 2 Korinti 1:3, 4.) Mari siperdiateken sada contoh si ncidahken uga belinna sura-sura Jahwe ras Jesus guna mpekeke kalak si keleng ateta. Paksa Jesus i doni, rusur idahina Lasarus ras turangna Marta bage pe Maria. Teluna kalak enda rembak kal ras Jesus. Nina Pustaka si Badia, ”Marta, Maria ras Lasarus keleng kal ate Jesus.” Tapi, i bas sada wari mate me Lasarus.​—Johanes 11:3-5.

5, 6. (a) Kai si ilakoken Jesus paksa idahna keluarga ras teman-teman Lasarus erceda ate? (b) Engkai meteh perasan Jesus nandangi kematen erban dame pusuhta?

5 Jesus lawes ndahi Marta ras Maria guna ngapuli kalak e. Paksa ibegi Marta Jesus reh, ijumpaina Jesus. Meriah kal ukurna ngidah Jesus, tapi nina Marta man Jesus, ”Bicara ijenda min ndai kam, labo mate turangku e!” Melawensa iakap Marta Jesus reh. Kenca e, idah Jesus Maria ngandung. Ceda kal pusuhna ngidah kalak enda erceda ate, janah ia pe ngandung. (Johanes 11:21, 33, 35) Banci igejapken Jesus uga cedana ukurta paksa sekalak si keleng ateta mate.

6 Meteh uga perasan Jesus kerna kematen erban pusuhta dame. Janah perasan Jesus bali bagi Bapana. (Johanes 14:9) Jahwe erkuasa guna masapken kematen seh rasa lalap, janah enda me si kentisik nari ilakokenNa.

”LASARUS, MARI NDARATKEN!”

7, 8. Engkai maka la ibere Marta batu i bas kuburen Lasarus e igulingken, tapi kai si ilakoken Jesus?

7 Paksa Jesus seh ikuburen Lasarus, pintu kuburen  e nggo itutup alu batu si galang. Nina Jesus, ”Gulingken batu enda!” Tapi Marta la nggit, erkiteken nggo empat wari Lasarus ikuburken. (Johanes 11:39) La ietehna kai si nandangi ilakoken Jesus man turangna.

Bayangken keriahen ukur keluarga ras teman-teman Lasarus paksa ia ipekeke!—Johanes 11:​38-44

8 Nina Jesus man Lasarus, ”Mari ndaratken!” Kai si kentisik nari iidah Marta ras Maria tuhu-tuhu erbahanca ia jengang. ”E maka ndarat si enggo mate e. Tanna ras nahena ibaluti alu uis mbentar.” (Johanes 11:43, 44) Lasarus nggo nggeluh mulihi! Banci ia pulung ras keluargana bege pe teman-temanna. Kalak enda banci njemak ia, ndakep ia, janah ngerana ras ia. Tuhu-tuhu sada mukjizat! Jesus nggo mpekeke Lasarus.

”O BERU, KUKATAKEN MAN BANDU, KEKEKEN!”

9, 10. (a) Ise si mereken kuasa man Jesus guna mpekeke kalak si nggo mate? (b) Engkai kisah-kisah kekeken erguna man banta?

9 Alu kuasana nge Jesus mpekeke kalak si nggo mate? Lang. Ope denga Jesus mpekeke Lasarus, ertoto ia man Jahwe, janah ibereken Jahwe man bana kuasa guna mpekeke Lasarus. (Oge Johanes 11:41, 42.) Labo Lasarus ngenca si ipekeke. Pustaka si Badia nuriken maka lit sekalak anak diberu si umurna 12 tahun paksana sakit mekelek. Ia ngenca anak bapana. Bapana, Jairus, nggo putus asa, emaka mindo kal ia gelah ipepalem Jesus. Paksa ia ngerana ras Jesus reh piga-piga kalak, nina, ”Anakndu ndai enggo mate, man kai nari ngelatihi Guru ena?” Tapi nina Jesus man Jairus, ”Ola kam mbiar, tek sajalah.” Kenca  si e, lawes me Jesus ras Jairus ku rumahna. Paksa nandangi seh ku rumah e, iidah Jesus janah ibegina melala jelma tangis. Nina man kalak e, ”Engkai maka kam kerina serko ras tangis? Anak enda labo mate tapi tunduh saja nge ia!” Mamang ate nande ras bapana megi ranan Jesus e. Isuruh Jesus kalak si nterem ndai ndarat. Tapi nande ras bapana idilona ku bas kamar anak e. Alu lembut, ijemak Jesus tan anak ndai janah nina, ”O beru, kukataken man bandu, kekeken!” Bayangken uga riahna akap orang tuana paksa anakna minter keke janah erdalan! Jesus nggo mpekeke anak e. (Markus 5:22-24, 35-42: Lukas 8:49-56) Mulai wari e, tiap idahna anakna, iingetna kai si nggo ilakoken Jahwe erkelang-kelangken Jesus man bana. *

10 Aminna gia kalak si nggo ipekeke Jesus dungna mate ka, tapi peristiwa-peristiwa enda erguna erkiteken mereken arapen man banta. Jahwe ersura-sura mpekeke kalak si nggo mate, janah ilakokenNa me.

KAI SI BANCI SIPELAJARI I BAS PERISTIWA-PERISTIWA KINIKEKEN

Rasul Petrus mpekeke sekalak diberu si setia, gelarna Dorkas.​—Perbahanen Rasul-Rasul 9:36-42

Elia mpekeke anak sekalak diberu si nggo mbalu.​—1 Raja-Raja 17:17-24

11. Kai si niajarken Pengerana 9:5 kerna Lasarus?

11 Pustaka si Badia alu jelas ngataken maka ”kalak si enggo mate kai pe lanai itehna”. Enda me si terjadi man Lasarus. (Pengerana 9:5) Bagi si nggo ikataken Jesus, Lasarus bali bagi kalak si sangana tunduh.  (Johanes 11:11) Paksa ia ikuburen ”kai pe” lanai ietehna.

12. Janari sieteh maka kekeken Lasarus tuhu-tuhu terjadi?

12 Enterem jelma ngidahsa paksa Jesus mpekeke Lasarus. Musuh-musuh Jesus pe meteh mukjizat si nggo ibanna. Lasarus nggo nggeluh, janah enda mbuktiken maka kinikeken tuhu-tuhu terjadi. (Johanes 11:47) Enterem jelma reh ndahi Lasarus, dungna kalak e mulai tek maka Jesus e suruhen Dibata. Musuh-musuh Jesus la senang kerna si e, emaka ibahanna sada rencana guna munuh Jesus ras Lasarus.​—Johanes 11:53; 12:9-11.

13. Engkai banci kita tek maka ipekeke Jahwe pagi kalak si nggo mate?

13 Nina Jesus ”kerina kalak mate si i bas kuburen” ipekeke nge pagi. (Johanes 5:28) Enda ertina kerina kalak si niinget Jahwe banci nggeluh mulihi. Tapi, gelah banci mpekeke sekalak jelma, arus iinget Jahwe kerina kerna kalak e. Ngasup nge Ia ngingetsa? Lit miliaren bintang bas alam semesta. Nina Pustaka si Badia ieteh Jahwe kerina gelar bintang-bintang e. (Oge Jesaya 40:26.) Adi ngasup Jahwe nginget kerina gelar bintang, pasti menukah iakapNa nginget kerina ciri-ciri kalak si nandangi ipekekeNa. Janah sieteh me Jahwe si nepa si nasa lit, emaka banci kita tek lit gegehNa mpekeke kalak mate.

14, 15. Kai si niajarken kata-kata Jop man banta kerna kinikeken?

14 Sekalak dilaki si setia gelarna Jop tek nandangi kinikeken. Nungkun ia, ”Kenca mate manusia, banci kin ia nggeluh ka?” Janah nina man Jahwe, ’Sanga aku ilebuhNdu, kualoi me Kam. Tedeh ateNdu  aku, bekas tinepaNdu.’ Ieteh Jop maka Jahwe sangana nimai waktuna guna mpekeke kalak mate.​—Jop 14:13-15.

15 Uga nge perasanndu kerna arapen kekeken? Banci saja kam tersungkun-sungkun, ’Ipekeke nge pagi keluarga ras teman-temanku si nggo mate?’ Meriah siakap meteh maka mbelin kal sura-sura Jahwe mpekeke kalak mate. Mari sinehen kai nina Pustaka si Badia kerna i ja pagi kalak e nggeluh janah ise nge pagi si ipekeke.

”IBEGINA SORA E JENARI NDARAT ME IA”

16. Kegeluhen si uga nge pagi inanami kalak si ipekeke i doni enda?

16 Kalak si ipekeke mbarenda, banci ersada mulihi ras keluarga bage pe teman-temanna i doni enda. Bagenda ka me si terjadi i bas wari si pepagi, tapi situasina ndauh ulin. Engkai? Erkiteken kalak si nggeluh mulihi i doni enda lit kesempatenna nggeluh si rasa lalap ras la pernah mate. Janah kegeluhenna la seri bagi kegeluhenta gundari. Lanai pagi lit perang, kejahaten ras penakit.

17. Ise nge pagi si ipekeke?

17 Ise pagi si ipekeke? Ikataken Jesus maka ”kerina kalak mate si i bas kuburen megi sora anak e, jenari ndarat me ia kerina i bas kuburen e nari”. (Johanes 5:28, 29) Janah Ketangkasen 20:13 ngataken, ”E maka lawit ngendesken kalak mate si lit i bas ia.” Jelas me, miliaren jelma banci nggeluh mulihi. Rasul Paulus pe ngataken, ”Lit nge kekeken i bas si mate nari, subuk kalak si bujur bage pe kalak si la bujur.” (Oge Perbahanen Rasul-Rasul 24:15.) Kai ertina enda?

I bas Pardis kalak mate ipekeke pagi janah ersada mulihi ras kalak si ikelengina

18. Ise ”kalak si bujur” si pagi ipekeke?

 18 ”Kalak si bujur” eme juak-juak Jahwe si setia si nggeluh sope Jesus reh ku doni. Contohna Nuah, Abraham, Sara, Musa, Rut ras Ester ipekeke guna nggeluh i doni enda. Banci ogendu kerna kalak enda  i bas Heber pasal 11. Uga kerna juak-juak Jahwe si setia si mate i bas jamanta? Kalak enda pe ikataken ”kalak bujur”, emaka ia pe ipekeke pagi.

19. Ise ”kalak si la bujur”? Kesempaten kai si ibereken Jahwe man bana?

19 ”Kalak si la bujur” eme miliaren jelma si lenga sempat nandai Jahwe. Aminna ia nggo mate, Jahwe la lupa man bana. IpekekeNa pagi kalak e, janah lit kesempatenna erlajar ras nembah Jahwe.

20. Engkai maka la kerina kalak ipekeke?

20 Kerina nge jelma si nggo mate ipekeke? Lang. Nina Jesus, lit piga-piga jelma si la ipekeke. (Lukas 12:5) Ise pagi si nentukenca sekalak jelma ipekeke ntah lang? Jahwe me Hakim si terakhir, tapi nggo iberekenNa kuasa man Jesus ”guna ngadili kalak si nggeluh ras si enggo mate”. (Perbahanen Rasul-Rasul 10:42) Kalak jahat si la nggit robah, la ipekeke.​—Nehen Penjelasen tambahen 19.

KINIKEKEN KU SURGA

21, 22. (a) Kai ertina ipekeke ku surga? (b) Ise si tangtangna kal si ipekeke ku surga?

21 Pustaka si Badia pe ngatakenca lit pagi piga-piga kalak si lawes ku surga. Paksa sekalak jelma ipekeke ku surga, ia labo ipekeke secara daging bagi sekalak manusia. Tapi ibereken kula bagi malekat.

22 Jesus me si tangtangna kal si ipekeke ku surga. (Johanes 3:13) Telu wari kenca Jesus ibunuh, Jahwe mpekeke ia. (Masmur 16:10; Perbahanen Rasul-Rasul 13:34, 35) Jesus la ipekeke secara daging. Rasul Petrus nuriken maka Jesus ”mate secara daging, tapi ipegeluh secara kesah”. (1 Petrus 3:18) Jesus ipekeke janah  ibereken kula bagi malekat! (1 Korinti 15:3-6) Tapi nina Pustaka si Badia lit ka nge kalak si deban si ipekeke bali bagi cara Jesus ipekeke.

23, 24. Ise rarasen si kitik si ikataken Jesus, janah piga jumlahna?

23 Sope Jesus mate, nina Jesus man ajar-ajarna si setia, ”Lawes me aku nikapken ingan man bandu.” (Johanes 14:2) Enda ertina piga-piga ajar-ajarna, ipekeke pagi guna nggeluh ras ia i surga. Piga jumlahna? Sitik ngenca, Jesus nggelari kalak e ”rarasen si kitik”. (Lukas 12:32) Rasul Johanes ngataken piga tepatna jumlah kalak e paksa idahna Jesus ’tedis i Deleng Sion [surga], janah ras ia lit jelma teremna 144.000 kalak’.​—Ketangkasen 14:1.

24 Ndigan nge si 144.000 kalak Kristen enda ipekeke? Pustaka si Badia ngatakenca enda terjadi kenca Kristus mulai merentah i surga. (1 Korinti 15:23) Gundari kita nggeluh i bas paksa si e, janah menam kerina si 144.000 enda nggo ipekeke ku surga. Kalak enda si nggeluh denga i doni janah mate i bas jamanta mis ipekeke guna nggeluh i surga. Tapi, teremen jelma pagi ipekeke guna nggeluh i bas Pardis, i doni enda.

25. Kai si man pelajarenta i bas pasal selanjutna?

25 Kentisik nari, Jahwe mbebasken kerina manusia i bas kematen nari, janah kematen imasapken seh rasa lalap! (Oge Jesaya 25:8.) Tapi, kai nge si ilakoken kalak si ipekeke ku surga? Pustaka si Badia ngataken maka kalak enda pagi merentah ras Jesus i bas Kinirajan Surga. Kita banci erlajar terbuen kerna Kinirajan e i bas pasal selanjutna.

^ par. 9 I bas Pustaka si Badia lit denga peristiwa-peristiwa si deban kerna kalak si nggo ipekeke. Lit si nguda denga ntah pe si nggo metua, dilaki ntah pe diberu, lit kalak Israel bage pe si labo kalak Israel. Banci ogendu kerna si e i bas 1 Raja-Raja 17:17-24; 2 Raja-Raja 4:32-37; 13:20, 21; Matius 28:5-7; Lukas 7:11-17; 8:40-56; Perbahanen Rasul-Rasul 9:36-42; 20:7-12.